Ιστότοπος για τους Φιλιατες και οχι μονο- με νέα και παλιά, ειδήσεις και σχόλια, λαογραφικά και φωτογραφικά θέματα και την εφημεριδα μας ¨τα ΝΕΑ των Φιλιατών¨ σε ηλεκτρονική μορφή

Archive for Οκτώβριος, 2016

Ημερίδα για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014- 20


Αποτέλεσμα εικόνας για δημοσ φιλιατων

 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΓΚΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ < ΕΣΠΑ 2014 – 2020 > & ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ

Σας ενημερώνουμε ότι, την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10:00, ο Δήμος Φιλιατών διοργανώνει Ημερίδα για την ένταξη:

Α > Επενδύσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο και

Β > Νέων Αγροτών στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Η αναλυτική παρουσίαση των εν λόγω προγραμμάτων θα αναδειχθούν από τον βασικό ομιλητή και υπεύθυνο της Ημερίδας κ. Σπύρο Βασιλείου. Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει οι ερωτήσεις των συμμετεχόντων οι οποίες θα απαντηθούν από τον υπεύθυνο της Ημερίδας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Επενδυτές και οι υποψήφιοι Νέοι Αγρότες στους οποίους το πρόγραμμα απευθύνεται, να παρευρεθούν στην εν λόγω εκδήλωση την οποία ο Δήμος με δική του πρωτοβουλία διοργανώνει προς όφελος αυτών που τους αφορά.

ΚΟΝΤΑΞΗ, Περί ένα ιστο­ρικό όνομα


Η οικογένεια Αγγελόπουλου του Πλαισίου και των Φιλιατών, προέρχεται από την ιστορική οικογένεια Κονταξή, της Πλεσίβιτσας. Όπως αναφέρει μεταξύ των άλλων στο σπουδαίο βιβλίο του για την ¨Πλεσίβιτσα¨ ο Ιωάννης Πέγκας, ο πρώτος Κονταξής, Ευάγγελος με το όνομα, εγκαταστάθηκε το 1700 περίπου στην Πλεσίβιτσα,   προερχόμενος από την Κολώνια της Αλβανίας- λόγω των εκεί ληστρικών επιδρομών κλπ. Ήταν μεγαλοκτηνοτρόφος και οπλοδιωρθωτής, εξ ου και το όνομα Κονταξής.

Ο πρώτος στην ιστορία Κονταξής λοιπόν, απέκτησε τέσσερα παιδιά και ένα από αυτά ήταν ο Χρήστος (Κίτσιος) Κονταξής, πατέρας των ιστορικών προσώπων, της κυρα Βασιλικής, του Γιώργη Κονταξή (Κίτσιου) κλπ. Ένας άλλος γιος του πρώτου Κονταξή ήταν ο Γεώργιος Κονταξής- ο οποίος μετά την αρπαγή της ανιψιά του Βασιλικής, έφυγε από την Πλεσίβιτσα κι εγκαταστάθηκε στην Κέρκυρα- για να αποφύγει τους κατατρεγμούς από τους τούρκους. Στην Κέρκυρα άλλαξε το επώνυμο σε Αγγελόπουλος, χρησιμοποιώντας το όνομα του πατέρα του Ευάγγελου, Αγγέλης- Αγγελόπουλος. Μετά τον αποκεφαλισμό του Αλή επέστρεψε στα πάτρια.

προπολεμική φωτογραφεία Πλεσίβιτσας απο το αρχείο Γερ. Μίχα

pl

Συνεχίζω στα παραπάνω του Ι. Πέγκα:

Ένα από τα πέντε εγγόνια του Γεώργιου Αγγελόπουλου (Κονταξή), ο Θωμάς Αγγελόπουλος- Οπλοδιορθωτής όπως όλοι στην οικογένεια, ήταν από τους πρώτους Πλεσιβιτσιώτες που εγκαταστάθηκε και εργάστηκε στο Φιλιάτι- είναι καταγραμμένος στο μητρώο Φιλιατών στα τέλη του 1870. Στην συνέχεια, τα τέσσερα από τα πέντε παιδιά του Θωμά, οι: Ηλίας, Πέτρος, Μιχάλης και Βασίλης είναι γραμμένα στο μητρώο Αρρένων Φιλιατών και έδρασαν στο Φιλιάτι σαν εξειδικευμένοι τεχνίτες και επιχειρηματίες- ο Μιχάλης λίγο πριν την έναρξη του πολέμου ξανάφυγε με την οικογένεια στην Αμερική.

Σε αυτούς λοιπόν απευθύνεται το παρακάτω σχόλιο του Γιώργου Βουγίδη στην εφημερίδα του ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ του 1938- με το οποίο τους καλεί να επιστρέψουν στο παλιό τους όνομα. Να προσθέσω ότι οι παλιοί Φιλιατιώτες αποκαλούσαν αυτή την οικογένεια Αγγελόπουλου με το παλιό όνομα, Κονταξή. Ακόμη και στις μέρες μας αν ρωτήσεις κάποιον παλιό π.χ. τον Χάρη Λούμπα ¨που είναι του Κονταξή¨, θα σου δείξει το χώρο που είχαν οι Αφοί Αγγελόπουλοι τις επαγγελματικές τους ασχολίες (εργαστήρια, μύλους, λιοτρίβι, ηλεκτρική)- στο χώρο πίσω από το Γυμνάσιο και τη Λέσχη αξιωματικών. Θυμάμαι ακόμη παλιούς που διηγιόνταν ιστορίες κι έλεγαν ¨με έστειλε ο πατέρας να πάω το μονόκαννο στου Κονταξή, για φτιάξιμο¨ κι ακόμη, ¨με έστειλε η μάννα να της πάω το σίδερο στου Κονταξή, να το φτιάξουν¨. Από αυτά ορμώμενος, που σίγουρα προπολεμικά ήταν πιο ζωντανά, έκανε την παρακάτω πρόταση ο αείμνηστος Γιώργη Βουγίδης:

προπολεμική φωτογραφεία Φιλιατών απο το αρχείο Γερ. Μίχα

fil

                     Περί ένα ιστο­ρικό όνομα

Eίναι yvωστόν ότι το Πλαίσιον είναι τό ιστορικώτερο χωριό είς τόν τόπον μας. Και διά τα «Μουχαρέμικα» και περισσότερο διά τήν έξ αύτής καταγομένην Κυρά —Βασιλικήν Κονταξή καί τόν αδελφό της Στρατηγόν Γεώρ. Κίτσον Κονταξήν, που προσέφερε τόσας πολιτίμους υπηρεσίας είς τό άγωνιζόμενον διά τήν έλευθερίαν του Εθνος.

Είς το Πλαίσιον μέχρι πρό τινος έσώζετο τό σπίτι τής Κυράς Βασιλικής, του οποίου τά έρείπια είχε μεν τήν καλήν σύμπτωσιν νά είδωμεν πρό ολίγων έτών πού επεσκεσθημέντο ήρωϊκό χωριό. Τελευταίον έμάθομεν ότι άπό τά έρείπια του σπιτιού τής Κυράς Βασιλικής δεν έμεινεν επανωτό λιθάρι. Χρησιμοποιήθη καν διά τήν κατασκευήν άλλων σπιτιών καί τοίχων ίσως περιβολιών, ώς άν νά λείπαν από τό Πλαίσιον αλλά να λιθάρια διά τόν σκοπόν αυτόν.

Εις τό σημερινόν σημείωμα δέν έκινήθημεν από τό γεγονός τής εξαφανίσεως και του τελευταίου ίχνους του ιστορικού σπιτιού που είχε νά έπιδείξη το Πλαίσιον.

Έκινήθημεν κυρίως από τό έξής άλλο γεγονός, που είναι συνδεμένον με την ιστορίαν τών Κονταξήδων καί άπετελεί τήν καθημερινήν ύπόμνησίν τής ποτέ υπάρξεώς των. Διότι εάν άπό τό οίκογενειακόν δένδρον τών Κονταξήδων, άπεκόπησαν οι ξηραθέντες κλάδοι του, τό δένδρον όμως ζή καί βλαστάνει. Οι σημερινοί Άγγελόπουλοι, πού έχουν είς την πόλιν τών Φιλιστών τήν επιχείρησιν του ηλεκτροφωτισμού, είναι κλάδοι του ζώντος δένδρου των Κονταξήδων, οί πρόγονοι τών οποίων διά τόν φόβον του κυρίαρχου τότε Τούρκου, άπέρρίψαν τό οικογενειακόν των όνομα. Σήμερα δεν συντρέχει κανένας λόγος διά νά είναι   έξηφανισμένον τό τόσον ιστορικόν όνομα *Κονταξής»

Επομένως οι άδελφοί Αγγελόπουλοι, πού πρέπει να είναι να περήφανοι διά τό οικογενειακόν των όνομα, όφείλουν νά έπανέλθουν εις αύτό.

 

 

Φιλιάτες 1940, σαν σήμερα σκοτώθηκε ο Colonnello Roberto Giovani


Φιλιάτες 30η Οκτωβρίου 1940, σκοτώθηκε ο συνταγματάρχης της «SIENA» ROBERTO GIOVANI

(να τι γράφει στο ημερολόγιο του ο Ιταλός υπαξιωματικός Φερντινάντο Καμπιόνε)

… «Έξαφνα το βράδυ, σαν κεραυνός σε καθαρό ουρανό, έρχεται η ανακοίνωση ότι σκοτώθηκε στους Φιλιάτες ο διοικητής του 32ου συντάγματος. Αποτελεί σημαντικότατη απώλεια ο θάνατός του κατά την αρχική φάση των επιχειρήσεων, γιατί στερεί το σύνταγμα του γέρου διοικητού εκτιμώμενου και αγαπώμενου από τους υφισταμένους του, ιδίως από τους στρατιώτες. Ο συνταγματάρχης είχε πάει στο παρατηρητήριο του πυροβολικού για να εξετάσει ο ίδιος από πού προήρχετο η βολή μίας εχθρικής πυροβολαρχίας, η οποία παρενοχλούσε τα στρατεύματα τα συγκεντρωθέντα στους Φιλιάτες. Εκεί στο παρατηρητήριο τον πέτυχε μια εχθρική οβίδα και τον κομμάτιασε. Ήταν ο μόνος αξιωματικός που έπεσε κατά την πρώτη φάση των επιχειρήσεων. Ο θάνατός του προκάλεσε γενική και ειλικρινή θλίψη, που ήταν ακόμη μεγαλύτερη, γιατί το τραγικό γεγονός επήλθε ενώ τόσο λαμπρά εξελισσόταν οι επιχειρήσεις.»

Σ.Ιστοσελίδας:  Οι Ιταλοί είχαν θάψει τους νεκρούς τους στου «ΤΑΚΑ» και είχαν φτιάξει εκεί νεκροταφείο και μαρμάρινο μνημείο για τον συνταγματάρχη. Αργότερα πήραν τα οστά τους στον Ιταλία. Όπως μας έλεγε ο αείμνηστος δάσκαλος Βασίλης Τσώνης-  που μας πήγαινε συχνά στο Ιταλικό κενοτάφιο στου ΤΑΚΑ- η βόμβα έπεσε μέσα στο καζάνι που βράζανε μακαρόνια, την ώρα που δοκίμαζε ο συνταγματάρχης. Η βόμβα είχε ριχτεί απο το Ελληνικό πυροβολικό απο την περιοχή της Ντούλκας κι απο τότε οι Ιταλοί έλεγαν no faca Dulka, δηλαδή να μην έχετε φάτσα τη Ντούλκα- το τραπεζοειδές βουνό του Παραποτάμου. Το μαρμάρινο μνημείο υπάρχει ακόμη- μήπως θα έπρεπε να πάρει μια θέση σε εμφανές σημείο της πόλης να θυμίζει την ιστορία;

giovani

 

 

 

Απο το τελευταίο παζάρι του Φθινοπώρου


το οποίο είχε και λίγο νεολαία. λόγω των εκδηλώσεων της 28ης Οκτωβρίου…

1

και πολλά ανταμώματα

23

κάποιος απο μακρυά μας λέει ¨εδω είμαι κι εγώ¨…

4

κι απο κοντά είδαμε πως το χέρι ήταν του  φίλου Μηνά…

4%ce%b1

κόσμο πολύ δεν είχε…

5

απο ανταμώματα όμως…

896

εδω κι ο φίλος Νότης που το πεθύμησε…

7

και ένα ακόμη δώρο απο τον φίλο Παναγιώτη Μπαλαούρα- ο Αη Γιώργης σκαλισμένος σε πυξάρι…

efvvvvv

 

 

 

ΤΑ ΡΟΥΒΛΙΑ


ΩΣ COLLATERAL

Το ΕΥΡΩ είναι ισοδύναμος ανταγωνιστής και ισχυρός νομισματικός αντίπαλος του Δολαρίου

ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ....Γιώργος Μαστορίδης

Σε άρθρο με τίτλο «Ο Π. Καμμένος και το «φλερτ» με τη δραχμή» στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ(1/9/2015) αναφέρονται σχετικές δηλώσεις του στον ραδιοσταθμό ΑΛΦΑ: «Σε σαφή παραδοχή για την ύπαρξη σχεδίου της κυβέρνησης για ενδεχόμενη έξοδο από το ευρώ προέβη χθες ο επικεφαλής των ΑΝΕΛ και κυβερνητικός εταίρος του ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο, όπως προσέθεσε, «πουθενά δεν υπήρχαν χρήματα… μας πούλησαν και όλοι εκείνοι που έλεγαν ότι θα μας βοηθήσουν. Δεν είχαμε ούτε ρούβλια –για να λέμε τα πράγματα όπως είναι– για να βάλουμε collateral, δηλαδή εγγυήσεις, στη δραχμή, δεν είχαμε ούτε άλλο ξένο νόμισμα… Υπήρχαν σενάρια, τα οποία επεξεργαστήκαμε και τα εξαντλήσαμε, αλλά όταν ήρθε η ώρα που θα χρειαζόταν να στείλουμε τα C-130 να πάρουν τις παλέτες με τα χρήματα, τα οποία θα ήταν ουσιαστικά η εγγύηση για ένα νόμισμα, όλοι έκαναν τους τρελούς».

Μετά και τις νέες μαρτυρίες για τις τηλεφωνικές συνομιλίες του Βλαδίμηρου Πούτιν με τον Γάλλο Πρόεδρο Ολάντ, ο οποίος μάλιστα συνέβαλε αποφασιστικά στην αποφυγή της δραχμής και την παραμονή της χώρας στην ευρωζώνη, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η χώρα οδηγήθηκε απέναντι σε ένα τεράστιο   εθνικό κίνδυνο ασύντακτης χρεοκοπίας και άμετρης καταστροφής από κυβερνήτες, οι οποίοι ούτε διέθεταν γνώση των οικονομικών σε βάθος, ούτε είχαν την στοιχειώδη πολιτική διορατικότητα να προβλέψουν τεκμηριωμένα τις εξελίξεις. Το οικονομικό κόστος των δραματικών και εφιαλτικών γεγονότων του 2015 ανέρχεται σε 100 δισ €, αλλά φαίνεται   ότι δεν είναι αρκετό για το δυσκολότερο μάθημα της δημοκρατικής άσκησης των κυβερνητικών και διοικητικών καθηκόντων στο νομικό πλαίσιο της τήρησης του Συντάγματος του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Η αντιδημοκρατική πολιτική νοοτροπία της βίας και βαρβαρότητας, η οποία διαμορφώθηκε επί δεκαετίες στις σχολικές και φοιτητικές καταλήψεις, δεν αλλάζει εύκολα. Γιατί εκτός από το γενικό μπάχαλο στην λειτουργία της παιδείας και της οικονομίας η αντιδημοκρατικότητα προκάλεσε τεράστιο διοικητικό, κοινωνικό και πολιτικό έλλειμμα διαλόγου διαμορφώνοντας αντιδιαλεκτικούς και αδιάλλακτους πολίτες και πολιτικούς, ιδιαίτερα στους χώρους της ακροδεξιάς και της ακροαριστεράς. Άραγε είναι δυνατόν οι σημερνοί αριστεροδεξιοί ριζοσπάστες να μετα…μορφωθούν σε διαλεκτικούς και διαλλακτικούς σοσιαλδημοκράτες; Ασφαλώς είναι αδύνατο μία γάτα να μάθει να γαυγίζει, αλλά η σύγχρονη δημοκρατική αγωγή υποστηρίζει με έμφαση ότι δεν είναι ματαιοπονία να προσπαθήσεις να μάθεις τον ελέφαντα να χορεύει! Εκτός λοιπόν από το ταμειακό ενέχυρο (cash collateral) του εθνικού πλούτου για ενενήντα εννιά(99) χρόνια, χρειάζεται άραγε και πρόσθετο οικονομικό κόστος, ώστε ν’ αποφευχθεί οριστικά ένας νέος κίνδυνος εθνικού ναυαγίου;

Πραγματικά, είναι πολύτιμη η εμπειρία του ρωσικού λαού από την αποτελεσματική διαχείριση της οικονομικής και πολιτικής κρίσης κατά την τελευταία δεκαετία του εικοστού αιώνα, όταν βρέθηκε στα πρόθυρα του εμφυλίου πολέμου. Το έτος 1991 αποτελεί ιστορικό ορόσημο τόσο για την παγκόσμια όσο και για την ελληνική κοινωνικοπολιτική Ιστορία, κυρίως για την ουσιαστική διάκριση μεταξύ του «πολεμικού» και του «ειρηνικού» κομμουνισμού. Στις 31 Δεκεμβρίου 1991 με την υποστολή της Κόκκινης Σημαίας στο Κρεμλίνο μετά από 73 χρόνια και την έπαρση της τρίχρωμης ρωσικής σημαίας διαλύθηκε και τυπικά η ΕΣΣΔ. Είχε προηγηθεί τον Αύγουστο στην Μόσχα το κομμουνιστικό πραξικόπημα εναντίον του Γκορματσόφ, το οποίο απέτυχε επειδή ο λαός στήριξε ενεργά και αποτελεσματικά τις μεταρρυθμίσεις. Δύο λέξεις- έννοιες χρησιμοποιήθηκαν ως κύριος μοχλός των αλλαγών και κινητοποίησαν τους εργαζόμενους και τις λαϊκές μάζες, η διαφάνεια (γκλάσνοστ) και η αναδιοργάνωση (περεστρόϊκα). Τα λαϊκά αιτήματα για τον ανοιχτό διάλογο και την αδέσμευτη πληροφόρηση στο γενικότερο πλαίσιο της πολιτικής και οικονομικής αναδόμησης συνέβαλαν στην πλήρη κατάρρευση του παλιού οικονομικοπολιτικού συστήματος κοινωνικής οργάνωσης. Ταυτόχρονα, μετά από τις αλλεπάλληλες υποτιμήσεις του ρουβλίου, ο υπεύθυνος και τεκμηριωμένος προβληματισμός σχετικά με την δυνατότητα της ρωσικής οικονομίας να προσαρμοστεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στα νέα κοινωνικοπολιτικά δεδομένα έδωσε δημοκρατικές απαντήσεις στο βασικό ερώτημα πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί και να λειτουργήσει στη Ρωσία η ελεύθερη «Οικονομία της Αγοράς».

Την ίδια εποχή και συγκεκριμένα στις 15 Σεπτεμβρίου 1991 έγινε στην χώρα μας διάσπαση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και της ΚΝΕ. Αποχώρησε η αυτοαποκαλούμενη ανανεωτική πτέρυγα (τάση) και ενώθηκε με τις άλλες συνιστώσες του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ(ΣΥΝ), προγόνου του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο έτος άρχισε το βίαιο, αντικοινωνικό και αντιδημοκρατικό «Κίνημα» των Σχολικών και Φοιτητικών Καταλήψεων, το οποίο είχε την ενεργή στήριξη περισσότερο από τους νεοκομμουνιστές ριζοσπάστες, οι οποίοι κατηγορούσαν το ΚΚΕ για υπερβολική προσήλωση στην νομιμότητα. Στην πράξη συγκρούονταν δύο αντίθετα ιδεολογικά κομμουνιστικά ρεύματα, το ειρηνικό και το πολεμικό-ριζοσπαστικό. Εις μάτην ο Νίκος Πορτοκάλογλου τον ίδιο χρόνο τραγουδούσε: «Σήκω ψυχή μου, σήκω χόρεψε/ τον πρώτο σου χορό./ Μέσα στα βήματά σου χώρεσε/ καινούργιο και παλιό/ σ’ ένα ρυθμό». Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 βρήκε την ελληνική κοινωνία και οικονομία ηθικά, πνευματικά και πολιτικά απροετοίμαστη και «ανέτοιμη από καιρό» για την γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπισή της. Ασφαλώς δεν είναι ασύνδετα και τυχαία τα λουκέτα στα σχολεία και τα πανεπιστήμια με τα σημερνά λουκέτα στις επιχειρήσεις. Οι μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις ως ένα βαθμό υποκινούμενες και ενισχυόμενες από τους ριζοσπάστες με αιτήματα ορισμένες φορές παιδαριώδη, όπως η τετράγωνη …τυρόπιτα, εκφυλίζονταν και μετατρέπονταν σε σκόπιμη χαοτική κοινωνική αναταραχή, κοινώς μπάχαλο. Σε συνδυασμό με τις άλλες παθογένειες, όπως οι συντεχνιακές διεκδικήσεις, το πελατειακό κράτος, η αναποτελεσματική Οργάνωση και Διοίκηση κ. ά. συνέβαλαν στην ιδεολογική και πολιτική σύγχυση, «θαυμάσια κατάσταση», σύμφωνα με την γνωστή ρήση του Μάο Τσε Τουγκ. Προφανέστατα εννοούσε την σκόπιμη πρόκληση της κοινωνικής αναταραχής ως ευκαιρία για την αξιοποίησή της για κομματικούς, ριζοσπαστικούς, επαναστατικούς ή/και άλλους ιδιοτελείς σκοπούς. Ως γνωστόν «ο λύκος- και ο λυκάνθρωπος(!)- στην αναταραχή χαίρεται».

Όπως όμως έλεγε ο Βλαδίμηρος Λένιν (1870-1924) θέλοντας να επισημάνει τον κίνδυνο της ιδεοληπτικής μονομέρειας, «η μανία μας για τσιτάτα είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μας». Ο Μάο λοιπόν για την επίλυση ενός οικονομικού και/ή πολιτικού προβλήματος δεν χρησιμοποίησε ποτέ τον όρο «δημιουργική ασάφεια». Αντίθετα, τόνιζε την μεγάλη σημασία των αριθμών, των ποσοτικών και ποιοτικών αναλύσεων. Είναι χαρακτηριστική η σχετική οδηγία του: «Να έχετε «νούμερα» στο κεφάλι. Αυτό σημαίνει πως οφείλουμε να δίνουμε προσοχή στην ποσοτική πλευρά μιας κατάστασης ή ενός προβλήματος και να κάνουμε μια βασική ποσοτική ανάλυση. Κάθε ποιότητα εκδηλώνεται με μια καθορισμένη ποσότητα και χωρίς ποσότητα δεν μπορούμε να έχουμε ποιότητα. Σήμερα, ακόμα πολλοί από τους συντρόφους μας δεν ξέρουν πως οφείλουν να δώσουν προσοχή στην ποσοτική άποψη των πραγμάτων, σε βασικές στατιστικές, σε βασικά ποσοστά και σε ποσοτικά όρια που καθορίζουν την ποιότητα των πραγμάτων. Δεν έχουν «αριθμούς» στο μυαλό τους για τίποτα. Το αποτέλεσμα είναι πως δεν μπορούν να αποφύγουν να κάνουν λάθη» (Μάο Τσε Τουγκ, Το κόκκινο βιβλίο, σελ. 87). Άλλωστε και οι πρόγονοί μας τόνιζαν επιγραμματικά: «σοφόν το σαφές».

Η ασάφεια και η πολιτική σύγχυση είναι ζημιογόνες και καταστροφικές, όπως οι θυελλώδεις τρικυμίες στη θάλασσα. Οι καθυστερήσεις, οι ψευδοηρωικές αντιστάσεις, οι ψεύτικες υποσχέσεις και τα ύπουλα επικοινωνιακά τεχνάσματα δεν είναι χωρίς κόστος, αλλά αντίθετα προκαλούν οδυνηρές επιπτώσεις. Η εγκληματικά ανεύθυνη πολιτική και οι φτηνοί λεονταρισμοί του 2015 επιβάρυναν δραματικά την βιωσιμότητα του χρέους και οδήγησαν τη χώρα από την ανάπτυξη στην ύφεση. Η διασταύρωση αλαζονείας, ανοησίας και αυθαιρεσίας, σε συνδυασμό με την συμπεριφορά απροσάρμοστου μαθητή, ανεπίδεκτου μαθήσεως, θα μπορούσαν να οδηγήσουν την χώρα στην έξοδο από το ΕΥΡΩ. Δηλαδή, αφερέγγυοι και αναξιόπιστοι, χωρίς ΕΥΡΩ και ρούβλια ούτε δανεικά, «χωρίς κουπιά και άρμενα, Άγιε Νικόλα βόηθα μας» στον αγώνα και την αγωνία για την απλή επιβίωση και την θαυματουργή διάσωση με ανταλλάγματα πολλά τάματα για λαμπάδες, που θυμίζουν το αρχαίο σχετικό επίγραμμα του λυρικού ποιητή Σιμωνίδη(556-456π.Χ,) γραμμένο επάνω σε αμφορέα: «Σώσος και Σωσώ, Σώτερ, σοι τόνδ’ ανέθηκαν, Σώσος μεν σωθείς, Σωσώ δ’ ότι Σώσος εσώθη». Για ευνόητους λόγους το οικονομικό, πολιτικό και εθνικό ναυάγιο είναι πολύ χειρότερο για την κοινωνία. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς τις καταστροφικές σκηνές πανικού, στις οποίες κυριαρχεί το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και η αγχώδης αναζήτηση της ατομικής σωτηρίας: «ο σώζων εαυτόν, σωθήτω».

Το ΕΥΡΩ είναι νομισματικό εργαλείο σύγχρονο, συνεργατικό και πολυεθνικό. Είναι το δεύτερο, μετά το αμερικανικό Δολάριο, αποθεματικό νόμισμα παγκοσμίως. Συμβάλλει στην ατομική και συλλογική πρόοδο, την ανάπτυξη και την καλύτερη διαβίωση, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συνειδητή ή ασυνείδητη υπονόμευση της σημασίας και της αξίας του ΕΥΡΩ από αφελείς ή επιτήδειους θιασώτες της δραχμής αποτελεί ενέργεια αυτοκαταστροφική. Αντίθετα, η ενίσχυση και στήριξή του είναι θετική συμβολή στην ποιοτική και προοδευτική ενδυνάμωση της εθνικής και της παγκόσμιας οικονομίας.

Αποτέλεσμα εικόνας για ο τσιπρας δεχεται τις ευλογίες του αρχιεπίσκοπου

27/10/2016     mastoridisg@gmail.com

 

 

 

Η εορτή της 28ης Οκτωβρίου στην Κορυτσά! (Βίντεο)


Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε στην Κορυτσά η Εθνική Εορτή της 28 Οκτωβρίου.

Οι εκδηλώσεις φέτος ξεκίνησαν στο Μητροπολιτικό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής όπου και τελέστηκε Δοξολογία από τον π Ελευθέριο Καρακίτσιο τον π Σπύρο Κατούντη και π Μιχαήλ Σανελλάρη. Αμέσως μετά από την Δοξολογία όλοι οι παρευρισκόμενοι ανέβηκαν προς την Μπομποστίτσα όπου στο μνημείο που υπάρχει εκεί προς τιμή των ηρώων του έπους του 40 τελέστηκε Τρισάγιο , κατατέθηκαν πολλά στεφάνια ιδιαίτερα από τους ομογενείς της Κορυτσάς, η τελετή έληξε με το άκουσμα του εθνικού ύμνου. Η συνέχεια δόθηκε στο Ελληνοαλβανικό Σχολείο Όμηρος.Στην είσοδο του σχολείου είχε δημιουργηθεί έκθεση, από την συλλογή του Μιργκέν Σάμπλη, με θέμα «Η ελληνοαλβανική φιλία μέσα από την εκπαίδευση στην Κορυτσά». Η έκθεση και τα ευρήματα ήταν μοναδικά στο είδος τους. Το σημαντικότερο από όσα εκτέθηκαν ήταν το μοναδικό χειρόγραφο μητρώο του Μπάγκειον Γυμνασίου της Κορυτσάς που λειτούργησε για 20 χρόνια στην Κορυτσά από το 1887. Μόνο το μητρώο αυτό είναι όλη η ιστορία της Κορυτσάς και αποδεικνύει περίτρανα την ελληνικότητα της περιοχής.

Στην έκθεση επίσης υπήρχαν διάφορα βιβλία που χρησιμοποιούσε το Γυμνάσιο, ακόμα και χειρόγραφα . Διάφορα σχολικά είδη, ελληνικές εφημερίδες που ήταν συνδρομητές οι κορυτσαίοι, παλαιά Ελληνική Σημαία που βρέθηκε πρόσφατα σε σπίτι κορυτσαίου και πολλά άλλα αξιόλογα ιστορικά ευρήματα. Σκεφτείτε μόνο πως όλα αυτά επέζησαν για 100 χρόνια υπό διάφορα άγρια καθεστώτα και θα καταλάβετε το πάθος που είχαν οι κορυτσαίοι, οι οποίοι με κίνδυνο την ζωή τους φρόντισαν, έκρυψαν, φύλαξαν όσα μαρτυρούσαν την πραγματική ταυτότητα τους.

Πάνω, στην αίθουσα τελετών του σχολείου ο Διευθυντής των εκπαιδευτηρίων κ Φιλίππου Στέργιος έλαβε πρώτος τον λόγο και αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκομένους αλλά και τους συντελεστές της εορτής, εκπαιδευτικούς και παιδιά, εκφώνησε σύντομο λόγο όπου αναφέρθηκε συνοπτικά στα γεγονότα που έχουν σχέση με την εθνική αυτή εορτή και έκλεισε λέγοντας: «….Δικό μας χρέος τώρα είναι να σκύψουμε για λίγο στη θυσία τους και να κρατήσουμε ο, τι είναι χρήσιμο για το δικό μας αγώνα. Δικό μας ακόμη χρέος είναι να μεταλαμπαδέψουμε την ιστορική μνήμη στα παιδιά μας για να καταλάβουν ότι μόνο με συνεργασία και αλληλεγγύη οι λαοί μπορούν να προοδεύσουν και να ζουν χωρίς φόβο…». Αμέσως μετά έλαβε το λόγο ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Κορυτσά κ Αλαμάνος Γεώργιος. Ο ίδιος ευχαρίστησε πρώτα τους παρευρισκομένους, μετά αναφέρθηκε στην ωραία παράδοση που έχει δημιουργήσει το Σχολείο Όμηρος σχετικά με τον εορτασμό της 28 Οκτωβρίου. Τόνισε, πως οι εκπαιδευτικοί του σχολείου έχουν σωστά εκτιμήσει την αξία που έχει η επαφή των μαθητών με τα κορυφαία ιστορικά γεγονότα όπως αυτό. Ο ελληνικός λαός προσέφερε μια μεγάλη συμβολή στην υπηρεσία πανανθρώπινων ιδανικών, της ελευθερίας, της ειρήνης, της αξιοπρέπειας και του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των λαών και μεταξύ ατόμων. Το σύντομο του λόγο το έκλεισε συγχαίροντας όλους τους συντελεστές της εορτής.

Ακολούθησε μια υπέροχη εορτή που είχαν ετοιμάσει οι μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους. Τα τραγούδια, το χρονικό και το θέατρο που είχαν ετοιμάσει ήταν εκπληκτικά και ίσως να μην υπάρχει τέτοια γιορτή σε όλη την Ελλάδα. Οι παρευρισκόμενοι πολλές φορές συγκινήθηκαν και δάκρια συγκίνησης και περηφάνιας κύλησαν στα πρόσωπα τους.

Μετά την γιορτή του σχολείου ακολούθησε δεξίωση που παρέθεσε το Γενικό Ελληνικό Προξενείο Κορυτσάς

Στις εκδηλώσεις έλαβαν μέρος:

-Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ Αλέξανδρος Καχριμάνης

-Ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Αδαμόπουλος Σωτήρης

-Ο Δήμαρχος Καστοριάς κ Αγγελής Ανέστης

-Ο Δήμαρχος Νεστορίου Γκέτσιος Πασχάλης

-Ο Αντιπρόεδρος Βλάχικης Αμφυκτιονίας Θανάσης Πότσης

-Σύλλογος «Οι Φίλοι του Πολιτισμού» με τον πρόεδρο του π Ελευθέριο Καρακίτσιο

-ΣΦΕΒΑ Θεσ/νίκης,

-Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης κ Σωτηρούδας Βασίλειος,

-Ο πρόεδρος των Εκπαιδευτηρίων Όμηρος κ Ανδρέας Μήτσιος,

-Ο πρώην Βουλευτής, πρώην πρόεδρος Ομόνοιας και Συντονιστής Περιφέρειας Κορυτσάς κ Γρηγόρης Καραμέλος,

-Ο Πρόεδρος Ομόνοιας Παράρτημα Κορυτσάς κα Πατσίλη Στέλλα,

-Ο Πρόεδρος ρομά κ Αρμπέν Κοστούρη,

-Σύλλογος «Αναγέννηση Μοχοπόλεως 1929»

Καθώς και πλήθος εκπροσώπων από τους ομογενείς των χωριών Πολένα, Πενταβίνη, Μπομποστίτσα, Τσιφλίκων και πολλοί επισκέπτες από την Ελλάδα.

Ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός πως κανένας εκπρόσωπος των τοπικών αρχόντων της Κορυτσάς, αν και έλαβαν προσκλήσεις, δεν εμφανίστηκε για την εορτή προσβάλλοντας για ακόμη μια φορά όλους τους Έλληνες, είτε αυτούς που ζουν εδώ και τους ψηφίσουν είτε αυτούς που έρχονται ως επισκέπτες από μια χώρα που έχει ταΐσει με το σάρκα της την Αλβανία.

Παραθέτουμε φωτογραφίες και βίντεο για καλύτερη ενημέρωση.

 

 

πηγη:www.pelasgoskoritsas.gr

Πηγή: http://www.himara.gr

Φιλιάτες, παρέλαση με ομπρέλες


λόγω βροχής λίγος κόσμος και με ομπρέλες παρακολούθησε και χειροκρότησε την νεολαία μας

Μπράβο σε όλους και στο φίλο Παύλο Σοοβάκο για το βίντεο…

συγχαρητήρια και στο δάσκαλο και τα παιδιά της Φιλαρμονικής, για όλα και ειδικά για το εμβατήριο ¨του πολεμικού ναυτικού¨!

Ετικετοσύννεφο

Αρέσει σε %d bloggers: