Ιστότοπος για τους Φιλιατες και οχι μονο- με νέα και παλιά, ειδήσεις και σχόλια, λαογραφικά και φωτογραφικά θέματα και την εφημεριδα μας ¨τα ΝΕΑ των Φιλιατών¨ σε ηλεκτρονική μορφή

Archive for Σεπτεμβρίου, 2014

Απο το Φαρμακοβούνι…..στις Φιλιάτες μέχρι…. τον κόλπο τις Ηγουμενίτσας και το Ιόνιο


φωτογραφία του Λεωνίδα Τζάνη

1596944_10204069785098179_2459942230484639795_o

Τα πολιτικά πρωτοσέλιδα της Τρίτης (30 Σεπτεμβρίου 2014)


Olympia.gr

πολ1Διαβάστε τα πολιτικά πρωτοσέλιδα της Τρίτης, 30 Σεπτεμβρίου.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 6 επιπλέον λέξεις

Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα της Τρίτης (30 Σεπτεμβρίου 2014)


Olympia.gr

αθ1Διαβάστε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα της Τρίτης, 30 Σεπτεμβρίου.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 6 επιπλέον λέξεις

Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών


ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Πληρ.: Λώλη Άννα – Μαρία

Ταχ. Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 8

Τ.Κ. 46 300 – Φιλιάτες

ΤΗΛ.: 26643 60155

FAX: 26640 22989

E-mail: info@filiates.gr http: www.filiates.gov.gr

Αρ. Πρωτ.:11385                                        Φιλιάτες 29/09/2014

ΠΡΟΣ

(α) Δήμαρχο Φιλιατών κ. Σπυρίδων Παππά

(β) Αντιδημάρχους

 1. 1. κ. Γκίκας Θωμάς
 2. 2. κ. Κατσάρης Πέτρος
 3. 3. κ. Έξαρχος Σπυρίδων
 4. 4. κ. Παππά – Μάλλιου Ουρανία

(γ) Τακτικά Μέλη Δ.Σ.

1.Βασιλείου Βασίλειος

 1. 2. Κόρος Ιωάννης
 2. 3. Τόλης Χροστόφορος

4.Μποροδήμος Κωνσταντίνος

 1. 5. Ζιάκας Γρηγόριος
 2. 6. Καψάλης Δημήτριος
 3. 7. Μποροδήμος Ιωάννης
 4. 8. Μπέλλος Παύλος
 5. 9. Παππάς Μηνάς
 6. 10. Βλάχος παρασκευάς

11.Φερεντίνος Σπυρίδων

 1. 12. Κολιομίχος Σπυρίδων
 2. 13. Μπότος Σπυρίδων

14.Μπεράτης Γεώργιος

 1. 15. Στεργίου Παναγιώτης
 2. 16. Λένης Φίλιππος

(δ) Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Φιλιατών

) Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Φιλιατών

τ) Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Φιλιατών

Πρόσκληση μελών σε Τακτική Συνεδρίαση

10η έτους 2014

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες)  την 3η  του μηνός Οκτωβρίου  του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή , και ώρα                                                            18: 00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή επιχορηγήσεων  και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014.

– Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Παππά Ουρανία

2. Αναμόρφωση  προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014

– Εισηγητής : Α/δήμαρχος κ. Παππά Ουρανία

3. Τροποποίηση της αριθμ. 25/2014 απόφασης Δ.Σ και αντικατάσταση αιρετών

μελών στην Επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μικρότερης από 5.869,41ευρώ για το έτος 2014.

– Εισηγητής :Δήμαρχος κ.Σπυρίδων Παππάς

4. Ορισμός αιρετών μελών στην Επιτροπή παραλαβής έργων   αξίας μεγαλύτερης

από 5. 869,41 ευρώ  για το έτος 2014.

– Εισηγητής :Δήμαρχος κ.Σπυρίδων Παππάς

5. Συγκρότηση  Επιτροπής  επίλυσης  με  συμβιβασμό  φορολογικών  διαφορών

(άρθρο 32 Ν.1080/80).

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

6. Ορισμός Εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ

της Αστικής Εταιρείας του Κέντρου Πρόληψης  <<ΑΡΙΑΔΝΗ>>.

– Εισηγητής:  Δήμαρχος κ.Σπυρίδων Παππάς

7. Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

8. Ορισμός  μελών  για  τη  συγκρότηση  του  Δ.Σ.  της  Σχολικής      Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φιλιατών.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

9. Ορισμός  μελών  για  τη  συγκρότηση  του  Δ.Σ.  της  Σχολικής      Επιτροπής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φιλιατών.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

10. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 63/2013Δ.Σ και Ορισμός δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου 186  του Ν.3463/06 για

την εκτίμηση της αξίας των εκτάσεων οι οποίες πρόκειται να εκποιηθούν, να

αγοραστούν να ανταλλαγούν ή να εκμισθωθούν για  το έτος 2014.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

11. Ορισμός Προέδρου και Δημοτικών Συμβούλων  στο Συντονιστικό τοπικό όργανο

Πολιτικής Προστασίας.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

12. Τροποποίηση της αριθμ. 29/2014 απόφασης Δ.Σ και αντικατάσταση αιρετών μελών  για  τη  συγκρότηση  Πρωτοβάθμιου  &  Δευτεροβάθμιου  Συμβουλίου

Επιθεώρησης θεάτρων Κινηματογράφων Δήμου Φιλιατών έτους 2014.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

13. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής για θαλάσσια μέσα αναψυχής.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

14. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής για πολυσύχναστες παραλίες.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

15. Τροποποίηση της αριθμ. 16/2014 απόφασης ΔΣ και αντικατάσταση αιρετών

μελών στην επιτροπή για σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Εισηγητής: Α/ δήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

16. Ορισμός  δύο  Δημοτικών  Συμβούλων  της  μειοψηφίας  για  την  Εκτελεστική

Επιτροπή  όταν  επιλαμβάνεται  κατά  τις  διατάξεις   του  Ν.  3584/2007  ως

Πειθαρχικό Συλλογικό Όργανο.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

17. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Δ.Σ. του ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

18. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Δ.Σ.  της Νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης

Δήμου Φιλιατών (ΝΕΚΕΔΗΦ) .

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

19. Τροποποίηση της αριθμ. 22/2014 απόφασης ΔΣ και αντικατάσταση αιρετών μελών στην Επιτροπή Παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών της Διοικητικής και
Οικονομικής Υπηρεσίας του για το έτος 2014.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

20. Τροποποίηση της αριθμ. 23/2014 απόφασης ΔΣ και αντικατάσταση αιρετών μελών  στην  Επιτροπή  Παραλαβής  εργασιών  και  υπηρεσιών  της  Τεχνικής

Υπηρεσίας του Δήμου για το έτος 2014.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

21. Τροποποίηση της αριθμ. 24/2014 απόφασης ΔΣ και αντικατάσταση αιρετών μελών στην Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών και Επισκευών των οχημάτων και

μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2014.

Εισηγητή: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

22. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τον εορτασμό της επετείου της 28ης  Οκτωβρίου

1940.

– Εισηγητής : Εντ/μενος Δ.Σ. κ. Μπέλλος Παύλος

23. Αποδοχή της υπ΄αριθμ. 20424/22-08-2014Απόφασης Ένταξης και των Ειδικών

Όρων της για το έργο  «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ Πλατάνου & Τ.Κ Αγίου Νικολάου Δήμου Φιλιατών, και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει το Σύμφωνο Αποδοχής όρων που τη συνοδεύει.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

24. Έγκριση της με αριθμ. 5/2014 μελέτης και λήψη απόφασης για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την     «Παροχή υπηρεσιών Μαγειρείου Μαθητικής

Εστίας Δήμου Φιλιατών»

Εισηγητής :Α/ δήμαρχος κ. Παπππά Ουρανία

25. Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την μη δημοπράτηση σε αυτή τη φάση του προς κατασκευή Σ.Μ.Α Φιλιατών.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

26. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας  του έργου «Κατασκευή τεχνικού στον κάμπο

Βρυσέλλας, ρέμα Χωνί»

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων

27. Έγκριση κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπου κτιρίου ιδιοκτησίας κ. Πάντου

Σταύρου στην τ.κ. Κοκκινιάς Δήμου Φιλιατών

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων

28. Έγκριση της αριθμ. Ε4/2009 έκθεσης αυτοψίας επικινδύνου δένδρου στην Δ.Κ.

Φιλιατών

– Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων

29. Υπαγωγή στον Ν.4178/2013 «Περί ρύθμισης αυθαιρέτων» του Εθνικού Σταδίου

Φιλιατών.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων

30. Ορισμός  νέου  μέλους  στην  κοινή  επιτροπή  παρακολούθησης   του  έργου

«Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φιλιατών»

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων

31. Έγκριση  Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ  Δήμου  Ηγουμενίτσας  και  Δήμου

Φιλιατών  για  «  Διοικητική  και   τεχνική  υποστήριξη   σε  θέματα  Τεχνικής

Υπηρεσίας- διάθεση τεχνικού προσωπικού»

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Έξαρχος Σπυρίδων

Αντίγραφα εισηγήσεων μπορείτε να παραλάβετε από το γραφείο του Προέδρου του

Δημοτικού Συμβουλίου, από την κα Λώλη Άννα – Μαρία .

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γκίζας Χρήστος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

 1. κ Μπέζα Αντώνιο –Βουλευτή Ν. Θεσπρωτίας
 2. 2. κ. Θωμά Πιτούλη Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας
 3. 3. Περιφερειακούς Συμβούλους Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας
 4. 4. Δήμαρχο Ηγουμενίτσας
 5. 5. Δήμαρχο Σουλίου
 6. 6. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηγουμενίτσας
 7. 7. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σουλίου
 8. 8. Εμπορικό Σύλλογο Φιλιατών
 9. 9. Μ.Μ.Ε.

10.Κόμματα Ελληνικού Κοινοβουλίου

 1. 11. Εκπρόσωπο συλλόγου εργαζομένων Ο.Τ.Α.Θεσπρωτίας

έχουν τσαγανό κάποιοι Σπαταρήτες…


Το είπε και το έκανε μια ιδιοκτήτρια ακινήτου κτήματος στο Τρικόρυφο και… αφού δεν τα βρήκε με τη Δημοτική αρχή έκελισε το δρόμο που περνούσε μέσα απο το κτήμα της στο χωριό- η επιγραφή εκτός των άλλων γράφει στο τέλος ¨τα παράπονα στον Δήμαρχο και στον Μάρκο Μπάλλο¨… Ποιός θα μας πει ακριβώς έγινε;

ΤΡΙΚΟΡΥΦΟ 2.....ΤΡΙΚΟΡΥΦΟ 1....ΤΡΙΚΟΡΥΦΟ 10...

Το χαρούμενο και λυπηρό στρίμωγμα της Aριστεράς


Η ΑΥΓΗ

Ψάχνει άκρες. Έναν παλιό συμμαθητή από το 60ό Γυμνάσιο της Κυψέλης, έναν σύντροφο από τη «Σπουδάζουσα» . Απ’ τα μέσα της δεκαετίας του ’80, βρέθηκε στην Πολεοδομία και «πούλαγε» άδειες ή στην τράπεζα και «πούλαγε» επιχειρηματικά δάνεια. Μπόρεσε να χωθεί αφού είχε πλησιάσει την Τοπική του ΠΑΣΟΚ. Λίγο μετά -επί Δεξιάς- έβαλε και τη γυναίκα του στο τότε ΥΠΕΧΩΔΕ. Πέρασαν «φανταστικά», όπως λέει. Ήσυχα και παχιά, με κυριακάτικες εξορμήσεις στη Χασιά (αγριογούρουνο ή προβατίνα), καλά αμάξια (ένα σεντάν 2.000 κυβικών εκείνος, η γυναίκα τζιπάκι και ο γιος Gt-i), εύκολο δάνειο (για φορολογικούς λόγους, τα λεφτά τα είχε), μεγάλο σπίτι (πέντε χιλιάδες, μόνο τα ιταλικά έπιπλα κουζίνας).

Τώρα πιέζεται πολύ. Τα χαράτσια, ο ΕΝΦΙΑ, οι δόσεις (είχε φουσκώσει πολύ τις κάρτες), δεν βρίσκει και κάτι για τον γιο (άνεργος, όλη μέρα με φραπέδες στο Στοίχημα και το smartphone). Έκανε τα χαρτιά του για σύνταξη, είχε τα χρόνια άλλωστε, έχωσε και κάποια πλασματικά. Παίρνει «έναντι» και μαζί μια σημαντική κάτω βόλτα. Φέτος δεν πήγε -πρώτη φορά- στο χωριό. Του προσέχει ένας γείτονας το κτήμα.

Το απόγευμα του Σαββάτου μελαγχολεί στο σούπερ μάρκετ. Όλα ακριβά. Παλιά έπαιρνε τρία – τρία τα μπουκάλια ουίσκι. Μεγαλεία… Τόσα χρόνια είχε εκπαιδευτεί να βρίσκει άκρες, να βρίσκει τις τρύπες του συστήματος, να τις αναπαράγει με τη σειρά του, να τρυπώνει, να ελίσσεται. Μια με τον έναν, μια με τον άλλον -αλλά στον καθένα έλεγε ότι ήταν δικός του. Έπειθε με μια καπάτσα κακομοιριά.

Ανακαλεί σήμερα μια πολιτική αργκό, για να πλησιάσει ξανά τον ΣΥΡΙΖΑΙΟ, «να θυμηθούνε τα παλιά». Είχαν χαθεί τόσα χρόνια. Είναι ένας διαψευσμένος, φοβισμένος, τσαντισμένος μικροαστός. Όχι ριζοσπαστικοποιημένος. Στο προηγούμενο κείμενό μου (Η στροφή προς τον ΣΥΡΙΖΑ είναι και προς την Αριστερά;) είχα ισχυριστεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πλησιάζει μεν την εξουσία (με τον ΕΝΦΙΑ και την αυτοδυναμία), αλλά, παραδόξως, στενεύει το πεδίο πολιτικής του παρέμβασης. Εννοούσα περίπου αυτό που αφηγούμαι.

Ο ανεξέλικτος μικροαστός, χωρίς εγερτικό σθένος, χωρίς καμιά πολιτική ποιότητα, παραγγέλνει από τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ αυτό που του λείπει. Ασφάλεια και φράγκα. Ανασυγκροτεί μια συντηρητική νοοτροπία, μια υπερδεξιά πλαστικότητα. Όχι την καιροσκοπική που ξέρουμε, ούτε αυτή που διακρίναμε πίσω από τις επιστρώσεις του νεόπλουτου τυχοδιωκτισμού. Αλλά μια πιο μίζερη και καταθλιπτική πολιτική «ευλυγισία», εξίσου δουλική και στασιμοποιητική με τις παραδοσιακές.

Έτσι βέβαια γράφεται η ιστορία. Αυτά τα άθλια υπήρξαν τα υλικά της. Ο Μαρξ θεμελίωσε την ανάγκη ως μοχλό της (το πήρε κι ο ΣΥΡΙΖΑ και το πιπιλίζει). Ποια όμως ανάγκη; Γιατί δεν υπάρχουν ανάγκες εκτός ιστορίας, αλλά η κάθε περίοδος συγκροτεί τις δικές της ιεραρχήσεις. Ολόκληρο το δικό μας οικοδόμημα βασίζεται σε ψευδοανάγκες, σε πολιτισμικές επιστρώσεις, όπου ο μικροαστός νομίζει, θεωρεί, παρανοεί. Ως γνωστόν ανάγκη γι’ αυτόν υπήρξε η κοινωνική εγγραφή μέσα απ’ την καταναλωτική επέκταση, τη μεγέθυνση.

Στην περίπτωση της χώρας μας αυτό έδινε βέβαια δουλειά στους εισαγωγείς αυτοκινήτων και κουζινών, αλλά δεν διαμόρφωνε ίχνος παραγωγικής αυτοσυνείδησης. Διαμόρφωνε νεόπλουτους αυτο-απασχολούμενους τεχνίτες, κατασκευαστές κατοικιών, επιχειρηματίες μάντρας αυτοκινήτων και πωλητές φαρμάκων σε νοσοκομεία, καθώς και μια παρασιτική μεγαλοαστική τάξη. Διαμόρφωσε μια φοροφυγάδα επινοητικότητα, αλλά δεν συγκρότησε ίχνος συλλογικής αλλά και εργασιακής συνείδησης. Ναι, αυτό το απίθανο κοινωνικό υλικό προδεσμεύει την Αριστερά στο πρώτο διάβημά της προς την εξουσία. Και αυτή η προδέσμευση αναπαράγεται.

Πόσες από τις πολιτικές εκφωνήσεις έχουν τον σπασμωδικό χαρακτήρα της αποδοχής ενός τυχαίου λομπίστικου αιτήματος, πόση ρητορική ξοδεύεται για να μην γίνει μισή κουβέντα για τα δύσκολα! Ολόκληρο το αίτημα παραγωγικής ανασυγκρότησης παραμένει δέσμιο συμβάσεων που εγκατέστησε ο ανθρωπότυπος που περιγράφω. Παραγγέλνεται ακόμα μια φορά στην ιστορία μας μια θεότητα που διανέμει αγαθό, αντί να συγκροτηθεί ή ευνοηθεί ο «δύσκολος», αυτόβουλος, ενεργός πολίτης, που παράγει το αγαθό και διεκδικεί την πολιτική του κάρπωση ως συλλογική αναδιανομή, δηλαδή ως δικαιοσύνη, ως θεμελιακό στοιχείο ιστορικής συνείδησης, ταυτότητας,. Όχι ως θυρίδα, αλλά ως ανοικτή διεκδικητική συνθήκη. Γιατί αυτό που παράγεις το μοιράζεσαι. Και αυτό δεν είναι αφαίρεση από το δικαίωμά σου, αλλά τοκισμός της σχέσης σου με τον άλλο.

Αυτό νομίζω είναι η Αριστερά. Φοβάμαι ότι μια τυφλά δικαιωματική Αριστερά καπελώνει την ιστορικά αναγκαία Αριστερά. Σχεσιακή Αριστερά έχουμε ανάγκη, όχι δικαιωματική. Το κακό είναι ότι κρίσιμα επίδικα, όπως η μεταρρύθμιση, οι νέες θεσμικές ποιότητες, η αναδιαμόρφωση του κράτους, των συνδικάτων, το νέο συνεταιριστικό και αυτοδιοικητικό κίνημα (όχι τα διεφθαρμένα κρατικοδίαιτα υβρίδια) διαστράφηκαν από τα παλιά κόμματα σε επαίσχυντο ρουσφέτι (που μάλιστα πολλοί αναπαράγουν και τώρα) και στην εκδικητική μανία που έχει καταλάβει δημόσιο λόγο και χώρο.

Νομίζω μια παρεμφερής με τη δική μου στενοχώρια (για το ότι χαμένοι, εν τέλει, θα είναι οι ίδιοι οι υποδειγματικοί πολίτες) τυλίγει πολλούς, άσχετα αν ο πόθος αλλαγής διασκεδάζει και μεταθέτει. Αλλά είναι σίγουρο ότι στην αναπόφευκτη καμπύλη που θα ακολουθήσει θα εκδηλωθούν όλα. Όσα δεν θέλουμε να δούμε…

Σημείωση . Ο τύπος που περιγράφω μπορεί να έχει και συνέχεια. Π.χ. έγινε μέλος της νομαρχιακής, αφού κατέβασε τους παλιούς συναδέλφους του στην οργάνωση και τον ψήφισαν. Έκανε δικό του μπλογκ και ανεβάζει ανέκδοτα για τον Σαμαρά. Σιγά – σιγά θα μοιράζει δουλειές ΕΣΠΑ.

Σημείωση : Αλήθεια, το ΕΣΠΑ είναι το νέο παραγωγικό όνειρο που θα κτίσει και το νέο ιστορικό υποκείμενο;

Σημείωση : Επιφυλάσσομαι, ελπίζοντας.

* Ο Δημήτρης Α. Σεβαστάκης είναι ζωγράφος, αν. καθηγητής ΕΜΠ

dsevastakis@arch.ntua.gr

Συνελήφθησαν στην Ηγουμενίτσα, πέντε αλλοδαποί διακινητές…


Δίστομο: Όταν οι δραπέτες των Τρικάλων σκότωσαν αστυνομικό

Συνελήφθησαν στην Ηγουμενίτσα, πέντε (5) αλλοδαποί διακινητές που προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας μας τρεις (3) μη νόμιμους μετανάστες

Τρεις από τους διακινητές, επέβαιναν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και λειτουργούσαν ως προπομποί για την αποφυγή αστυνομικών ελέγχων

Συνελήφθησαν χθες (28-09-2014) τα ξημερώματα στην Ηγουμενίτσα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, πέντε (5) αλλοδαποί διακινητές, τέσσερις Βούλγαροι και ένας υπήκοος Αφγανιστάν  (τρεις  άνδρες και δύο γυναίκες, ηλικίας 23, 28, 37, 25 και 40 ετών), οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας, με δύο αυτοκίνητα, τρεις (3) μη νόμιμους μετανάστες, υπηκόους Αφγανιστάν.

Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην Ηγουμενίτσα τόσο το προπορευόμενο όχημα, το οποίο λειτουργούσε ως προπομπός όσο και το όχημα που μετέφερε τους παράνομους αλλοδαπούς, τα οποία και ακινητοποίησαν.

Όπως προέκυψε από τον έλεγχο, ο 28χρονος Βούλγαρος διακινητής με συνοδηγό τον 37χρονο δράστη, μετέφεραν τους λαθρομετανάστες, ηλικίας 34, 18 και 17 ετών, ενώ οι άλλοι τρεις διακινητές με το άλλο αυτοκίνητο λειτουργούσαν ως προπομποί, για την αποφυγή αστυνομικών ελέγχων.

Σημειώνεται ότι οι λαθρομετανάστες, κατά τον έλεγχο, επέδειξαν πλαστά διαβατήρια Βουλγαρίας, τα οποία προμηθεύτηκαν από την περιοχή της Ομόνοιας Αττικής.

Τα παραπάνω οχήματα, τα πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα καθώς και έξι κινητά τηλέφωνα κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας ενώ την προανάκριση ενήργησε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας.

Η Πόβλα, ο σημερινός Αμπελώνας


Η Πόβλα, ο σημερινός Αμπελώνας, βρίσκεται εκεί που ξεκινάει η Ελλάδα, στα Ελληνοαλβανικά σύνορα.

Απέχει από τα Γιάννενα, μέσω Βροσίνας-Λίστας, 85 χλμ. και από την Ηγουμενίτσα 40 χλμ.
Όποια αρτηρία κι αν ακολουθήσεις, η διαδρομή είναι μαγευτική με εναλλασσόμενες εικόνες από ρεματιές, πλατάνια και βράχια. Κάποια κατολίσθηση του εδάφους, αρκετούς αιώνες πριν, υποχρέωσε τους κατοίκους να εγκατασταθούν στη σημερινή τοποθεσία, από τον Αϊ Γιώρη στα Παλιοχώραφα που ήταν αρχικά.
Είναι γραφικό χωριό, χτισμένο αμφιθεατρικά, με κατοίκους χαρακτηριστικά αγαπημένους μεταξύ τους.
Το φαράγγι του Γκόζιακα είναι απομεινάρι μεγάλων γεωλογικών μεταβολών. Χωρίζει δυο βουνά, την Ταβέρα και τη Σταρόδα, με θεόρατα βράχια και σπηλιές απ’ τις δυο μεριές. Ανάμεσά τους κυλάει ορμητικά το ποτάμι Ξάνθος ή Παύλα σαν να βιάζεται να βγει από τ’ ασφυκτικά στενά.
Στις σπηλιές του φαραγγιού έβρισκαν καταφύγιο οι διωκόμενοι χωριανοί από εχθρικές επιδρομές ως την Ιταλογερμανική κατοχή.
Τα τοπωνύμια φανερώνουν ότι πολλοί κατακτητές πέρασαν απ’ εκεί, λαφυραγωγώντας και καταστρέφοντας τον τόπο: Βάνδαλοι, Γότθοι, Σλάβοι, Σέρβοι, Οθωμανοί και τελευταία Ιταλογερμανοί με τους συνεργάτες τους Αλβανοτσάμηδες.
Όλες τις επιδρομές οι κάτοικοι τις πλήρωσαν με θύματα, διότι δεν έμειναν έξω από κανένα αγώνα υπεράσπισης της πατρίδας.

Παρ’ όλες τις επιδρομές που τυράννησαν την περιοχή, δεν μιλούσαν στην Πόβλα ή στα χωριά της Μουργκάνας, άλλη γλώσσα από την Ελληνική.
Το εκκλησάκι του Πατρο-Κοσμά, στην είσοδο του χωριού θυμίζει το πέρασμά του και τις διδαχές του όπως «τις περισσευούμενες εκκλησιές σχολειά να τις φτιάξετε!…»
Σταθμός στην Ιστορία του χωριού είναι το χτίσιμο του τοξωτού γεφυριού της Γκρίκας (1798), που ολοκληρώθηκε με εράνους μεταξύ του χωριών Τσαμαντά, Λιντίζδας και Πόβλας.
Το άγονο έδαφος, μόνο με τον αγώνα και το πείσμα των καλλιεργητών να κρατηθούν στον τόπο τους, έδινε λίγους καρπούς. Κι αφού είδαν ότι τα προϊόντα τους δεν έφευγαν για τις αγορές του κόσμου, έφυγαν οι ίδιοι για την ξενιτιά.
Εκεί εργάστηκαν, διακρίθηκαν και πρόκοψαν, χωρίς να ξεχάσουν το χωριό τους.
Φωτεινό παράδειγμα αληθινού Ευεργέτη, που διέθεσε τον κόπο της ζωής του, είναι η περίπτωση του ξενιτεμένου τέκνου της Σπύρου Σταύρου Τσίγκου (1896 – 1982). Ξόδεψε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια, για ν’ αλλάξει την όψη του χωριού και την ποιότητα ζωής των συγχωριανών του. Γι’ αυτό και η προτομή του στέκεται τιμητικά στο μεσοχώρι. Άλλη προτομή στο χωριό είναι του Μητροπολίτη Ναθαναήλ, δις Τοποτηρητή του Οικουμενικού Θρόνου (1894 και 1907) και το άγαλμα του «Στρατιώτη» έργο του Μιχαήλ Τόμπρου.
Το πανηγύρι του χωριού είναι στις 26 Ιουλίου, της Αγ. Παρασκευής, που θεωρείται από παλιά μέρα συνάντησης των ξενιτεμένων χωριανών. Δεύτερη ευκαιρία επικοινωνίας είναι στις 11 Αυγούστου, του Αγ. Σπυρίδωνα.
Όλες τις εποχές αξίζει μια περιήγηση στην περιοχή μας, που είναι ιδιαίτερου κάλλους. Προσφέρεται για αναψυχή, κυνήγι και ορειβασία. Οι καλύτερες διαδρομές, που μέρος τους καλύπτεται με αυτοκίνητο για όσους θέλουν λιγότερη πεζοπορία είναι :
– Από τα Τρία Δέντρα ως το φυλάκιο Λημέρι (σύνορα) με απέραντη θέα προς τις δύο χώρες (90 λεπτά).
– Από την Αγ. Παρασκευή (εναλλακτικά περίπου δίωρες πορείες): α) Γεφύρι – φαράγγι Γκόζιακα -Τσαμαντάς, β) Γεφύρι – Σταρόδα – Γράβα του Γκάτζιου – Τσαμαντάς, γ) Γεφύρι, ποτάμι – ποτάμι ως τα ελληνοαλβανικά σύνορα (Παναγία Ρίπεσης)

Αναγκαία ενημέρωση:
α) Σε ομαδική προσέλευση επισκεπτών υπάρχει δυσκολία για εστίαση και β) στους σχεδιασμούς των χωριανών είναι η δημιουργία ξενώνα.

Σπύρος Αθ. Μάνος (2008) Από το www.mourgana.gr

για τους υπεύθυνους του Δήμου Φιλιατών…


1ρρρρρρρρρρρρρρρρρ

Τα κανάλια ¨Ε¨ και TV ΗΠΕΙΡΟΣ δεν πιάνουν πλέον, απο τότε που ανέλαβε η δημοτική σας αρχή- που οφείλεται; (και μη μου πείτε οτι στη Γουμενίτσα τα βλέπεται…)

Επίσης, η περιοχή Δάφνης (Τζούμα) δεν έχει πρόσβασει στο ιντερνετ- ποτέ δεν είχε. Είναι κρίμα κι αδικο να μη ενδιαφέρεται κανείς τόσα χρόνια…

Απο την παρέλαση στο Φιλιάτι πριν ΄40 χρόνια…


Φαίνεται κάναμε καλή αρχή με τις επετειάκες φωτογραφίες κι έρχονται νεότερες…

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ ΜΑΚΗΣ

κουιζ! ποιός είναι ο παραστάτης;

Ετικετοσύννεφο

Αρέσει σε %d bloggers: