Ιστότοπος για τους Φιλιατες και οχι μονο- με νέα και παλιά, ειδήσεις και σχόλια, λαογραφικά και φωτογραφικά θέματα και την εφημεριδα μας ¨τα ΝΕΑ των Φιλιατών¨ σε ηλεκτρονική μορφή

Archive for Φεβρουαρίου, 2014

Και στο Πλαίσιο ¨Κουλουμα¨…


Ο ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ…


Fast truck το φράγμα στον Καλαμά.

Συντάχθηκε απο τον/την vdella   

kalamasΤην άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά της ΑΕΠΟ για το ΜHYE Καλαμά, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αποφάσισε ο Δήμος Φιλιατών, μετά την Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο την οποία υπέγραψε στις 8 Ιανουαρίου 2014 η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Βασιλική Ευταξά.

Παρά την αρνητική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών και τις αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης, η κα Ευταξά προχώρησε στην Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και έγκριση επέμβασης για το έργο «Μικρός Υδροηλεκτρικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΜΗΥΕ Καλαμάς), της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ- ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», εγκατεστημένης ισχύος 5,8MW επί της κοίτης του ποταμού Καλαμά, στα Διοικητικά όρια των Δήμων Σουλίου και Φιλιατών της ΠΕ Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η συγκεκριμένη Απόφαση αποτελεί ταυτόχρονα και άδεια επέμβασης, αφού προβλέπει την εγκατάσταση της εταιρείας στην περιοχή και την υποβολή οριστικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων… τρία χρόνια αργότερα!

Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία : ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ -ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» .

Πρόκειται για την εγκατάσταση υδροηλεκτρικού φράγματος στην Αβαρίτσα του Ν. Θεσπρωτίας.

H ΔΕΗ Ανανεώσιμες – ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΕ κατέχει άδειες παραγωγής για τρία μικρά υδροηλεκτρικά έργα στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Θεσπρωτίας και Αρκαδία, συνολικής ισχύος 21,4W. Ένα από αυτά ήδη κατασκευάζεται, επί του ποταμού Αξιού, ΜΥΗΕ Ελεούσας, ισχύος 6,6ΜW.

Το υδροηλεκτρικό έργο, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, προτείνεται να αξιοποιήσει ενεργειακά τις παροχές του ποταμού. Λαμβάνοντας υπόψιν τον σχεδιασμό του έργου και τον τρόπο λειτουργίας, μπορεί να χαρακτηριστεί ως σχετικά μικρής κλίμακας ως προς το σύνολο των παραμέτρων του.

Το ιστορικό του έργου

Για το έργο αυτό, όπως αναφέρεται στη σχετική προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που υπεβλήθη στο ΥΠΕΧΩΔΕ από την εταιρεία, είχε υποβληθεί αρχικά στο ΥΠΑΝ, από την τότε ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ, αίτημα για έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και παράλληλα είχε υποβληθεί ο σχετικός φάκελος Προέγκρισης Χωροθέτησης. Ωστόσο, δεν καταστεί δυνατή η εξέλιξη της διαδικασίας τότε και συγκεκριμένα:

Στις 18/02/2002 υπεβλήθη στην Περιφέρεια Ηπείρου – Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, αίτηση για άδεια εγκατάστασης και ενάμισι χρόνο μετά, στις 28.08.2003, εκδόθηκε τελικά απορριπτική απόφαση από την Δ/νση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Ηπείρου βασιζόμενη στα εξής:

– Κίνδυνος υπερκάλυψης του φράγματος από τη μεταφορά φερτών στερεών υλικών

– Δυσμενείς επιπτώσεις στην κυκλοφορία ψαριών

– Δυσκολία στην εξάσκηση ναυταθλητικών δραστηριοτήτων (rafting, canoe-cayak)

– Κίνδυνος πλημμυρών και υποβάθμισης – καταστροφής των παρακείμενων γεωργικών εκτάσεων εξαιτίας εξαιτίας των φαινομένων του μαιανδρισμού που θα εμφανιστούν μετά τις προσχώσεις.

Η επενδύτρια εταιρεία, θεωρώντας καταχρηστική την έκδοση της απορριπτικής απόφασης, υπέβαλλε στις 23.10.2003 προσφυγή στο τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων. Μετά την παρέλευση σχεδόν 3 ετών, στις 12.12.2006 το θέμα συζητήθηκε και η απόφαση του δικαστηρίου εξεδώθη την 05.06.2007, η οποία παραπέμπει την υπόθεση στο ΣτΕ, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι στερείται αρμοδιότητος.

Η εταιρεία – προκειμένου της συντομότερης και ουσιαστικότερης διευθέτησης του θέματος, όπως αναφέρει στην ΠΠΕ, παραιτήθηκε από προσφυγή που είχε υποβάλλει στο ΣτΕ κατά της Απορριπτικής Απόφασης και επανέρχεται με τροποποιημένη την αρχική προμελέτη ως εξής:

Εγκατάσταση 8 βαθειών διωρύγων επί του φράγματος, οι οποίες φράσσονται με θυροφράγματα, με σκοπό την ενίσχυση της πρόληψης φαινομένων πλημμυρών και πρόσχωσης φερτών, καθώς και η εγκατάσταση διόδου κανόε – καγιάκ για την εξάσκηση ναυταθλητικών δραστηριοτήτων κατά τη λειτουργία του έργου. Σύμφωνα με την προμελέτη, με την εγκατάσταση των διωρύγων επιτυγχάνεται απόλυτη προστασία έναντι πλημμυρών, ακόμα και σε ακραίες περιπτώσεις πλημμυρικών φαινομένων.

Επί της νέας τροποποιημένης/προμελέτης το τμήμα αλιείας της Ν.Α. Θεσπρωτίας, έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά με το εξής σκεπτικό:

· «Η Π.Π.Ε.Α. δεν μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για τη σύνταξη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη στιγμή που δεν αναλύει και δεν τεκμηριώνει τις επιπτώσεις στην ιχθυοπανίδα ούτε ανά είδος και πολύ περισσότερο ούτε ποσοτικά. Χαρακτηριστικό είναι ότι ουσιαστικά παρακάμπτει το ζήτημα της θνησιμότητας στους στροβίλους για τα άτομα με μεγέθη που ξεφεύγουν από «την κατάλληλη εσχάρα» (σελίδα 101 της Π.Π.Ε.Α.)

· Η Π.Π.Ε.Α. περιγράφει στοιχειωδώς τον ιχθυοδιάδρομο χωρίς να τεκμηριώνει την αποτελεσματικότητά του ανά είδος ιχθυοπανίδας και ενώ αναφέρεται ότι ο σχεδιασμός των ιχθυοδρόμων εξαρτάται από πολλές παραμέτρους με σημαντικότερο κριτήριο το είδος της ιχθυοπανίδας κλπ. Στην περίπτωση του ποταμού Καλαμά για τον σχεδιασμό του ιχθυοδρόμου θα ληφθούν υπόψη κατά κύριο λόγο οι ικανότητες κολύμβησης και άλματος της πέστροφας.

· Μια λεκάνη κατάκλισης έκτασης 223.000 m2 θα αλλάξει ριζικά τα ενδιαιτήματα των ειδών ψαριών και των άλλων υδρόβιων και μη οργανισμών της περιοχής και όχι μόνο τη φωλεοποίηση και αναπαραγωγή ορισμένων ειδών όπως αναφέρεται στην Π.Π.Ε.Α. (σελίδα 99)

· Η Π.Π.Ε.Α. δεν περιλαμβάνει περιγραφή της κατακλυζόμενης περιοχής με την απαιτούμενη λεπτομέρεια για τα κρίσιμα στοιχεία του περιβάλλοντος και δεν σχολιάζει ούτε τεκμηριώνει την επίδραση των αλλαγών ως προς τα ρευστοδυναμικά και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του ποταμού στη λεκάνη κατάκλισης καθώς και στην γειτονική προστατευόμενη περιοχή των «Στενών Καλαμά».

· Δεν γίνεται συνολική θεώρηση του ποτάμιου οικοσυστήματος σε όλο του το μήκος, ενώ η Π.Π.Ε.Α. παρακάμπτει ουσιαστικά το κρίσιμο ζήτημα της αθροιστικής επίδρασης των υπαρχόντων και σχεδιαζόμενων υδροηλεκτρικών έργων στον Καλαμά».

Έχει δε κατατεθεί διαμαρτυρία από πολίτες στην ΕΥΠΕ του ΠΕΧΩΔΕ με το σκεπτικό: «Στην δημοσιοποίηση ΜΠΕ για παρόμοια έργα και στην συγκεκριμένη Π.Π.Ε.Α., δεν γίνεται συνολική θεώρηση του ποτάμιου οικοσυστήματος σε όλο το μήκος του και δεν εξετάζεται η αθροιστική επίδραση των υπαρχόντων και σχεδιαζόμενων Υ/Η στον ποταμό. Ήδη πριν από ένα-δυο χρόνια είχε σχεδιαστεί άλλο ΥΗΕ στη θέση «Πέντε Εκκλησιές» του ποταμού Καλαμά, από την «HYDROTEN».Πληροφορηθήκαμε στη συνέχεια τον σχεδιασμό και άλλων δύο Υ/Η στις θέσεις «Μαζαράκι» του Δήμου Άνω Καλαμά και «Γκρίμποβο» του Δήμου Μολοσσών του Ν. Ιωαννίνων επί του ποταμού Καλαμά. Για τα σχεδιαζόμενα έργα και τον τρόπο σχεδιασμού, είχαν διατυπωθεί έντονες διαμαρτυρίες και αντιρρήσεις από πολίτες και φορείς (Ν.Α.Θεσπρωτίας, Δήμοι κλπ.) Την ίδια στιγμή η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων έχει δηλώσει ότι δεν είναι σε θέση να εκπονήσει συνολική μελέτη. Ο κίνδυνος να γίνει ο Καλαμάς, σειρά συνδεόμενων λεκάνων/ταμιευτήρων χωρίς ζωή και-επιπλέον-να μην αξιοποιηθούν τελικά οι πιο πρόσφορες θέσεις, είναι προφανής».

Ανάλογες διαμαρτυρίες και ενστάσεις κατέθεσαν οι Πρόεδροι των παρακαλάμιων δημοτικών διαμερισμάτων αλλά και ο Δήμος Φιλιατών, ο οποίος και προσφεύγει πλέον κατά της απόφασης της κας Ευταξά στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να συνεδριάσουν εκ νέου οι κάτοικοι των παρακαλάμιων περιοχών και να αποφασίσουν περαιτέρω κινητοποιήσεις.

Τι προβλέπει το έργο

Σύμφωνα με την ΠΠΕ, το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία μικρού υδροηλεκτρικού έργου ισχύος 5,7ΜW επί του Ποταμού Καλαμά, στους Δήμους Φιλιατών και Παραμυθιάς του Ν. Θεσπρωτίας.

Το έργο χωροθετείται στην περιοχή του συνοικισμού Αβαρίτσα, πολύ κοντά στην περιοχή της Μπολιάνας και της ιστορικής Γέφυρας που υπάρχει εκεί.

Το έργο περιλαμβάνει:

– Φράγμα βαρύτητας από σκυρόδεμα ύψους 10,50 μέτρων και μήκους 150 μ. συνολικά. Στο φράγμα προβλέπεται διάταξη ελευθεροεπικοινωνίας της ιχθυοπανίδας και διάταξη άσκησης αθλητικών δραστηριοτήτων.

– Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

– Βελτιώσεις της υφιστάμενης οδοποιίας για την προσπέλαση στη θέση του φράγματος

– Δίκτυο σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο διανομής

Για την 40χρονη φιλία με τον Κώστα Νάκα…


Απο το LA BASTIA


Σαν χθές πέθανε ο Νικόλαος Νίτσος (ένας λόγιος Τσαμαντιώτης με σπουδαίες Λαογραφικές περγαμηνές)

ΦΙΛΙΑΤΕΣ Τέσσερεις υποψήφιοι δήμαρχοι ζητούν ψήφο…


Με αλφαβητική σειρά:

Λαέρτης Ρέγκας:Εικόνα

Από το Ασπροκκλήσι ορμώμενος κατεβαίνει με τη σημαία του ΚΚΕ. Μικρή η δύναμη του κόμματος στην περιοχή μετά τη λαίλαπα την μετεμφυλιακή. Ο Λαέρτης είναι και σήμερα Δημοτικός Σύμβουλος στηρίζοντας την κομματική γραμμή του ΚΚΕ.

Λεωνίδας Ταφέκης:Εικόνα

Με τη δύναμη των Φιλιαταίων- παλιών και νέων- ευαγγελίζεται έναν Δήμο ανεξάρτητο, μακριά από κομματικούς μηχανισμούς και πολιτικούς αποκλεισμούς. Ευελπιστεί στη στήριξη ανεξάρτητων και δυσαρεστημένων ψηφοφόρων. Επίσης, είναι μόνος που δεν έχει συμμετάσχει στα κοινά και δεν ξέρουμε τις δυνατότητες του.

Μηνάς Παπάς:Εικόνα

Αποφάσισε τελικά να είναι ξανά υποψήφιος και προσπαθεί να συμμαζέψει ότι μπορεί από την μεγάλη νίκη του 60%, που έλαβε όταν εκλέχτηκε. Στηρίζεται κατά βάση στο ΠΑΣΟΚ και σε άλλους ευκαιριακούς ψηφοφόρους. Όλοι όσοι έχουν ενδιαφέρον για τα κοινά γνωρίζουν τις δυνατότητες του καθότι είναι και σήμερα Δήμαρχος.

Σπύρος Παπάς:Εικόνα

Από την Ηγουμενίτσα ορμώμενος αποφάσισε να είναι ξανά υποψήφιος, παρότι είχε ξαναδοκιμάσει και αποτύχει.  Έχει διατελέσει για αρκετά χρόνια αντιδήμαρχος Φιλιατών. Στηρίζεται σε δεξιούς κυρίως ψηφοφόρους αν και ένα μέρος τους δεν έχει την ίδια θέρμη να τον στηρίξει. Όσοι παρακολουθούν τα κοινά και διαθέτουν και λίγη μνήμη, γνωρίζουν τις δυνατότητες του.

Τα καλύτερα ανταλλακτικά στο Σιώζιο του Θωμά…


Εικόνα

ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

25ης Μαρτίου 20 Πειραιάς

210 4202106 και κινητό  6948260580

Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες-

σας συμφέρει ακόμη και για τη Θεσπρωτία να αγοράζεται απο τον Θωμά, οι τιμές του είναι αδελφικές…

Μια ευχάριστη έκπληξη με περίμενε χθές το πρωϊ….


το τηλεφώνημα απο μια παλιά μαθήτρια της Εστίας, ¨Γιώργο είμαι εδώ και θέλω να σε δω¨ ήταν αφοπλιστικό. Δεν την άγγιξαν τα τριανταπέντα χρόνια της Γερμανίας τη Μαριάννα Σταυράτη. Ίδιος- καθάριος- παιδικός ο ψυχικός της κόσμος, μεγάλη η αγάπη της για το συνάνθρωπο και συγκηνιτικές οι αναμνήσεις της απο το λίγο καιρό που έζησε στο Φιλιάτι.

Εικόνα

Σε λίγο μεγάλωσε η παρέα και με άλλες δυο παλιές ¨οικότροφες¨ της Μαθητικής Εστίας, την Μαρία τη Σταυράτη αριστερά και την Κωστούλα Τάγκα… που απο την πολύ αγάπη για την Εστία έγινε μόνιμα κολλητή του τότε δ/ντη…

Εικόνα

Μια πρόχειρη αναδρομή στο Φιλιατιώτικο Καρναβάλι…


Με κάποιες λίγες εικόνες

μέτα το 1950 νομίζω πως ξεκίνησε οργανωμένο, οι παρακάτω παλιές είναι απο το Καρναβάλι του 1958-59

Εικόνα Εικόνα

 

για κάποια χρόνια είχε πέσει σε αδράνεια το ενδιαφέρον

 ξανάρχισε δυναμικά το 1980, επι προεδρίας στο Πολιτιστικό του αείμνηστου Παντελή Κουφάλα και με τη βοήθεια των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου Αχιλλέα Μαντζούκη, Αλίκης Μάνου, Γιώργου Κώτση κλπ και βέβαια όλων των Φιλιαταίων. Τότε γινόταν ταυτόχρονα και αναπαράσταση του Τσαμικου Γάμου και υπήρχε φοβερή συμμετοχή.

Εικόνα Εικόνα Εικόνα

η συνλτπαρξη των δυο εκδηλώσεων κράτησε εως το 1987, μετά σταμάτησε ο Τσάμικος Γάμος και κυριάρχησε το ¨Λάτιν¨ καρναβάλι.

Παρέλαση δηλαδή των μασκαρεμένων και συμμετοχή κυρίως Σχολικών ηλικιών…

ΠΕικόνα Εικόνα

Εικόνα

που και που έβλεπες και λίγο Φιλιατιώτικο χρώμα

Εικόνα Εικόνα

 

και φέτος θα γίνει, απο οτι είδαμε-

ο μικρός Σπύρος Μαντζούκης ας είναι ο προάγγελος ενός πετυχημένου Φιλιατιώτικου Καρναβαλιού του 2014

Εικόνα

 

Βίντεο

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ


απο το Ipiros Xenitia

Απάντηση στον φιλάρετο Φιλιατιώτη,


  Εικόνα του Πετρου Μίντζα

με αφορμή την τηλεοπτική εμφάνιση του υποψήφιου Δημάρχου κ. Λεωνίδα Ταφέκη

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αγαπητό συντοπίτη που παρακολουθεί ανελλιπώς τις παρεμβάσεις μου, για τα τοπικά θέματα και συμφωνεί με τις ταπεινές μου απόψεις.

Αδιαμφισβήτητα η ανάληψη τέτοιων πρωτοβουλιών σαν αυτή του κ. Ταφέκη, είναι βάλσαμο για την τοπική κοινωνία, διότι της αναπτερώνουν το ηθικό και συμβάλουν στην ανάκτηση της χαμένης αισιοδοξίας της.

 Με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο η άποψή του, ότι ο Δήμαρχος αν χρειαστεί θα πρέπει να γίνει και τουριστικός πράκτορας, προκειμένου να βοηθήσει τον τόπο του. Ευχής έργον θα ήταν ένας τοπικός άρχοντας να τα συνδυάζει όλα.   

Το Φιλιάτι όμως σ’ αυτή τη φάση έχει ανάγκη από έναν Δήμαρχο με ήθος, δραστήριο, γνώστη των προβλημάτων, αποτελεσματικό, ικανό να  δημιουργήσει τις απαραίτητες τεχνικές και κοινωνικές υποδομές που είναι ανύπαρκτες στη περιοχή μας και μετά αν χρειαστεί ας λειτουργήσει και ως τουριστικός πράκτορας.

Διαφωνώ με το επιχείρημα του φιλάρετου Φιλιατιώτη, ότι ο τηλεοπτικός χρόνος ήταν ελάχιστος. Κατά την άποψή μου ήταν αρκετός, αλλά δυστυχώς δεν αξιοποιήθηκε από τον υποψήφιο για την ανάδειξη των σοβαρών προβλημάτων που ταλανίζουν τον τόπο μας.

Στο ερώτημά του: αντί του Λεωνίδα ποιος;  Θεωρώ πως είναι πολύ νωρίς ακόμα για να βγάλει κανείς ασφαλή συμπεράσματα, για το ποιος συνδυασμός είναι καλύτερος για να διαχειριστεί τα δημοτικά πράγματα.

Πάντως σε κάθε περίπτωση οι συνδυασμοί θα αξιολογηθούν από τους Δημότες, με βάση τα πρόσωπα, την μέχρι τώρα πορεία τους και την κοινωνική τους δράση.     

Τέλος νομίζω πως θα ήταν άδικο να μην αναγνωρίσουμε στη σημερινή Δημοτική Αρχή, ότι έχει βάλει στο μέτρου του δυνατού μία τάξη στα οικονομικά του Δήμου.

Ευχαριστώ για την φιλοξενία. Πέτρος Μίντζας

Ετικετοσύννεφο

Αρέσει σε %d bloggers: