Ιστότοπος για τους Φιλιατες και οχι μονο- με νέα και παλιά, ειδήσεις και σχόλια, λαογραφικά και φωτογραφικά θέματα και την εφημεριδα μας ¨τα ΝΕΑ των Φιλιατών¨ σε ηλεκτρονική μορφή

Archive for Νοέμβριος, 2013

Δημόσια διαβούλευση για τη δημιουργία Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Φιλιατών


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Φιλιάτες   22.11.2013

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                                     Αριθ Πρωτ : 516

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ    

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Ταχ Δ/νση: Ελ.Βενιζέλου 8                                

ΤΚ: 46300 Φιλιάτες                                                       

Πληροφορίες: Νικόλαος Μόσχος                             

Τηλέφωνο: 2664360122                                       

FAX :     2664022989                                                     

                                                              

   Κατόπιν εγκρίσεως της αριθ. 43/2013 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου  του   ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ για δημιουργία Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Φιλιατών, τίθεται αυτή σε δημόσια διαβούλευση, για συμπλήρωση ή τυχόν διόρθωση από το χρονικό διάστημα 25-11-2013 μέχρι και 09-12-2013.

     Πληροφορίες θα δίνονται από την Πρόεδρο του ΝΠ ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ Μποροδήμου Γεωργία στο τηλέφωνο 6945936917 και στο e-mail:gmporod@otenet.gr       

Η Πρόεδρος  

Γεωργία  Μποροδήμου

 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Άρθρο 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών κανονισμός καθορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας

όλων

των εγκαταστάσεων/υποδομών άθλησης, κλειστών και υπαίθριων, του Δήμου

Φιλιατών. Μέσω της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού επιδιώκεται η

εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων

και υποδομών του Δήμου Φιλιατών με σκοπό:

την υποστήριξη και προαγωγή του μαζικού – λαϊκού αθλητισμού όλων των

ηλικιών.

την υποστήριξη του σωματειακού αθλητισμού.

την υποστήριξη και ανάπτυξη του Σχολικού Αθλητισμού όλων των βαθμίδων.

την υποστήριξη και ανάπτυξη της σωματικής, πνευματικής και ηθικής αγωγής

των

κατοίκων και ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων του Δήμου Φιλιατών.

την υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών, ψυχαγωγικών, επιστημονικών,

συνεδριακών εκδηλώσεων

την υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών ή

άλλων

εκδηλώσεων για τα άτομα με αναπηρία.

Όσοι χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σταδίου, είναι

υποχρεωμένοι να τηρούν πιστά τον κανονισμό λειτουργίας του.

Άρθρο 2

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού

ανήκει

στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου Φιλιατών. (ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ)

Άρθρο 3

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι χώροι άθλησης του Δημοτικού Σταδίου Φιλιατγών, λειτουργούν από 07:00

– 21:00 τους χειμερινούς μήνες και από 07:00 – 23:00 τους θερινούς από

Δευτέρα έως Παρασκευή.

Τις ημέρες Σάββατο, Κυριακή και αργίες, οι δημοτικοί χώροι άθλησης

λειτουργούν για

τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων ή και προπονήσεων σε εξαιρετικές

περιπτώσεις. Το

ωράριο λειτουργίας για τις παραπάνω ημέρες καθορίζεται με απόφαση του

Δ.Σ. του ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ.

. Το ωράριο του Κλειστού Γυμναστηρίου καθορίζεται από το πρόγραμμα

διάθεσης του

Άρθρο 4

ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ,

ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ &ΦΟΡΕΙΣ

Οι αθλητές που δεν ανήκουν σε σωματεία και αθλούνται στο Δημοτικό Στάδιο

Φιλιατών μπορούν να κάνουν Χρήση των εγκαταστάσεων όλες τις ώρες

λειτουργίας του Σταδίου με την προϋπόθεση να μην παρεμποδίζουν και να

μην ενοχλούν τις προγραμματισμένες βάσει του προγράμματος διάθεσης,

προπονήσεις των σωματείων των σχολείων και των ελευθέρων ομάδων

Το εάν οι αθλητές, που δεν ανήκουν σε σωματεία, ενοχλούν ή παρεμποδίζουν

τις προγραμματισμένες, βάσει του προγράμματος διάθεσης, προπονήσεις των

σωματείων των σχολείων και των ελευθέρων ομάδων είναι στη κρίση του

προπονητή των ανωτέρω.

Οι παραπάνω αθλητές δεν μπορούν να κάνουν Χρήση των εγκαταστάσεων

κατά την διάρκεια επισήμων ή φιλικών αγώνων.Όσον αφορά τα ομαδικά

αθλήματα και το τένις , εκπρόσωπος κάθε ομάδας ελευθέρων αθλητών,

οφείλει να έρθει σε επαφή με τον υπεύθυνο του Σταδίου για την εξεύρεση

ελεύθερης ώρας κάθε γηπέδου . Σε περίπτωση τακτικής χρήσης χώρων από

ομάδες ελευθέρων αθλητών απαιτείται άδεια και ένταξη στο πρόγραμμα

όμοια με αυτή των σωματείων.

Τα γήπεδα θα διατίθενται σε ομάδες της παραπάνω παραγράφου όταν ο

αριθμός των συμμετεχόντων σε αυτές είναι ίσος ή μεγαλύτερος με το 80%

του αριθμού των παικτών που απαιτούνται για τη διεξαγωγή επίσημου αγώνα

Κατά την διάρκεια της προπόνησης δικαίωμα εισόδου στο Δημοτικό Στάδιο

Φιλιατών έχουν οι αθλητές – προπονητές και οι έχοντες σχέση με τις

αθλητικές δραστηριότητες .

Δικαίωμα στον αγωνιστικό χώρο (εντός της εσωτερικής περίφραξης )έχουν

μόνο αθλητές – προπονητές και όσοι ο υπεύθυνος του γηπέδου κρίνει πως

έχουν άμεση σχέση με την αθλητική δράση που αναπτύσσεται.

Η είσοδος επισκεπτών , συνοδών και φιλάθλων επιτρέπεται μόνο στους

χώρους εκτός της εσωτερικής περίφραξης

Η είσοδος οχημάτων , ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων επιτρέπεται στον

χώρο που ορίζεται από σχετικό σήμα του Κ.Ο.Κ.

Κάθε υπηρεσία Δημόσια, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, αθλητικός φορέας (ομοσπονδία,

σωματείο), ιδιωτικός φορέας και άτομο που επιθυμεί να κάνει χρήση των

αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Φιλιατών απευθύνεται εγγράφως,

τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες νωρίτερα, προς στο Διοικητικό Συμβούλιο του

Νομικού Προσώπου με την ονομασία «ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ»,το οποίο και απαντά

σε κάθε αίτημα.

Η απάντηση πρέπει να δίνεται το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι

αργότερα από δεκαπέντε (15) ημέρες, από την ημέρα που υποβλήθηκε το

αίτημα.

Άρθρο 5

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΧΩΡΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ/ΑΓΩΝΩΝ

Στην περίπτωση που Αθλητικά Σωματεία ή μέλη αυτών χρειάζεται να

προπονούνται σε τακτικές ώρες, κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή,

στους χώρους Άθλησης για την προετοιμασία των αγώνων τους τότε το

αίτημα για χρήση χώρων υποβάλλεται εγγράφως από το κάθε αθλητικό

Σωματείο, στην αρχή κάθε αθλητικής περιόδου. Στις περιπτώσεις κατάρτισης

προγραμμάτων αγώνων, τότε το αίτημα-πρόγραμμα αγώνων υποβάλλει

εγγράφως η αντίστοιχη Ομοσπονδία ή Ένωση που οργανώνει το κάθε

πρωτάθλημα.

Ο ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ εξετάζει τα αιτήματα για την κατανομή των ωρών, κατά

ημέρα και εβδομάδα, για κάθε άθλημα (Μπάσκετ, Βόλεϊ, Ποδόσφαιρο, Τένις,

κ.λ.π.).

Καταρτίζει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα, το γνωρίζει στο κάθε Σωματείο που

έχει υποβάλλει αίτημα και μεριμνά για την ανάρτησή του στο πίνακα

ανακοινώσεων του Δημοτικού Σταδίου.

Το πρόγραμμα των προπονήσεων των Σωματείων, δύναται να τροποποιηθεί

με νεότερη απόφαση του ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ.

Ο ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ, ανακοινώνει το εγκεκριμένο πρόγραμμα στους υπαλλήλους

του κάθε χώρου άθλησης και είναι υπεύθυνος για την πιστή τήρηση του

ωραρίου των υπαλλήλων και για την εφαρμογή αυτού.

Μεμονωμένες αλλαγές στις ώρες προπονήσεων Σωματείων δύναται να

λάβουν χώρα μετά από έγγραφη υποβολή σχετικού αιτήματος προς τον

ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ

Ο ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ, δύναται να ματαιώσει ή να τροποποιήσει προπόνηση

Σωματείου, όταν λόγοι ανώτερης βίας το επιβάλουν.

Ο ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ, φροντίζει, σε κάθε αθλητική υποδομή , ώστε να υπάρχουν,

πέρα από ώρες προπονήσεων Σωματείων , και ώρες για προγράμματα

Μαζικού-Λαϊκού Αθλητισμού, για Άτομα με Αναπηρία και για μεμονωμένα

άτομα που δεν είναι αθλητές και δεν ανήκουν σε οργανωμένο Σωματείο.

Τα γήπεδα ποδοσφαίρου Δημοτικό Στάδιο και 5χ5 και οι εγκαταστάσεις τους

(αποδυτήρια, κερκίδες κλπ) μπορεί να διατίθενται με απόφαση του

ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ σε ποδοσφαιρικούς συλλόγους. Με την ίδια απόφαση θα

καθορίζονται ο χρόνος παραχώρησης, οι ειδικότεροι όροι παραχώρησης

(συντήρηση αποδυτηρίων, φροντίδα χλοοτάπητα κλπ) και κάθε άλλη

λεπτομέρεια που αφορά τη χρήση του γηπέδου. Σε κάθε περίπτωση

απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης του γηπέδου και των εγκαταστάσεων

από τον ποδοσφαιρικό σύλλογο σε τρίτους (φυσικά πρόσωπα ή συλλόγους)

χωρίς απόφαση του ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ.

Οι αθλητικοί χώροι μπορεί να διατίθενται με απόφαση του ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ σε

φορείς ή ιδιώτες και για τη διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών,

επιστημονικών, συνεδριακών ήάλλων εκδηλώσεων

Με την ίδια απόφαση του μπορεί να προβλέπεται και καταβολή χρηματικού

αντιτίμου για την παραχώρηση Δημοτικών Αθλητικών Χώρων για τις

παραπάνω δραστηριότητες, η οποία θα καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα του

διαστήματος παραχώρησης του εκάστοτε χώρου άθλησης.

Άρθρο 6

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ

ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗ

(ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ, 5Χ5).

Για να επιτραπεί η είσοδος και η χρήση σε ένα Δημοτικό Χώρο Άθλησης,

πρέπει:

Κάθε ομάδα αθλητών να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο προπονητή ή

υπεύθυνο

ομάδας.

Η εμφάνιση όλων των αθλητών πρέπει να έχει όλα τα κατάλληλα και

απαραίτητα

μέσα για την προπόνηση π.χ. αθλητικές φόρμες, κατάλληλα υποδήματα,

μπάλες

κ.λ.π.

Στην αρχή κάθε προπονητικής περιόδου υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του

Αθλητικού Σωματείου στην οποία αναφέρει ότι οι αθλητές του έχουν εξετασθεί

από

ιατρό και δύνανται να προπονούνται και να συμμετέχουν σε αθλητικές

δραστηριότητες. Την δήλωση αυτή υπογράφει ο πρόεδρος του Σωματείου ή ο

νόμιμος εκπρόσωπος αυτού. Στην υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτεται

ονομαστική

κατάσταση των αθλητών και προπονητών του συλλόγου. Σε περίπτωση

παρουσίας,

σε προπόνηση, νέων αθλητών το Σωματείο είναι υποχρεωμένο να

προσκομίσει εκ

νέου υπεύθυνη δήλωση ότι οι συγκεκριμένοι αθλητές ανήκουν στο Σωματείο,

έχουν

εξετασθεί από ιατρό και δύνανται να προπονούνται. Το προσωπικό των

αθλητικών

εγκαταστάσεων του Δήμου Φιλιατών δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν

συμβάντα στην

προπόνηση των αθλητών και την διάρκεια των αγώνων.

Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύουν τους αθλητές τους και να

παραμένουν μέχρι της αποχώρησης τους από τους αθλητικούς χώρους.

Επίσης είναι

υπεύθυνοι για τυχόν ατυχήματα που θα τους συμβούν κατά την ώρα

προπόνησης ή

παραμονής τους στους χώρους άθλησης.

Ουδείς αθλητής κάνει χρήση των χώρων και ιδιαίτερα των αθλητικών

οργάνων χωρίς

την επίβλεψη του αρμόδιου προπονητή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τυχόν

ατύχημα.

Τα μεμονωμένα άτομα δεν μπορούν να κάνουν χρήση των αθλητικών

οργάνων χωρίς

την παρουσία προπονητή.

Όταν εισέρχονται σε χώρους άθλησης άτομα χωρίς αθλητική περιβολή και

ανήκουν

σε συγκεκριμένο σύλλογο που προπονείται την ευθύνη απομάκρυνσης έχει ο

Σύλλογος. Όταν εισέρχονταιάτομα εκτός συλλόγου τότε την ευθύνη την έχει ο

υπάλληλος του Δήμου που επιτηρεί το συγκεκριμένο χώρο άθλησης.

Κάθε προπονητής, υπεύθυνος Συλλόγου, αθλητές και μεμονωμένα άτομα,

είναι

υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τις υποδείξεις του προσωπικού του κάθε

Δημοτικού

Αθλητικού Χώρου π.χ. για έναρξη – λήξη προπόνησης, χρήση αποδυτηρίων

κ.λ.π.

Η συμπεριφορά των αθλουμένων πρέπει να είναι κόσμια.

Για κάθε παράπονο ή πρόβλημα που έχουν στην προπόνηση πρέπει να

απευθύνονται στον Πρόεδρο του ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ ή στον υπεύθυνο υπάλληλο

του χώρου άθλησης.

Απαγορεύεται η χρήση Δημοτικών χώρων άθλησης από συλλόγους ή

ιδιώτες για παροχή ιδιωτικού έργου με αμοιβή. Οι παραβάτες της διάταξης

αυτής θα αποβάλλονται από τους αθλητικούς χώρους.

Άρθρο 7

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ

Σε κάθε περίπτωση χρήσης χώρων άθλησης του Δήμου Φιλιατών και χρήσης

των

οργάνων τους, ο κάθε αθλητής ή άτομο γενικά, πρέπει να φροντίζει να μην

προκαλεί

φθορές στα όργανα, στα αποδυτήρια και γενικά σε όλες τις εγκαταστάσεις του

Δήμου.

Οι εσκεμμένες φθορές των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων του

χώρου

άθλησης από αθλητές, προπονητές και αθλητικούς παράγοντες και

μεμονωμένα άτομα, τιμωρούνται. Η τιμωρία αφορά την αποκατάσταση των

φθορών καθώς και την προσωρινή ή οριστική αποβολή του αθλητή,

προπονητή ή παράγοντα ή μεμονωμένου ατόμου, από τις αθλητικές

εγκαταστάσεις τουΔήμου. Ανάλογα με τις περιστάσεις, η ίδια ή άλλη τιμωρία

επιβάλλεται και στο Σύλλογο όπου ανήκει ο αθλητής, προπονητής ή

αθλητικός παράγοντας. Η υποτροπή θεωρείται επιβαρυντική περίσταση και

τιμωρείται ακόμη και με επιβολή προστίμου το οποίο μπορεί να ανέρχεται σε

ποσό διπλάσιο των φθορών ή ζημιών που διαπιστώθηκαν.

Αρμόδιο όργανο για την επιβολή τιμωρίας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του

ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ, μετά από εισήγηση του Υπευθύνου Εγκαταστάσεων του

Δημοτικού Σταδίου Φιλιατών.

Ο ενδιαφερόμενος Σύλλογος ή αθλητής μπορεί να υποβάλλει γραπτώς τις

απόψεις/ενστάσεις του.

Σε κάθε περίπτωση εσκεμμένων φθορών ο Σύλλογος στον οποίο ανήκει ο

αθλητής,

προπονητής ή αθλητικός παράγοντας που τις προκάλεσε, υποχρεούται σε

άμεση

αποκατάσταση με δικές του δαπάνες, εκτός εάν αυτή η φθορά οφείλεται στη

συνήθη

χρήση των οργάνων, αποδυτήριων και γενικά των εγκαταστάσεωντου Δήμου

Φιλιατών

Σε περίπτωση φθορών – ζημιών από φιλάθλους, η ευθύνη ανήκει στην

διοργανώτρια

αρχή του αγώνα ή κατά περίπτωση στις ομάδες που αγωνίζονταν, οι οποίες

υποχρεούνται στην άμεση αποκατάσταση αυτών με δικές τους δαπάνες.

Άρθρο 8

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Κάθε Αθλητικό Σωματείο ή Σύλλογος που έχει προπόνηση σε χώρο άθλησης

του

Δήμου έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των αποδυτηρίων.

Επίσης πρέπει να έχει στη διάθεση του, στο χώρο που προπονείται, όλα τα

όργανα

π.χ. μπασκέτες, δίχτυα , Φιλέ για Πετοσφαίριση, όργανα στίβου,κ.λ.π.

Όργανα παραδίδονται προς χρήση από τον αρμόδιο υπάλληλο και ο

υπεύθυνος του Συλλόγου υπογράφει σε σχετικό βιβλίο χρέωσης για την

παραλαβή τους. Μετά το πέρας της προπόνησης επιστρέφουν το υλικό αυτό

στον υπεύθυνο υπάλληλο και ξεχρεώνεται από το σχετικό βιβλίο

Αθλητικό υλικό που ανήκει σε σωματείο μπορεί να αποθηκεύεται σε χώρο του

γηπέδου αν υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι..

Ο αρμόδιος υπάλληλος, δεν είναι αρμόδιος ή υπεύθυνος να τοποθετεί,

μετακινεί ή μεταφέρει τα αθλητικά όργανα (μπασκέτες, σφαίρες, εμπόδια,

δίζυγα, βατήρες, ακόντια, διαδρομές, τέρματα, κ.α.) κατά τη διάρκεια της

προπόνησης εκεί

που ο προπονητής θέλει. Αυτό είναι αποκλειστική ευθύνη του προπονητή και

των

αθλητών του κάθε Συλλόγου που κάνει χρήση της αθλητικής εγκατάστασης,

παρουσία του αρμοδίου υπαλλήλου.

Σε όλα τα αθλητικά και λοιπά σωματεία, απαγορεύεται η μόνιμη παραχώρηση

χρήσης αποδυτηρίων, γραφείων, αποθηκών μέσα στις αθλητικές

εγκαταστάσεις του Δήμου Φιλιατών, χωρίς απόφαση του ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ.

Μετά το τέλος των προπονήσεων και αγώνων οι χώροι ελευθερώνονται και

παραδίδονται στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου. Η χρήση όλων των

αθλητικών χώρων, θα επιτρέπεται αυστηρά και μόνο σε όσους

φέρουν την κατάλληλη αθλητική περιβολή, ανάλογα με το είδος της άθλησης

Η είσοδος στο δάπεδο της αίθουσας κάθε αθλητικού χώρου, θα επιτρέπεται

μόνο σε όσους φέρουν τα κατάλληλα αθλητικά υποδήματα Κατά την είσοδο

στο Κλειστό Γυμναστήριο, επιβάλλεται η αλλαγή των παπουτσιών

χρησιμοποιώντας κατάλληλα παπούτσια ανά περίπτωση. Οι χρήστες

της αιθούσης θα πρέπει να συμμορφώνονται με το ωρολόγιο πρόγραμμα

Σε ένδειξη σεβασμού προς τους συναθλούμενους θα πρέπει οι χρήστες της

αίθουσας

να αποφεύγουν τις δυνατές φωνές και τις βωμολοχίες κατά την διάρκεια της

προπόνησης ή των αγώνων.

Ο ΟΚΠΠΑΔΗΦ και οι αρμόδιοι υπάλληλοι, δεν φέρουν καμία ευθύνη σε

περίπτωση απώλειας προσωπικών αντικειμένων οποιασδήποτε αξίας, από

τον χώρο της δημοτικής αθλητικής εγκατάστασης.

Μετά το πέρας της άθλησης, οι αθλούμενοι θα πρέπει να επαναφέρουν στην

αρχική

του θέση κάθε αντικείμενο άθλησης που χρησιμοποίησαν. Επίσης θα πρέπει

να

απομακρύνουν κάθε εξωτερικό αντικείμενο που χρησιμοποίησαν (π.χ.

μπουκάλια

νερού) χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό τους κάδους απορριμμάτων.

Οι αθλούμενοι υποχρεούνται να διατηρούν καθαρούς τους αθλητικούς

χώρους που

χρησιμοποίησαν.

Εάν διαπιστωθεί ότι ο Σύλλογος ή Σωματείο κατ’ επανάληψη κάνει χρήση των

αθλητικών χώρων με αθλητές λιγότερους από το ήμισυ του αριθμού των

αθλητών

που δηλώνονται στους επίσημους αγώνες, τότε οι συγκεκριμένες ώρες

προπόνησης

μπορούν να αφαιρεθούν από τον παραπάνω Σύλλογο και να αποδοθούν σε

άλλο με

την προβλεπόμενη στον παρόντα κανονισμό διαδικασία.

Άρθρο 9

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Για να διεξαχθεί οποιοσδήποτε αγώνας, διεθνής, πανελλήνιος, περιφέρειας,

τοπικού

πρωταθλήματος, επίσημος, φιλικός, σχολικός, απαιτείται ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΑ που

εκδίδεται από τον αρμόδιο φορέα με μέριμνα του γηπεδούχου Σωματείου ή

των

οικείων Ομοσπονδιών ή Ενώσεων.

Υπεύθυνος για την έκδοση της άδειας είναι το Γηπεδούχο Σωματείο.

Η Άδεια γνωστοποιείται στον ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν

από την

διεξαγωγή κάθε αγώνα. Χωρίς άδεια ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η διεξαγωγή του

αγώνα.

Απαραίτητος όρος για διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα είναι η ύπαρξη του

αναγκαίου

προσωπικού που απαιτείται για την ασφαλή διεξαγωγή του. Στις περιπτώσεις

που

δεν εργάζεται το προσωπικό του Δήμου Φιλιατών δεν θα πραγματοποιείται η

διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα ή προπονήσεων ομάδων ή ατόμων, και

γενικά η

χρήση αθλητικών χώρων του Δήμου Φιλιατών, εκτός και αν διαφορετικά

ορίζεται με

αποφάσεις του ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ

Άρθρο 10

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τις προκηρύξεις και τους

κανονισμούς των

Ομοσπονδιών του κάθε αθλήματος.

Η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα Αθλητισμού του ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ, φροντίζει να

υπάρχουν σ’ αυτό όλες οι προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγήτου αγώνα.

Το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο να καταθέτει το πρόγραμμα

αγώνων

μαζί με την άδεια αγώνων για το γήπεδο που χρησιμοποιεί σαν έδρα στην

αρμόδια

υπηρεσιακή μονάδα Αθλητισμού και στην αντίστοιχη Αστυνομική αρχή.

Τα αποδυτήρια, κλειδιά, κ.λ.π., παραδίδονται προς χρήση από τον υπάλληλο

του Δήμου, στον υπεύθυνο του κάθε συλλόγου σωματείου ενενήντα

λεπτά(90′) πριν από κάθε αγώνα.

Με την έναρξη του αγώνα εφαρμόζονται οι κανονισμοί του κάθε αθλήματος

και το

προσωπικό του Δήμου δεν έχει καμία αρμοδιότητα, στον αγωνιστικό χώρο.

Σε περίπτωση κάποιας ζημιάς σε λαμπτήρες, δίκτυ, κ.λ.π., η είσοδος

επιτρέπεται μετά την άδεια του Παρατηρητή και της Γραμματείας του Αγώνα,

σε υπάλληλο του Δήμου για την αποκατάσταση – επιδιόρθωση αυτής και αφού

έχει διακοπεί ο αγώνας.

Σε περίπτωση ταιμ-άουτ (time out) και άλλες διακοπές αγώνα που χρειάζεται

σκούπισμα το δάπεδο τότε την ευθύνη έχει το γηπεδούχο σωματείο και όχι ο

υπάλληλος του Δήμου Φιλιατών, δηλαδή το σκούπισμα γίνεται από άτομο

που έχει το γηπεδούχο σωματείο.

Κατά τη διάρκεια κάθε αγώνα, το γηπεδούχο σωματείο ή η αρμόδια

Ομοσπονδία

υποχρεούται να διαθέτει στο χώρο αρμόδιο ιατρό – νοσοκόμο, φάρμακα και

αυτοκίνητο μεταφοράς ασθενών. Ο ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ είναι υποχρεωμένος να

διαθέτει

επαρκώς εξοπλισμένο χώρο Ιατρείου κατά τις ώρες λειτουργίας του

γυμναστηρίου.

Άρθρο 11

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Για τη διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου στο δημοτικό στάδιο, ισχύουν οι όροι

και οι

κανόνες διεξαγωγής αγώνων όπως στο άρθρο 10.

Τα αποδυτήρια, παραδίδονται προς χρήση από τον υπάλληλο του Δήμου,

στον

υπεύθυνο του κάθε ποδοσφαιρικού συλλόγου/σωματείου ενενήντα λεπτά (90′)

πριν

από τον αγώνα.

Υποχρέωση των υπαλλήλων του Δήμου Φιλιατών, είναι η χάραξη των

γραμμών του

γηπέδου, η ύπαρξη σημαιών κόρνερ, διχτύων τερμάτων, φορείου, κουβάδων

με νερό,

κ.α..

Κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι υποχρεωτική η παρουσία υπαλλήλου του

Δήμου

Φιλιατών, διαφορετικά δεν θα επιτρέπεται η διεξαγωγή του.

Άρθρο 12

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΠΛΗΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τις προκηρύξεις και τους

κανονισμούς της

ΕΠΟ και της ΕΠΣ Θεσπρωτίας.

Το γηπεδούχο σωματείο είναι υποχρεωμένο να καταθέτει το πρόγραμμα

αγώνων

μαζί με την άδεια αγώνων στην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα αθλητισμού του

Δήμου

και στην αντίστοιχη Αστυνομική Αρχή.

Για την τέλεση των αγώνων ποδοσφαίρου ουδεμία ευθύνη και αρμοδιότητα

έχει ο

Δήμος.

Για την προστασία των αθλητικών εγκαταστάσεων στα γήπεδα ποδοσφαίρου

ισχύουν

οι διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 13

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Για τη διεξαγωγή αγώνων στίβου, απαιτείται η άδεια του αγώνα.

Όλα τα όργανα και τα υλικά διεξαγωγής του αγώνα παραδίδονται από τον

αρμόδιο υπάλληλο με κατάσταση, στον αρμόδιο των αγώνων, ο οποίος έχει

ορισθεί από τον ΣΕΓΑΣ και με την λήξη των αγώνων επιστρέφονται στον

αρμόδιο υπεύθυνο.

Η τοποθέτηση σε κάθε θέση των οργάνων, π.χ., εμπόδια, βατήρες,

στρώματα, κλπ.,

είναι αποκλειστική ευθύνη του ΣΕΓΑΣ και όχι των υπαλλήλων του Δήμου.

Σε περίπτωση διοργάνωσης/πραγματοποίησης αγώνων από πλευράς ενός

Συλλόγου/Σωματείου (πλην του ΣΕΓΑΣ), την ευθύνη για τα παραπάνω έχει ο

ίδιος ο

Σύλλογος/Σωματείο.

Η χρήση του σκάμματος αποτελεί ευθύνη των αρμοδίων του ΣΕΓΑΣ ή του

Συλλόγου.

Η αρχική διαμόρφωση αποτελεί ευθύνη του προσωπικού του Δήμου

Φιλιατών.

Η χάραξη των γραμμών για ακόντιο, σφαίρες, κλπ. αποτελεί ευθύνη του

Δήμου και

γίνεται παρουσία υπευθύνου του ΣΕΓΑΣ, εκεί που χρειάζεται.

Άρθρο 14

ΧΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ

Η είσοδος κάθε αθλητή/χρήστη στην αίθουσα οργάνων θα επιτρέπεται

αυστηρά και

μόνο σε όσους φέρουν την κατάλληλη αθλητική ενδυμασία.

Η χρήση των οργάνων γυμναστικής και ενδυνάμωσης από τους αθλητές θα

επιτρέπεται μόνο με την παρουσία στο χώρο υπεύθυνου προπονητή.

Άρθρο 15

ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Η διάθεση των γηπέδων αντισφαίρισης σε αθλητικά σωματεία ή συλλόγους

γίνεται με

τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 του παραπάνω κανονισμού.

Στην αρχή κάθε προπονητικής περιόδου υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του

Αθλητικού Σωματείου ή Συλλόγου στην οποία αναφέρει ότι οι αθλητές του

έχουν

εξετασθεί από ιατρό και δύνανται να προπονούνται και να συμμετέχουν σε

αθλητικές

δραστηριότητες. Την δήλωση αυτή υπογράφει ο πρόεδρος του Σωματείου ή

Συλλόγου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού. Στην υπεύθυνη δήλωση

επισυνάπτεται

ονομαστική κατάσταση των αθλητών και προπονητών του συλλόγου. Σε

περίπτωση

παρουσίας σε προπόνηση νέων αθλητών το Σωματείο ή Σύλλογος είναι

υποχρεωμένο να προσκομίσει εκ νέου υπεύθυνη δήλωση ότι οι συγκεκριμένοι

αθλητές ανήκουν στο Σωματείο ή Σύλλογο, έχουν εξετασθεί από ιατρό και

δύνανται

να προπονούνται.

Η εμφάνιση όλων των αθλητών πρέπει να έχει όλα τα κατάλληλα και

απαραίτητα

μέσα για την προπόνηση π.χ. αθλητικές φόρμες, κατάλληλα υποδήματα,

μπάλες

κ.λ.π.

Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύουν τους αθλητές τους και να

παραμένουν μέχρι την αποχώρησή τους από τους αθλητικούς χώρους.

Επίσης είναι

υπεύθυνοι για τυχόν ατυχήματα που θα τους συμβούν κατά την ώρα

προπόνησης ή

παραμονής τους στους χώρους άθλησης.

Για τη διεξαγωγή αγώνων ισχύουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1,2 και

3 του

άρθρου 9 του παρόντος κανονισμού.

Οι γενικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού ισχύουν και για τα γήπεδα

αντισφαίρισης.

Άρθρο 16

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ

ΧΩΡΟΥΣ

Η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο θα επιτρέπεται αυστηρά και μόνο σε όσους

έχουν

σχέση με την εκδήλωση και φέρουν τα κατάλληλα υποδήματα.

Η χρήση των ηλεκτρολογικών πινάκων και οργάνων γίνεται μόνο από τον

υπεύθυνο

ηλεκτρολόγο ή ηλεκτρονικό που ορίζεται από τον υπεύθυνο της εκδήλωσης

κατόπιν

συνεννόησης με το αρμόδιο γραφείο.

Άρθρο 17

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τα κυλικεία και οι χώροι διαφήμισης στις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις,

εκμισθώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου.

Προβλήματα

ή διαφορές που προκύπτουν επιλύονται με απόφαση του προέδρου του

ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ ή της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου εφόσον αυτό

κρίνεται

αναγκαίο. Τα κυλικεία λειτουργούν υποχρεωτικά κατά τις ώρες λειτουργίας

των

χώρων άθλησης.

Για όλους τους χώρους άθλησης, αποθηκών κλπ, κλειδιά έχει το προσωπικό

του

Δημοτικού χώρου άθλησης.

Καθήκον των υπαλλήλων κάθε δημοτικού χώρου άθλησης είναι η άψογη

συμπεριφορά προς όλους καθώς και σε όσους βάσει προγράμματος κάνουν

χρήση

των εγκαταστάσεων, (π.χ. επισκέπτες, κ.λ.π.).

Όταν άτομα (αθλητές – προπονητές) καταφέρονται κατά των υπαλλήλων του

Δημοτικού χώρου άθλησης, εξυβρίζουν και απειλούν επειδή τους απαγορεύει

την

είσοδο σε χώρο, (χλοοτάπητα – πισίνα – κλειστό γυμναστήριο) τότε ο

υπάλληλος καλεί

την Ελληνική Αστυνομία.

Σε όλους τους κλειστούς αθλητικούς χώρους (κλειστό γυμναστήριο,

αποδυτήρια κλπ.)

αρμοδιότητας του Δήμου, η κατανάλωση κάθε είδους τροφίμων ή ποτών

(πλην

οινοπνευματωδών που απαγορεύεται ρητώς) επιτρέπεται μόνο στον

προκαθορισμένο χώρο εστιάσεως και αναψυχής (κυλικείο) και σε καμία

απολύτως

περίπτωση στους προπονητικούς ή λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ατομικής

υγιεινής.

Το κάπνισμα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ σε όλους τους κλειστούς αθλητικούς χώρους.

Υπεύθυνος για την τήρηση των μέτρων κατά του καπνίσματος είναι ο

αρμόδιος

υπάλληλος του κάθε χώρου άθλησης, ο οποίος σε περίπτωση που εντοπίσει

αθλητή

ή χρήστη των αθλητικών εγκαταστάσεων να καπνίζει εντός του χώρου

άθλησης,

οφείλει να του ζητήσει ευγενικά να σβήσει το τσιγάρο και εφόσον δεν το

πράττει τότε

καλεί την Αστυνομία ή όποια άλλη αρμόδια Αρχή.

Η κατανάλωση ή/και χρήση κάθε είδους φαρμάκων, φαρμακευτικών ή

παρεμφερών

ουσιών και (ίδιο)σκευασμάτων ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ εντός των προπονητικών

χώρων.

Ο πίνακας ανακοινώσεων δεν αποτελεί διαφημιστικό χώρο προς ενοικίαση,

ούτε τα

αναρτώμενα εκφράζουν τη διοίκηση του Αθλητικού χώρου. Το κάθε υλικό θα

παραδίδεται στον υπεύθυνο του αθλητικού χώρου, ο οποίος -κατά την κρίση

του – θα

εγκρίνει την ανάρτηση του ή μη, καθώς και το χώρο – χρόνο ανάρτησης αυτού.

Άρθρο 18

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κάθε θέμα που αναφέρεται στη λειτουργία των Δημοτικών Χώρων Άθλησης

του

Δήμου Φιλιατών και δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Κανονισμό, ρυθμίζεται

ή

τροποποιείται κατά περίπτωση με απόφαση του προέδρου του

ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ ή άλλου αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Όλοι οι αθλητές-χρήστες, οι επισκέπτες και οι θεατές των δημοτικών

αθλητικών

εγκαταστάσεων υποχρεούνται να συμμορφώνονται στις ρυθμίσεις του

παρόντος

κανονισμού και στις υποδείξεις του αρμόδιου προσωπικού του Δήμου

Φιλιατών.

Μετεωρίτης έπεσε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ζακύνθου και Κεφαλλονιάς- τον είδαν απο τη Μουργκάνα…


meteoritis660

Αναστάτωση προκλήθηκε απόψε το βράδυ όταν άγνωστο ιπτάμενο φωτεινό αντικείμενο έπεσε στην ευρύτερη περιοχή της Λειβαθούς και του Ελειού στην Κεφαλλονιά. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για μετεωρίτη, ο οποίος φέρεται να έχει πέσει στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Κεφαλλονιά και Ζάκυνθο. Το φαινόμενο έγινε έντονα αντιληπτό και από τους κατοίκους της Ζακύνθου στις περιοχές Μαχαιράδου και Αλυκών όπου ανέφεραν πως είδαν τη λάμψη να σχίζει τον ουρανό από δύση προς ανατολή, ακολουθούμενη από έντονο κρότο. Ωστόσο δεν αναφέρθηκαν ζημιές ή άλλα προβλήματα παρόλο που οι μαρτυρίες ανέφεραν πως η λάμψη φώτισε τα σπίτια των περιοχών της Κεφαλλονιάς Συνομιλήσαμε με τον Δρ. Φυσικής Γιάννη Κοπανά ο οποίος με κάθε επιφύλαξη μας ενημέρωσε ότι ενδεχομένως να είναι τμήματα ενός κομήτη που βρίσκεται σε κίνηση. Σε επικοινωνία που είχαμε και με τον Καθηγητή Γεωλογίας Ευθύμιο Λέκκα διαπιστώσαμε σύμπτωση επιστημονικών απόψεων. Ο κ. Λέκκας εμφανίστηκε καθησυχαστικός μιας και τέτοια φαινόμενα είναι συνήθη όταν κομήτης διατγράφει τροχιά εισόδου στην ατμόσφαιρα. Όπως μας δήλωσε «δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος πτώσεων αφού αυτές γίνονται κατα το πέρασμα κομητών». – See more at: http://arouraios.gr/2013/11/meteoritis-epese-sti-thalassia-perioxi/#sthash.D46C98BG.dpuf

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ


 

 

Οι “ασφαλισμένοι” του ΟΑΕΕ και των άλλων ταμείων των ελεύθερων επαγγελματιών, μέχρι τώρα πληρώναμε αδιαμαρτύρητα ένα δήθεν «ασφαλιστικό συμβόλαιο» που είχε μόνο υποχρεώσεις. Για μας. Η άλλη πλευρά, το κράτος, ουδέποτε δεσμεύθηκε για το παραμικρό. Στην πραγματικότητα, οι εισφορές μας ήταν μια άλλη μορφή φορολόγησης.

Τώρα, το κράτος – ληστής προχώρησε ακόμα περισσότερο: απειλεί με φυλακίσεις και κατασχέσεις αποταμιεύσεων και περιουσιακών στοιχείων όποιους δεν μπορούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

Είναι ανήθικο! Είναι παράνομο! Είναι αντισυνταγματικό! Είναι αντίθετο με τη συνθήκη των δικαιωμάτων του ανθρώπου!

Ως εδώ!

Η ζωή μας είναι δική μας. Οι ασφαλιστικές εισφορές είναι δικά μας χρήματα. Ό,τι με κόπο δημιουργήσαμε μάς ανήκει! Αντιστεκόμαστε με κάθε τρόπο!

«Δημιουργία, ξανά!» ξεκινάει έναν αγώνα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και στο νομικό και στο πολιτικό πεδίο.

Ζητάμε:
1. Να μην γίνει καμία κατάσχεση και καμία σύλληψη ασφαλισμένου για αδυναμία πληρωμής εισφορών.
2. Να μην διακοπεί σε κανέναν η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
3. Να διαγραφεί κάθε πρόστιμο από καθυστέρηση καταβολής εισφορών.
4. Να πάψει η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών να είναι προϋπόθεση για νόμιμη επαγγελματική δραστηριότητα.
5. Να διαχωρισθούν οι εισφορές για την υγεία από τις εισφορές για την σύνταξη.
6. Να δημιουργηθεί ηλεκτρονικός «Προσωπικός Ασφαλιστικός Λογαριασμός» στον οποίο κάθε ασφαλισμένος θα βλέπει τι έδωσε και τι πήρε από τον ασφαλιστικό του φορέα.

Η «Δημιουργία, ξανά!» μαζί με συνειδητοποιημένους πολίτες ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης:
– θα κινηθεί νομικά και στα ελληνικά και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια,
– θα δώσει τη μέγιστη δυνατή δημοσιότητα στο θέμα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
– θα διοργανώσει πανελλήνια εκστρατεία ενημέρωσης για το ληστρικό ασφαλιστικό σύστημα προβάλλοντας τις προτάσεις της,
– θα στηρίξει κάθε ενέργεια ασφαλισμένου που στόχο έχει να προστατέψει την ελευθερία και την περιουσία του.

Όλοι μαζί έχουμε δύναμη. Στο www.antistekomaste.gr συμμετέχετε στην αντίσταση με ιδέες, προτάσεις και εθελοντική εργασία. Διαδώστε αυτή την πρωτοβουλία.

Γίνετε μέρος της λύσης!

ΧΑΜΗΛΈΣ ΤΙΜΈΣ ΔΊΝΟΥΝ ΟΙ ΈΜΠΟΡΟΙ ΣΤΑ ΜΑΝΤΑΡΊΝΙΑ…


 

 
Ανησυχούν οι παραγωγοί στη Θεσπρωτία…

Αν και τα μανταρίνια της Θεσπρωτίας είναι άριστης ποιότητας, και εξάγονται σε χώρες των Βαλκανίων και της Ρωσίας, όπως μας πληροφόρησαν παραγωγοί, οι τιμές, που δίνουν οι έμποροι φέτος είναι χαμηλότερες σε σχέση με πέρυσι.  Αυτό, που επικαλούνται ως δικαιολογία, είναι ότι είναι μικρότερη η
ζήτηση. Ανησυχούν οι παραγωγοί, ωστόσο ευελπιστούν ότι θα αλλάξουν προς το καλύτερο σύντομα τα πράγματα, καθώς είναι σχετικά νωρίς ακόμη…
αναρτήθηκε απο: KATOCH

ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ – 6.000 ΝΈΟΙ ΑΓΡΌΤΕΣ ΘΑ ΛΆΒΟΥΝ ΑΠΌ 20.000 ΕΥΡΏ


 Αναλυτικά οι προϋποθέσεις και τα ποσά ανά κατηγορία

Μέσα στον Δεκέμβριο θα τρέξει το πρόγραμμα ενίσχυσης έως 20.000 ευρώ σε 6.000 αγρότες κάτω των 40 ετών. Η Ε.Ε. άναψε τελικά το πράσινο φως και πλέον το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ετοιμάζεται πυρετωδώς για την υλοποίησή του. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αφορά όσους είναι στην ύπαιθρο ή θέλουν να γυρίσουν και επιθυμούν να ξεκινήσουν την εκμετάλλευσή της. Οι δικαιούχοι, από εκεί και πέρα, δεσμεύονται ότι θα είναι αγρότες για 10 χρόνια. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος αναμένεται να είναι 100 εκατ. ευρώ και θα δοθεί σε όσους θέλουν να είναι αγρότες, ηλικίας έως 40 ετών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να κατοικούν ή να 

μετακομίσουν στην ύπαιθρο. Τα πριμ πρώτης εγκατάστασης κλιμακώνονται ανάλογα με το είδος της περιοχής διαμονής αν δηλαδή είναι ορεινή, μειονεκτική ή πεδινή, το είδος της παραγωγής και με το επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υπολογίσουν τα χρήματα που θα πάρουν με βάση: Την περιοχή μόνιμης κατοικίας (Ορεινή-7.500 ευρώ, Μειονεκτική-5.000 ευρώ, Λοιπές περιοχές-2.500 ευρώ), το είδος εκμετάλλευσης στη μελλοντική μορφή (Κτηνοτροφική-7.500 ευρώ, Φυτική-7.500 ευρώ, Μεικτή- Μελισσοκομία-5.000 ευρώ) και το επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης (Πάνω από το 120% του εισοδήματος αναφοράς- 5.000 ευρώ, 80%-120% του εισοδήματος αναφοράς-2.500 ευρώ). Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο μέτρο έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της ελληνικής επικράτειας που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης κατά το 14μηνο που προηγείται τηςημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εφόσον στο πρόσωπό τους, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται αθροιστικά και οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Να είναι ηλικίας 18 έως 40 ετών, να είναι μόνιμοι κάτοικοι μειονεκτικής, ορεινής ή κανονικής περιοχής με πραγματικό πληθυσμό έως και 100.000 κατοίκους, να διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή να αναλάβουν την δέσμευση να την αποκτήσουν μέσα σε 36 μήνες από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης και να υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών με δεσμευτικούς στόχους και ενδιάμεσες χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

 
Αναρτήθηκε από 

H EΛ.ΑΣ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΛΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΏΝ ΔΡΑΠΕΤΏΝ


 

Τα όπλα που είχαν οι δραπέτες

Σήμερα έγινε η παρουσίαση από τον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας, Αντιστράτηγο Δημήτριο Τσακνάκη και τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Ταξίαρχο Ηλία Στεφανή,της ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τριών επικινδύνων κακοποιών, δραπετών των Φυλακών Ντρένοβα της Αλβανίας.«Χθες και σήμερα, στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης, καταφέραμε να εντοπίσουμε και να συλλάβουμε σε παραμεθόριο περιοχή της Καστοριάς, τρεις (3) επικίνδυνους ένοπλους κακοποιούς, δραπέτες των Φυλακών Ντρένοβα της Αλβανίας.Όπως γνωρίζετε, το Σάββατο 23-11-2013 δραπέτευσαν από τις συγκεκριμένες Φυλακές, επτά (7) επικίνδυνοι κακοποιοί, από τους οποίους συνελήφθησαν άμεσα από τις Αλβανικές Αστυνομικές Αρχές, εντός του Αλβανικού εδάφους, οι τέσσερεις (4).Παράλληλα, η Αλβανική Αστυνομία ενεργοποίησε μηχανισμό αναζήτησης των υπολοίπων τριών (3) δραπετών, με δυνάμεις οι οποίες δρούσαν εντός της Αλβανικής επικράτειας και στην μεθόριο με τη χώρα μας, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι οι δραπέτες θα επιχειρούσαν να
εισέλθουν στο Ελληνικό έδαφος, μέσω του ορεινού όγκου Γράμμου – Καστοριάς.Συγχρόνως, οι Αλβανικές Αρχές ζήτησαν, μέσου του διαύλου διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας ( INTERPOL ), τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, για την ενεργοποίηση ανάλογου μηχανισμού εντός της Ελληνικής επικράτειας.Ανταποκριθήκαμε άμεσα στο αίτημα των Αλβανικών Αστυνομικών Αρχών, με τις οποίες σημειώνω ότι διατηρούμε άριστη συνεργασία, σε όλα τα επίπεδα και ενεργοποιήσαμε από την πρώτη στιγμή ομάδες πρώτης ανταπόκρισης για τον έλεγχο των διαβάσεων στην μεθόριο με την Αλβανία, στην περιοχή Γράμμου – Καστοριάς.Επιπρόσθετα, σχεδιάσαμε και οργανώσαμε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, με τη συμμετοχή όλου του διαθέσιμου προσωπικού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ειδικών αστυνομικών δυνάμεων της Ε.Κ.Α.Μ. και εξειδικευμένων αστυνομικών σε εντοπισμό ιχνών.Επιπλέον, η όλη επιχείρηση υποστηρίχθηκε από αστυνομικούς σκύλους ιχνηλασίας και υλικοτεχνικό εξοπλισμό, όπως θερμικές κάμερες, διόπτρες νυχτερινής κατόπτευσης και ελικόπτερο της αστυνομίας.Οι αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν και κάλυψαν όλα τα στρατηγικά σημεία και τους κόμβους διάβασης της μεθορίου, στην ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς.Χθες το βράδυ, στη δασική περιοχή Χρυσής – Νεστορίου Καστοριάς, εντοπίστηκαν τρεις (3) άνδρες να κινούνται πεζή εντός ρέματος. Όταν οι αστυνομικοί τους κάλεσαν να ακινητοποιηθούν, οι δύο από αυτούς προέταξαν προς την πλευρά τους πολεμικά τυφέκια τύπου Kalashnikov , με πρόθεση να βάλουν κατά των αστυνομικών.Οι αστυνομικοί αντέδρασαν άμεσα, κάνοντας χρήση των όπλων τους, με αποτέλεσμα δύο από τα άτομα να τραπούν σε φυγή, ενώ συνελήφθη ο τρίτος, στην κατοχή του οποίου κατασχέθηκε ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov .Όπως προέκυψε, πρόκειται για 31χρονο υπήκοο Αλβανίας, ο οποίος είναι ένας από τους δραπέτες των φυλακών της Αλβανίας.Ο δεύτερος δραπέτης, υπήκοος Αλβανίας, ηλικίας επίσης 31 ετών, συνελήφθη νωρίς σήμερα το πρωί στην ίδια περιοχή, χωρίς να φέρει οπλισμό, ενώ ο τρίτος, 42χρονος υπήκοος Αλβανίας, συνελήφθη περίπου την 10:00΄ώρα σήμερα, στην ευρύτερη περιοχή, έχοντας στην κατοχή του ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov .Και στις τρεις περιπτώσεις των συλλήψεων, η επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν επιχειρησιακά, άμεση και δυναμική, χωρίς να προκληθεί τραυματισμός ατόμου.Επισημαίνω ότι, και οι τρεις δραπέτες ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνοι, καθώς ήταν ένοπλοι με βαρύ οπλισμό ( Kalashnikov ) και κρατούνταν στις Αλβανικές φυλακές για σοβαρά εγκλήματα, όπως ανθρωποκτονία, παράνομη κατασκευή και κατοχή στρατιωτικών όπλων και πυρομαχικών, απαγωγή και άλλα αδικήματα.Όπως αντιλαμβάνεστε, με τη σύλληψή τους αποτρέψαμε μια σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια στη χώρα μας.Σε βάρος τους σχηματίζεται ποινική δικογραφία για παράνομη είσοδο, εισαγωγή, μεταφορά και κατοχή οπλισμού, απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος αστυνομικών, σύσταση συμμορίας και αντίσταση.Θέλω να τονίσω και πάλι, την άριστη συνεργασία που είχαμε και στην περίπτωση αυτή με τις Αλβανικές Αστυνομικές Αρχές, οι οποίες, μας διαβίβασαν από την πρώτη στιγμή φωτογραφίες των δραπετών και δαχτυλικά τους αποτυπώματα, για την υποβοήθηση του έργου μας.Επίσης, στο πλαίσιο της συνεργασίας είχαμε συνεχή επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών και ενδείξεων σχετικά με την πορεία των παράλληλων επιχειρήσεων στις δυο πλευρές των συνόρων.Θέλω τέλος να υπογραμμίσω ότι, η επιτυχής, άμεση και κυρίως αναίμακτη έκβαση της επιχείρησης αυτής, επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο το υψηλό επίπεδο της επιχειρησιακής ετοιμότητας και ανταπόκρισης της Ελληνικής Αστυνομίας.Σας ευχαριστώ»

 
Αναρτήθηκε από 

37 ΕΚΑΤΟΜΜΎΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΈΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΊΑ ΘΈΑΤΡΑ


 

Μια από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που έχει σχεδιάσει η Περιφέρεια Ηπείρου, για βιώσιμη ανάπτυξη στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες με επίκεντρο τα μνημεία, αρχίζει να υλοποιείται.
Πρόκειται για το καινοτόμο – πιλοτικό πρόγραμμα «Πολιτιστική διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», το οποίο έλαβε την συγκατάθεση των Υπουργείων Ανάπτυξης, Πολιτισμού και των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών για την προένταξή των έργων και των δράσεων του στη νέα προγραμματική περίοδο. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 37.302.000 ευρώ και συνδυάζει πολιτισμό, τουρισμό, υποδομές και συνέργειες με επιχειρήσεις που παράγουν τοπικά προϊόντα.
Το πιλοτικό πρόγραμμα, που αποτελεί μια ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση της Περιφέρειας Ηπείρου, μετά την παρουσίαση του στην ετήσια συνάντηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, που έγινε στην Αθήνα, είναι το πρώτο στην Ελλάδα που λαμβάνει προέγκριση για τη νέα προγραμματική περίοδο.
Στη συνάντηση παρευρίσκονταν ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων του ΕΣΠΑ κ. Γ. Γιαννούσης, ο Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης RegioG της Ε.Ε. κ. Πράντο, οι Διαχειριστικές Αρχές, ενώ την Περιφέρεια Ηπείρου εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτος Ιωάννου.
Η πρόταση για τα Αρχαία Θέατρα – την οποία ανέπτυξε η Προϊσταμένη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής κ. Ελένη Ρόκου- αφορά μια πρώτη οργανωμένη σύγχρονη περιηγητική διαδρομή, η οποία θα επισκέπτεται πέντε αρχαιολογικούς χώρους της Ηπείρου και θα αποτελεί ένα εξειδικευμένο και επώνυμο προϊόν του πολιτισμικού τουρισμού, σε συνδυασμό με τον παραγωγικό τομέα.
Τα εύσημα για την πρόταση απένειμε στην Περιφέρεια Ηπείρου ο κοινοτικός αξιωματούχος κ. Πράντο, ο οποίος τη χαρακτήρισε καινοτόμο, τονίζοντας ότι κινείται ακριβώς στο νέο πλαίσιο που θέτει το νέο ΕΣΠΑ, ζητώντας να την λάβουν ως παράδειγμα όλες οι περιφέρειες της Ε.Ε..
Στο Υπ. Πολιτισμού
Με αντικείμενο το συντονισμό των Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας, ακολούθησε την Τετάρτη ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Πολιτισμού, με την προεδρία της Γενικής Γραμματέας κ. Λίνας Μενδώνη και τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, του εκπροσώπου του Υπ. Ανάπτυξης κ. Ζηρίνη, του Προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» κ. Σταύρου Μπένου, της Προϊσταμένης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής κ. Ελένης Ρόκου, των προϊσταμένων των Αρχαιολογικών Υπηρεσιών Ηπείρου (κ.κ. Σουέρεφ, Μερκούρη, Ρήγινου), του υπεύθυνου του έργου Αναστήλωσης της Δωδώνης κ. Γ. Σμύρη , των υπηρεσιακών παραγόντων του ΥΠΠΟ κ.κ. Νταή, Βαλάκου κ.α..
Έγινε εκ νέου παρουσίαση και ανάλυση της Ολοκληρωμένης Εδαφικής Επένδυσης που σχεδίασε η Περιφέρεια από την κ. Ρόκου και καθορίστηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές στις οποίες θα πρέπει να κινηθεί η Περιφέρεια, αλλά και οι αρχαιολογικές υπηρεσίες, ώστε να ενταχθούν άμεσα οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις με διαδικασίες της μεταβατικής περιόδου, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ (Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης).
Το έναυσμα για την κατάρτιση της πρότασης της Περιφέρειας, δόθηκε από τη συνεργασία που είχε ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» κ. Σταύρος Μπένος, με την Περιφέρεια Ηπείρου, (τον Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη, τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Στράτο Ιωάννου και σε πρώτο στάδιο με τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού κ. Παντελή Κολόκα), την οποία ο ίδιος χαρακτήρισε υποδειγματική στη συνάντηση στο Υπ. Πολιτισμού. Αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής ήταν η προώθηση της ιδέας για τη δημιουργία ενός επώνυμου τουριστικού προϊόντος που θα αφορά την πολιτιστική διαδρομή των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου. Η Περιφέρεια δια της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έχει ήδη χρηματοδοτήσει την πρωτοβουλία για υλοποίηση της δράσης , με το ποσό των 20.000 ευρώ.
Η πρόταση αυτή, μετά από προτροπή του Περιφερειάρχη και την παρέμβαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, μετεξελίχθηκε σε ολοκληρωμένη Εδαφική Επένδυση, με προοπτική τη χρηματοδότησή της από το νέο ΕΣΠΑ. Για την εξειδίκευσή της, εργάστηκε στη συνέχεια ομάδα με επικεφαλής τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Στράτο Ιωάννου, τους ειδικούς και επί των αρχαίων θεάτρων, καθηγητή του Πανεπιστημίου κ. Σμύρη, τον προϊστάμενο της ΛΒ Εφορίας Αρχαιοτήτων κ. Ρήγινο και τα στελέχη της Ε.Δ.Α..
«Η Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» διαμορφώνεται με συνεκτικό κρίκο τους αρχαίους χώρους: Δωδώνης (Π.Ε. Ιωαννίνων), Νικόπολης (Π.Ε. Πρέβεζας), Κασσώπης (Π.Ε. Πρέβεζας), Αμβρακία (Π.Ε. Άρτας), Γίτανα (Π.Ε. Θεσπρωτίας). Αφορά συνολικά οκτώ αρχαίους χώρους θέασης, που επεκτείνονται σε 344 χιλιόμετρα διαδρομής και αναφέρονται σε 2.300 ιστορίας.
Για την υλοποίηση της προσπάθειας απαιτούνται, σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του εγχειρήματος, συνεργασίες των φορέων: Περιφέρεια Ηπείρου, Υπουργείο Πολιτισμού, Εφορείες Αρχαιοτήτων, ΔΙΑΖΩΜΑ, Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε, Πανεπιστήμιο, Ερευνητικά Κέντρα, Υπουργείο Τουρισμού, Επαγγελματίες τουρισμού και παραγωγοί τοπικών προϊόντων.
Σύμφωνα με την πρόταση για παρεμβάσεις στα Μνημεία προβλέπεται ποσό 16, 2 εκ. ευρώ, για βασικές υποδομές (δίκτυα κοινής ωφέλειας, χώρους στάθμευσης, κτιριακές εγκαταστάσεις, οδοποιία –μεταξύ των οποίων και η κατασκευή δρόμου παράκαμψης της Νικόπολης- κ.α.) ποσό 19 εκ. ευρώ και το υπόλοιπο ποσό του προϋπολογισμού σε άλλες δράσεις και προωθητικές ενέργειες.
Σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, τονίζει:
«Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες στιγμές της Περιφέρειας Ηπείρου. Πρώτον αποδεικνύει τη μεθοδικότητα με την οποία εργάστηκαν και συνεργάστηκαν οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας με τους συναρμόδιους φορείς του Υπ. Πολιτισμού, για τον σχεδιασμό του πιλοτικού προγράμματος, η καινοτομία του οποίου, αναγνωρίστηκε και επιβραβεύτηκε δημόσια από τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σπουδαιότερο όμως είναι αυτό καθ΄ ευατό το πρόγραμμα, το οποίο αγκαλιάζει και τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες, στηρίζει τον πολιτισμό, συμβάλει στην τόνωση του πρωτογενούς τομέα και είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβάλει στην γενικότερη ανάπτυξη του τόπου μας.
Θέλω να ευχαριστήσω όσους εργάστηκαν για την σύνταξη και εξειδίκευση της πρότασης, με πρώτη την προϊσταμένη της Ε.Δ.Α. κ. Ελένη Ρόκου, που συντόνισε με επιτυχία την όλη πρωτοβουλία, ώστε η Περιφέρεια Ηπείρου, να γίνει η πρώτη στην Ελλάδα που επιτυγχάνει την έγκριση καινοτόμου προγράμματος για τη νέα περίοδο. Επίσης τον Πρόεδρο του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ κ. Σταύρο Μπένο, που με την ιδέα του για την διασύνδεση των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου, μας έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε τα επόμενα βήματα, που θα αλλάξουν την εικόνα των περιοχών που φιλοξενούν τους αρχαιολογικούς χώρους. Από δω και πέρα μας περιμένει πολύ δουλειά για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των δράσεων. Με τη συνεργασία και τον απαραίτητα συντονισμό είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε».

ΑΝΑΡΤΉΘΗΚΕ ΑΠΌ THESPROTIANEWS

Καλημέρα, καλός ο καιρός για το Φιλιατιώτικο παζάρι…


Ο καιρός σε Φιλιάτες 14 ημέρες πρόβλεψης

Σήμερα

28 Νοέ

Αύριο

29 Νοέ

Σάββατο

30 Νοέ

Κυριακή

01 Δεκ

Δευτέρα

02 Δεκ

Τρίτη

03 Δεκ

Τετάρτη

04 Δεκ

Πέμπτη

05 Δεκ

Παρασκευή

06 Δεκ

Σάββατο

07 Δεκ

Κυριακή

08 Δεκ

Δευτέρα

09 Δεκ

Τρίτη

10 Δεκ

Τετάρτη

11 Δεκ

Μέγ Ελάχ                         Μέγ Ελάχ                        
14º -1º 14º -1º 11º 15º 18º 13º 13º 13º 13º 13º 12º 12º 11º 11º
Μέγιστος άνεμοι Μέγιστος άνεμοι Μέγιστος άνεμοι Μέγιστος άνεμοι Μέγιστος άνεμοι Μέγιστος άνεμοι Μέγιστος άνεμοι Μέγιστος άνεμοι Μέγιστος άνεμοι Μέγιστος άνεμοι Μέγιστος άνεμοι Μέγιστος άνεμοι Μέγιστος άνεμοι Μέγιστος άνεμοι
2 Μποφόρ 2 Μποφόρ 2 Μποφόρ 3 Μποφόρ 2 Μποφόρ 2 Μποφόρ 2 Μποφόρ 2 Μποφόρ 2 Μποφόρ 2 Μποφόρ 3 Μποφόρ 2 Μποφόρ 2 Μποφόρ 2 Μποφόρ
Υετός Υετός Υετός Υετός Υετός Υετός Υετός Υετός Υετός Υετός Υετός Υετός Υετός Υετός
0 mm 0 mm 18 mm 12 mm 1,1 mm 0,6 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,4 mm 0 mm 0 mm
Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη Πρόβλεψη
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 14:00
 0º

Σήμερα, 08:00
Αίθριος –  αισθητή -3º

 0º

Αύριο, 08:00
Αίθριος –  αισθητή -2º

 2º

Σάββατο, 08:00
Μερικώς νεφελώδης

 7º

Κυριακή, 08:00
Μερικώς νεφελώδης –  αισθητή

 8º

Δευτέρα, 08:00
Μερικώς νεφελώδης –  αισθητή

 8º

Τρίτη, 08:00
Μερικώς νεφελώδης –  αισθητή

 4º

Τετάρτη, 08:00
Μερικώς νεφελώδης –  αισθητή

 3º

Πέμπτη, 08:00
Νεφελώδης

 1º

Παρασκευή, 08:00
Λίγες νεφώσεις –  αισθητή -2º

 2º

Σάββατο, 08:00
Λίγες νεφώσεις –  αισθητή -1º

 4º

Κυριακή, 08:00
Λίγες νεφώσεις –  αισθητή

 4º

Δευτέρα, 08:00
Μερικώς νεφελώδης –  αισθητή

 2º

Τρίτη, 08:00
Λίγες νεφώσεις –  αισθητή -1º

Λίγες νεφώσεις

14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
Ήλιος
07:49
17:14
 13º

Σήμερα, 14:00
Αίθριος

 13º

Αύριο, 14:00
Αίθριος

 10º

Σάββατο, 14:00
Νεφελώδης με μπόρες –  αισθητή

 14º

Κυριακή, 14:00
Μερικώς νεφελώδης με μπόρες

 17º

Δευτέρα, 14:00
Σχεδόν αίθριος

 13º

Τρίτη, 14:00
Νεφελώδης

 12º

Τετάρτη, 14:00
Μερικώς νεφελώδης

 13º

Πέμπτη, 14:00
Μερικώς νεφελώδης

 12º

Παρασκευή, 14:00
Λίγες νεφώσεις

 12º

Σάββατο, 14:00
Λίγες νεφώσεις

 12º

Κυριακή, 14:00
Λίγες νεφώσεις

 12º

Δευτέρα, 14:00
Μερικώς νεφελώδης

 11º

Τρίτη, 14:00
Λίγες νεφώσεις

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00  
 7º

Σήμερα, 20:00
Αίθριος

 7º

Αύριο, 20:00
Αίθριος

 8º

Σάββατο, 20:00
Νεφελώδης με βροχόπτωση –  αισθητή

 9º

Κυριακή, 20:00
Νεφελώδης με βροχόπτωση –  αισθητή

 8º

Δευτέρα, 20:00
Αίθριος –  αισθητή

 6º

Τρίτη, 20:00
Μερικώς νεφελώδης με ασθενή βροχόπτωση –  αισθητή

 6º

Τετάρτη, 20:00
Μερικώς νεφελώδης –  αισθητή

 7º

Πέμπτη, 20:00
Μερικώς νεφελώδης –  αισθητή

 6º

Παρασκευή, 20:00
Σχεδόν αίθριος –  αισθητή

 7º

Σάββατο, 20:00
Λίγες νεφώσεις –  αισθητή

 6º

Κυριακή, 20:00
Λίγες νεφώσεις –  αισθητή

 6º

Δευτέρα, 20:00
Λίγες νεφώσεις με ασθενή βροχόπτωση –  αισθητή

 5º

Τρίτη, 20:00
Σχεδόν αίθριος –  αισθητή

 

Ήλιος
07:37
17:16
Ήλιος
07:38
17:15
Ήλιος
07:39
17:15
Ήλιος
07:40
17:15
Ήλιος
07:41
17:15
Ήλιος
07:42
17:14
Ήλιος
07:43
17:14

Βάλτε όλοι ένα χεράκι…


Image

Εμείς, σαν τοπικό μέσο ενημέρωσης καταβάλουμε προσπάθεια για όσο γίνεται καλύτερη ενημέρωση των συμπολιτών και των απανταχού Φιλιαταίων, με στόχο την επικοινωνία, την ανάπτυξη και την ιστορική καταγραφή των διαδραματιζόμενων γεγονότων της περιοχής Φιλιατών. Αν καταφέρνουμε κάτι εσείς το ξέρετε καλύτερα. Στα πλαίσια αυτών των προσπαθειών είναι και το γεγονός των αναφορών που κάνουμε συχνά- πυκνά, είτε για τους συμμετάσχοντες στα κοινά είτε για τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν σε  αυτά, όπως π.χ. στις επερχόμενες εκλογές του Μάη του 2014. Είναι γεγονός πως ελάχιστες ήταν οι αναφορές μας μέχρι τώρα, λίγους μόλις μήνες πριν τις εκλογές, για τον απλούστατο λόγο, ότι είναι ελάχιστοι και οι ενδιαφερόμενοι. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο, στην κατάντια της χώρας, σε συνάρτηση και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κάθε νέο ενδιαφερόμενο τον τρομάζει και τον απωθεί η ιδέα πως θα διαχειριστή μέρος της κρίσης. Πάντα όμως υπήρχαν και θα υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα το μετράνε έτσι, και αυτό είναι το ευχάριστο. Θεωρούμε καθήκον προς τον τόπο και τη δημοκρατία να προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε αυτή την κατηγορία των συμπολιτών, που τολμούν να συμμετάσχουν στα κοινά και αυτό κάνουμε όπως μπορούμε. Και πιστεύουμε ότι τούτους τους χαλεπούς καιρούς είναι ανάγκη ο τόπος να έχει μια δημοτική αρχή η οποία να μπορεί να ακούει και να αφουγκράζεται τα πολλά προβλήματα των δημοτών. Μια δημοτική αρχή που θα παλεύει τα ζητήματα έχοντας τους δημότες της δίπλα της και όχι απέναντι. Αυτό και μόνο αυτό θα είναι μια επιτυχία, μια νίκη, γιατί στο δήμο Φιλιατών πολλοί ίσως το ήθελαν αλλά κανείς δεν το κατάφερε- σε ικανοποιητικό βαθμό- πάντα τα κόμματα έβαζαν την ουρά τους… και μας άφηναν τα ούρα τους.

.

Από τους σημερινούς ενδιαφερόμενους, από όσους έχουν πάρει δημόσια θέση ότι θέλουν να είναι υποψήφιοι και έχουν κοινοποιήσει οι ίδιοι δημόσια το ενδιαφέρον τους- όχι μόνο στους κολλητούς και στους πολιτικούς τους φίλους- έχουμε δει την προσπάθεια του Λεωνίδα Ταφέκη με την ¨Πρωτοβουλία Πολιτών¨, την προσπάθεια του τοπικού ¨Σύριζα¨, που βρίσκεται σε εξέλιξη και κάποιων μεμονωμένων παρουσιών, όπως του Παναγιώτη Ντάτση κλπ. Βέβαια, έχει γίνει αναφορά και στην προσπάθεια που κάνει η Λιάνα Σάρρα- Σπανόπουλου, ο Γιάννης Μποροδήμος, ο Δημήτρης Καψάλης- και συγνώμη αν ξέχασα κάποιον- να υπάρξει ένα κοινό κι ακομμάτιστο ή έστω πολυκομματικό ψηφοδέλτιο με βασικό στόχο την καλή λειτουργία του δήμου Φιλιατών, το οποίο βέβαια θα δοθεί στην κρίση των συμπολιτών. Η ιδέα είναι σπουδαία και μακάρι να υλοποιηθεί. Μακάρι να υπάρξουν συμπολίτες να την πλαισιώσουν, να την στηρίξουν και να δραστηριοποιηθούν, με αυτό το βασικό στόχο που μόνο καλά μπορεί να φέρει. Αξίζει νομίζω να σημειώσουμε πως τόσο ή ¨Πρωτοβουλία¨ του κ. Ταφέκη όσο και η κίνηση των Σπανοπούλου, Μποροδήμου, Καψάλη έχουν σαν κοινό στόχο την ακομμάτιστη κάθοδο- πράγμα που ίσως αποβεί καθοριστικός για μια κοινή προσπάθεια. Και αυτό θα είναι θετικό, γιατί μέχρι τώρα είδαμε τα αποτελέσματα των δημοτικών αρχών που επέλεξαν για μας οι κομματικοί μηχανισμοί, οι παρέες, οι φίλοι και κουμπάροι… Ας δούμε και μια άλλη προσπάθεια. Με αυτό το σκοπό και στόχο θα θέλαμε γραπτές τις ιδέες σας για να τις δημοσιοποιήσουμε, να τις ανεβάσουμε στην ιστοσελίδα μας, να τις γράψουμε στην εφημερίδα μας, ώστε να βοηθήσουμε όλοι, όσοι θέλουν και μπορούν, να αλλάξουν κάποια βασικά πράγματα σε αυτόν τον τόπο. Όσο μένει αδρανής η μεγάλη μάζα των συμπολιτών να πάρει θέση στα του οίκου της, δίνει ευκαιρία στα κόμματα και στις παρέες να μας κρατήσουν στα ίδια και στα ίδια…

Υ.Γ. Όσοι ενδιαφερθούν και γράψουν κάτι μπορούν να το στείλουν στο e-mail  μας neafiliaton@yahoo.gr ή να μας το δώσουν ιδιόχειρα. Επίσης, αν θέλουν, ας μας ενημερώσουν- εν είδη γκάλοπ- πως βλέπουν τις όποιες υποψηφιότητες. Για όσους το τονίσουν ότι θέλουν να υπάρξει ανωνυμία ή εχεμύθεια θα υπάρξει- δεν γίναμε ρουφιάνοι μικροί, τώρα και να το θέλουμε δεν μπορούμε… Αυτό μπορείτε να το επιβεβαιώσετε εύκολα, γιατί, δεν πρόκειται να βρείτε ούτε ένα λαμόγιο που να έχει αρθρώσει έστω και έναν καλό λόγο για μας… Τυχαίο; Δεν νομίζω… Image

Αστυνομικό Δελτίο…


Εκτεταμένες αστυνομικές εξορμήσεις πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες σε όλη την επικράτεια, με στόχο την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας

Συνελήφθησαν συνολικά (592) άτομα για διάφορα αδικήματα της ποινικής νομοθεσίας και βεβαιώθηκαν (15.058) παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και (900) υγειονομικού ενδιαφέροντος

Επιπλέον, προσήχθησαν στις αστυνομικές Υπηρεσίες (3.524) άτομα και ελέγχθηκαν (49.869) οχήματα

Ενδεικτικά, κατασχέθηκαν περίπου (411) κιλά κάνναβης και (105) γραμμάρια ηρωίνης, (215) όπλα διαφόρων τύπων, (14.355) κυρίως από λαθραία τσιγάρα και είδη παρεμπορίου (απομιμητικά προϊόντα, CDDVDs κ.ά.) και περίπου (27.000) ευρώ

 

Στο πλαίσιο του γενικότερου επιχειρησιακού σχεδιασμού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, το τετραήμερο 21.11.2013 έως 24.11.2013, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της επικράτειας, με στόχο την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας.

Στις επιχειρήσεις και τους ελέγχους αυτούς, συμμετείχαν αστυνομικοί από Υπηρεσίες Τάξης, Ασφάλειας, Τροχαίας, καθώς και εξειδικευμένο προσωπικό των Ομάδων ΔΙ.ΑΣ., Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), Δίωξης Ναρκωτικών κ.λπ.

Κατά τη διάρκεια των ειδικών αυτών αστυνομικών δράσεων συγκροτήθηκε ένας μεγάλος αριθμός συνεργείων, στα οποία διατέθηκαν (6.046) αστυνομικοί και (2.770) υπηρεσιακά οχήματα.

Επίσης, στους ελέγχους αυτούς, συγκαταλέγονται τα παρακάτω αποτελέσματα:

Προσήχθησαν: (3.524) άτομα, εκ των οποίων (2.073) ημεδαποί και (1.451) αλλοδαποί.

Ελέγχθηκαν: (49.869) αυτοκίνητα και δίκυκλα.

Συνελήφθησαν: (592) άτομα, εκ των οποίων:

 • ·           (196) άτομα για τη νομοθεσία περί αλλοδαπών
 • (84) άτομα για καταδικαστικές αποφάσεις
 • (72) άτομα για ναρκωτικά
 • ·           (8) άτομα για παρεμπόριο και
 • ·           (232) άτομα για άλλα ποινικά αδικήματα.

Βεβαιώθηκαν συνολικά (15.058) παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας :

 • ·         (2.412) για υπερβολική ταχύτητα
 • ·         (630) σχετικά με ασφαλιστήρια συμβόλαια
 • ·         (634) για μη χρήση προστατευτικού κράνους
 • ·         (518) για μη χρήση ζώνης ασφαλείας
 • ·         (490) για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος
 • (448) για παραβάσεις ΚΤΕΟ
 • ·         (441) για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης
 • ·         (276) για χρήση κινητού τηλεφώνου
 • ·         (148) για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη
 • ·         (87) για στέρηση αδείας κυκλοφορίας οχήματος
 • (70) για μη θεώρηση αδείας κυκλοφορίας μοτ/των και
 • (8.904) για λοιπές διοικητικές ποινές

καθώς επίσης, (900) παραβάσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος :

 • (216) για στέρηση αδείας μουσικής
 • (198) για στέρηση αδείας λειτουργίας καταστήματος
 • (152) για στέρηση βιβλιαρίου υγείας
 • (32) για προσφορά ποτών σε ανήλικους
 • (24) για ηχορύπανση
 • (20) για παραβίαση ωραρίου λειτουργίας και
 • (255) λοιπές παραβάσεις.

Ενδεικτικά, κατασχέθηκαν:

 • (410) κιλά και (881) γραμμάρια κάνναβης
 • (105) γραμμάρια ηρωίνης
 • ·         (13,8) γραμμάρια κοκαΐνης
 • (643) ναρκωτικά χάπια και
 • (215) όπλα (πιστόλια, περίστροφα, πολεμικά – κυνηγετικά κ.λπ. όπλα)
 • (26.920) ευρώ και
 • (14.355) λοιπά είδη, κυρίως λαθραία τσιγάρα και είδη παρεμπορίου (απομιμητικά προϊόντα, CD-DVD’s κ.ά.), οχήματα, παιγνιομηχανήματα, Η/Υ και κινητά τηλέφωνα.

Σημειώνεται ότι οι αστυνομικές εξορμήσεις έχουν ως κύρια χαρακτηριστικά τη διενέργεια συστηματικών ελέγχων και ερευνών, την αυξημένη αστυνομική παρουσία και τη συνδυασμένη επιχειρησιακά ανταπόκριση και δράση.

Οι εξορμήσεις θα συνεχιστούν σε αμείωτο ρυθμό σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, με βάση τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. 

Ετικετοσύννεφο

Αρέσει σε %d bloggers: