Ιστότοπος για τους Φιλιατες και οχι μονο- με νέα και παλιά, ειδήσεις και σχόλια, λαογραφικά και φωτογραφικά θέματα και την εφημεριδα μας ¨τα ΝΕΑ των Φιλιατών¨ σε ηλεκτρονική μορφή


Πρόταση στο Ταμείο Ανάκαμψης για

«Δίκτυο Μονοπατιών πεζοπορίας»

Την υποβολή της πρότασης για τη «δημιουργία δικτύου μονοπατιών πεζοπορίας εντός των ορίων Δήμων Ζαγορίου, Κόνιτσας, Μετσόβου και Πωγωνίου» στο Ταμείο Ανάκαμψης ενέκρινε στη  σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3.196.000 ευρώ.

Το φυσικό του αντικείμενο περιλαμβάνει 67 επιμέρους τμήματα, με συνολικό μήκος 565,426 χλμ τα οποία διατρέχουν τους τέσσερις Δήμους. Το Δίκτυο διασχίζει περιοχές με μέρη με φυσική ομορφιά, μοναδικά τοπία, ενδιαφέρον ανθρωπογενές περιβάλλον, πολιτιστικά  μνημεία κ.α.

Τα τεχνικά έργα που προτείνονται περιλαμβάνουν:

Οριστικοί ανάδοχοι για τους νέους κόμβους

σε Π.Ε. Ιωαννίνων και Πρέβεζας

Τους οριστικούς αναδόχους για την κατασκευή των τεσσάρων νέων κόμβων στο Εθνικό οδικό δίκτυο  των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων και Πρέβεζας, ανέδειξε στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.

 Συγκεκριμένα πρόκειται για τους εξής:

 • Σύγχρονος ισόπεδος κυκλικός κόμβος στη θέση Επισκοπικό, επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων- Αθηνών, με προϋπολογισμό 6.800.000 ευρώ. Ανάδοχος: ΕΡΓΟΔΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕΕ.
 • Κατασκευή κόμβου στην παραλιακή οδό (Ε.Ο. Πρέβεζα- Ηγουμενίτσα) προς Βαλανιδοράχη, με προϋπολογισμό 3.480.000 ευρώ. Ανάδοχος: ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.
 • Κατασκευή κόμβου επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων- Κοζάνης, στη θέση Λαψίστα, με προϋπολογισμό 2.000.000 ευρώ.Ανάδοχος: ΓΙΓΕΚΑΤ Α.Ε.
 • Διαμόρφωση κόμβου επί της παραλιακής οδού στη θέση Λούτσα με προϋπολογισμό 2.350.000 ευρώ. Ανάδοχος: ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.

Επίσης από την  Οικονομική Επιτροπή κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα των διαγωνισμών για τα έργα:

 • Άμεση προστασία επαρχιακής οδού προς Διχομοίρι Άρτας (θέση Κούφαλος), με προϋπολογισμό 186.000 ευρώ. Ανάδοχος: Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 • Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης παράπλευρων οδών στην Ε.Ο. Ιωαννίνων- Άρτας, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ. Ανάδοχος: ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
 • Άμεση αποκατάσταση βατότητας της επ. οδού προς Μπουραζάνι Κόνιτσας, με προϋπολογισμό170.000 ευρώ. Ανάδοχος: Σ & Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ Ο.Ε.
 • Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και διευθέτηση ομβρίων επί του επαρχιακού δικτύου στα όρια της Κηπίνας, με προϋπολογισμό 110.000 ευρώ. Ανάδοχος: Άγγελος Τσιμπίκης

Προμήθεια εξοπλισμού για το νοσοκομείο Φιλιατών

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας κατακύρωσε στη σημερινή της συνεδρίαση τα αποτελέσματα του διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού για το νοσοκομείο Φιλιατών.

Πρόκειται για τα εξής υλικά:

 • Συσκευές διαχείρισης θερμοκρασίας ασθενών της ΜΑΦ, εκτιμώμενης αξίας 3.225.80 ευρώ χωρίς ΦΠΑ
 • Αντλίες έγχυσης φαρμάκων με βάσεις ΜΑΦ, εκτιμώμενης αξίας 18.548,40 ευρώ.
 • Εξοπλισμός πληροφορικής, εκτιμώμενης αξίας 14.556,45 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
 • Σύστημα χλωρίωσης δεξαμενής ύδρευσης, εκτιμώμενης αξίας  9.677,42 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
 • Τροχήλατο ακτινολογικό σύστημα, εκτιμώμενης αξίας 16.129,03 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Επίσης για όσα υλικά περιλαμβάνονταν στη διακήρυξη και δεν έγιναν αποδεκτές οι προσφορές που έγιναν, αποφασίστηκε να συνεχιστούν οι διαδικασίες από το Τμήμα Προμηθειών.

Βελτίωση αντλιοστασίου  ΤΟΕΒ ΡαγίουΚεστρίνης

Η Ο.Ε. κατακύρωσε επίσης το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του υποέργου: «Έργα βελτίωσης Υφιστάμενου Αντλιοστασίου Στράγγισης ΤΟΕΒ Ραγίου – Κεστρίνης», με προϋπολογισμό 95.242, 72 ευρώ. Οριστικός ανάδοχος αναδείχτηκε ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΛΩΤΑΣ του ΝΕΟΚΛΗ.

Απαγόρευση αλιείας (εκτός πέστροφας) από 1 έως 31 Μαϊου

Με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης απαγορεύεται η αλιεία των ιχθύων (εκτός της πέστροφας) και όλων των υδρόβιων οργανισμών με κάθε αλιευτικό μέσο και εργαλείο σε όλα τα ποτάμια, τους παραπόταμους και τις πηγές αυτών και σε όλα τα υδάτινα οικοσυστήματα εσωτερικών υδάτων της Ηπείρου από 1 Μαΐου έως 31 Μαΐου 2023. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω απαγόρευση δεν αφορά τις λιμνοθάλασσες της Περιφέρειας Ηπείρου.

Ειδικά για την Τεχνητή Λίμνη Πηγών Αώου (λόγω των χαμηλότερων θερμοκρασιών που επικρατούν στη λίμνη και επηρεάζουν την αναπαραγωγική περίοδο των ιχθύων), απαγορεύεται η  αλιεία των ιχθύων και όλων των υδρόβιων οργανισμών, με κάθε αλιευτικό μέσο και εργαλείο από 15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου 2023.

 Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών που διαβιούν στα παραπάνω υδάτινα οικοσυστήματα.

Υπεύθυνες Αρχές για την τήρηση της απόφασης είναι  η Αστυνομία, τα Δασαρχεία και όλες οι Ανακριτικές Αρχές.

Έγκριση διακήρυξης για «Προμήθεια εξοπλισμού

Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας»

Τη σύμφωνη γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας» διατυπώνει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ήπειρος».

Το έργο – προϋπολογισμού 244.511,16 ευρώ – εντάσσεται στην πράξη «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας». 

Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος,

Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023και ώρα 11.00 π.μ.. συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 Ιωάννινα, 2ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 • Επικύρωση αποφάσεων 4ου/2023 Πρακτικού της συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.
 •  Διατύπωση απόψεων – γνωμοδότηση για τη δημόσια διαβούλευση του έργου “Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, Σύνταξη Προεδρικών Διαταγμάτων Προστασίας και Σχεδίων Διαχείρισης για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000” και ποιο συγκεκριμένα για τη μελέτη 11Α: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Ηπείρου και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (μέρους)

Πρόταση στο Ταμείο Ανάκαμψης για

«Δίκτυο Μονοπατιών πεζοπορίας»

Την υποβολή της πρότασης για τη «δημιουργία δικτύου μονοπατιών πεζοπορίας εντός των ορίων Δήμων Ζαγορίου, Κόνιτσας, Μετσόβου και Πωγωνίου» στο Ταμείο Ανάκαμψης ενέκρινε στη  σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3.196.000 ευρώ.

Το φυσικό του αντικείμενο περιλαμβάνει 67 επιμέρους τμήματα, με συνολικό μήκος 565,426 χλμ τα οποία διατρέχουν τους τέσσερις Δήμους. Το Δίκτυο διασχίζει περιοχές με μέρη με φυσική ομορφιά, μοναδικά τοπία, ενδιαφέρον ανθρωπογενές περιβάλλον, πολιτιστικά  μνημεία κ.α.

Τα τεχνικά έργα που προτείνονται περιλαμβάνουν:

 • Εκθαμνώσεις – κλαδεύσεις
 • Απομάκρυνση φερτών υλικών
 • Υπέρβαση πρανούς
 • Σκαλοπάτια (πέτρινα και ξύλινα)
 • Τοίχοι αντιστήριξης
 • Βελτίωση βατότητας (λιθόστρωση)
 • Κρήνες
 • Χώροι αναψυχής (κιόσκια, παγκάκια, κλπ)
 • Σήμανση

Οριστικοί ανάδοχοι για τους νέους κόμβους

σε Π.Ε. Ιωαννίνων και Πρέβεζας

Τους οριστικούς αναδόχους για την κατασκευή των τεσσάρων νέων κόμβων στο Εθνικό οδικό δίκτυο  των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων και Πρέβεζας, ανέδειξε στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.

 Συγκεκριμένα πρόκειται για τους εξής:

 • Σύγχρονος ισόπεδος κυκλικός κόμβος στη θέση Επισκοπικό, επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων- Αθηνών, με προϋπολογισμό 6.800.000 ευρώ. Ανάδοχος: ΕΡΓΟΔΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕΕ.
 • Κατασκευή κόμβου στην παραλιακή οδό (Ε.Ο. Πρέβεζα- Ηγουμενίτσα) προς Βαλανιδοράχη, με προϋπολογισμό 3.480.000 ευρώ. Ανάδοχος: ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.
 • Κατασκευή κόμβου επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων- Κοζάνης, στη θέση Λαψίστα, με προϋπολογισμό 2.000.000 ευρώ.Ανάδοχος: ΓΙΓΕΚΑΤ Α.Ε.
 • Διαμόρφωση κόμβου επί της παραλιακής οδού στη θέση Λούτσα με προϋπολογισμό 2.350.000 ευρώ. Ανάδοχος: ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.

Επίσης από την  Οικονομική Επιτροπή κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα των διαγωνισμών για τα έργα:

 • Άμεση προστασία επαρχιακής οδού προς Διχομοίρι Άρτας (θέση Κούφαλος), με προϋπολογισμό 186.000 ευρώ. Ανάδοχος: Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 • Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης παράπλευρων οδών στην Ε.Ο. Ιωαννίνων- Άρτας, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ. Ανάδοχος: ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
 • Άμεση αποκατάσταση βατότητας της επ. οδού προς Μπουραζάνι Κόνιτσας, με προϋπολογισμό170.000 ευρώ. Ανάδοχος: Σ & Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ Ο.Ε.
 • Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και διευθέτηση ομβρίων επί του επαρχιακού δικτύου στα όρια της Κηπίνας, με προϋπολογισμό 110.000 ευρώ. Ανάδοχος: Άγγελος Τσιμπίκης

Προμήθεια εξοπλισμού για το νοσοκομείο Φιλιατών

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας κατακύρωσε στη σημερινή της συνεδρίαση τα αποτελέσματα του διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού για το νοσοκομείο Φιλιατών.

Πρόκειται για τα εξής υλικά:

 • Συσκευές διαχείρισης θερμοκρασίας ασθενών της ΜΑΦ, εκτιμώμενης αξίας 3.225.80 ευρώ χωρίς ΦΠΑ
 • Αντλίες έγχυσης φαρμάκων με βάσεις ΜΑΦ, εκτιμώμενης αξίας 18.548,40 ευρώ.
 • Εξοπλισμός πληροφορικής, εκτιμώμενης αξίας 14.556,45 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
 • Σύστημα χλωρίωσης δεξαμενής ύδρευσης, εκτιμώμενης αξίας  9.677,42 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
 • Τροχήλατο ακτινολογικό σύστημα, εκτιμώμενης αξίας 16.129,03 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Επίσης για όσα υλικά περιλαμβάνονταν στη διακήρυξη και δεν έγιναν αποδεκτές οι προσφορές που έγιναν, αποφασίστηκε να συνεχιστούν οι διαδικασίες από το Τμήμα Προμηθειών.

Βελτίωση αντλιοστασίου  ΤΟΕΒ ΡαγίουΚεστρίνης

Η Ο.Ε. κατακύρωσε επίσης το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του υποέργου: «Έργα βελτίωσης Υφιστάμενου Αντλιοστασίου Στράγγισης ΤΟΕΒ Ραγίου – Κεστρίνης», με προϋπολογισμό 95.242, 72 ευρώ. Οριστικός ανάδοχος αναδείχτηκε ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΛΩΤΑΣ του ΝΕΟΚΛΗ.

Απαγόρευση αλιείας (εκτός πέστροφας) από 1 έως 31 Μαϊου

Με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης απαγορεύεται η αλιεία των ιχθύων (εκτός της πέστροφας) και όλων των υδρόβιων οργανισμών με κάθε αλιευτικό μέσο και εργαλείο σε όλα τα ποτάμια, τους παραπόταμους και τις πηγές αυτών και σε όλα τα υδάτινα οικοσυστήματα εσωτερικών υδάτων της Ηπείρου από 1 Μαΐου έως 31 Μαΐου 2023. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω απαγόρευση δεν αφορά τις λιμνοθάλασσες της Περιφέρειας Ηπείρου.

Ειδικά για την Τεχνητή Λίμνη Πηγών Αώου (λόγω των χαμηλότερων θερμοκρασιών που επικρατούν στη λίμνη και επηρεάζουν την αναπαραγωγική περίοδο των ιχθύων), απαγορεύεται η  αλιεία των ιχθύων και όλων των υδρόβιων οργανισμών, με κάθε αλιευτικό μέσο και εργαλείο από 15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου 2023.

 Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών που διαβιούν στα παραπάνω υδάτινα οικοσυστήματα.

Υπεύθυνες Αρχές για την τήρηση της απόφασης είναι  η Αστυνομία, τα Δασαρχεία και όλες οι Ανακριτικές Αρχές.

Έγκριση διακήρυξης για «Προμήθεια εξοπλισμού

Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας»

Τη σύμφωνη γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας» διατυπώνει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ήπειρος».

Το έργο – προϋπολογισμού 244.511,16 ευρώ – εντάσσεται στην πράξη «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας». 

Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος,

Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023και ώρα 11.00 π.μ.. συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 Ιωάννινα, 2ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 • Επικύρωση αποφάσεων 4ου/2023 Πρακτικού της συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.
 •  Διατύπωση απόψεων – γνωμοδότηση για τη δημόσια διαβούλευση του έργου “Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, Σύνταξη Προεδρικών Διαταγμάτων Προστασίας και Σχεδίων Διαχείρισης για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000” και ποιο συγκεκριμένα για τη μελέτη 11Α: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Ηπείρου και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (μέρους)
Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ετικετοσύννεφο

Αρέσει σε %d bloggers: