Ιστότοπος για τους Φιλιατες και οχι μονο- με νέα και παλιά, ειδήσεις και σχόλια, λαογραφικά και φωτογραφικά θέματα και την εφημεριδα μας ¨τα ΝΕΑ των Φιλιατών¨ σε ηλεκτρονική μορφή


Δημοκρατισμός ή ριζοσπαστισμός -Ελευθερία και Νόμος– Πολιτική συμμετοχή ή πολιτική ανυπακοή –Δημοκρατικός Διάλογος και Διαλεκτική -Το τρίπτυχοτου Ανθρωπισμού, Ορθολογισμού και Δημοκρατισμού

Γιώργος Μαστορίδης

Συχνά, διαφορετικά άτομα σε διαφορετικούς χώρους παρουσιάζουν εντυπωσιακά κοινό τρόπο σκέψης και δράσης. Για τους κοινωνικούς επιστήμονες, μια εξήγηση γι’ αυτές τις περιπτώσεις ομοφωνίας είναι η ύπαρξη κοινής πολιτικής ιδεολογίας. Ως ιδεολογία μπορεί να θεωρηθεί ένα συνολικό πολιτικό όραμα, μια κοινωνικοπολιτική κοσμοθεωρία, ένας τρόπος αντιμετώπισης των πολιτικών πραγμάτων ή ένα σύνολο ιδεών που προτείνει μια πολιτική οργάνωση για ολόκληρη την κοινωνία.

      Οι πολιτικές ιδέες και αντιλήψεις  καθορίζουν τον τρόπο της σκέψης και δράσης των ατόμων ή των ομάδων, τη συμπεριφορά και την τοποθέτησή τους απέναντι στα προβλήματα της ζωής. Βασικός στόχος των πολιτικών ιδεολογιών είναι να φέρουν αλλαγή στην κοινωνία και πολιτεία με βάση τις δικές τους αντιλήψεις και πεποιθήσεις.Εκτός από αρχές και αξίες περιλαμβάνουν αφηρημένες έννοιες προς εφαρμογή στον πραγματικό κόσμο και για τον λόγο αυτό πολύ συχνά συναντώνται στο πεδίο της πολιτικής. Για παράδειγμα, κοινό σημείο αναφοράς των αντίθετων πολιτικών ιδεολογιών, του δημοκρατισμού (ρεπουμπλικανισμού) και του ριζοσπαστισμού (ραντικαλισμού),είναι η άποψη του Αριστοτέλη ότι «ο άνθρωπος εκ φύσεως είναι ον πολιτικόν». Η ενεργός συμμετοχή,λοιπόν, στα κοινωνικά πολιτικά πράγματα αποτελεί κοινό σκοπό και στόχο τόσο των δημοκρατών όσο και των ριζοσπαστών.

1.Η δύναμη των Ιδεών

Οι πολιτικές Ιδέες είναι βασικός παράγοντας με τεράστια επίδραση στις επιδιώξεις ατόμων, ομάδων, ακόμα και εθνών.Επηρεάζουν βαθιά και καθορίζουν σημαντικάτη διαμόρφωση της ατομικής και συλλογικής συνείδησης. Αξίζει να αναλογιστεί κανείςπόσο καθοριστικό είναι να διατυπώσει κάποιος τη φράση: «είμαι δεξιός ή είμαι αριστερός»,  «είμαι δημοκράτης ή είμαι ριζοσπάστης» ή άλλη  ανάλογη φράση που δηλώνει ένα σύνολο ιδεών και αντιλήψεων. Με βάση αυτές τις δημοκρατικές ή ριζοσπαστικές ιδέες και αντιλήψεις, οι οποίες εμπεριέχονται στις Ιδεολογίες τα άτομα και οι ομάδες αντιλαμβάνονται τον κόσμο και δρουν κοινωνικά και πολιτικά, ακόμη και αν δεν τις γνωρίζουν με ακρίβεια ή επάρκεια.

      Για παράδειγμα, στηνΙστορία του σύγχρονου Ελληνικού Έθνους η «Μεγάλη Ιδέα» επηρέασε βαθύτατα τη λήψη των πολιτικών αποφάσεων τόσο της ηγεσίας όσο και των πολιτών. Επίσης, οι Ιδέες που περιέχονται σε κείμενα, όπως η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, το Κουμμουνιστικό Μανιφέστο ή/και άλλα παρόμοια,επηρέασαν σε μεγάλο βαθμότους ανθρώπους που τα διάβασαν και αποδέχτηκαν το περιεχόμενό τους. Ακόμα, είναι φανερό ότι πολλά από τα ακραία κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενα βιαιοπραγιών και καταστροφών οφείλονται στην επίδραση της εμμονικής ιδεοληψίας, του φανατισμού και της μισαλλοδοξίας.

2. Ελευθερία και Νόμος

Στα δημοκρατικά πολιτεύματα, όπως δήλωνε επιγραμματικά ο «Γέρος της Δημοκρατίας», το φρόνημα είναι ελεύθερο, αλλά διώκεται η παράνομη πράξη. Εάν ο νόμος είναι αναποτελεσματικός ή δεν είναι κοινωνικά και πολιτικά ορθός, τότε οι πολίτες αγωνίζονται συλλογικά να τον βελτιώσουν ή να τον αντικαταστατήσουν. Οι συνταγματικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη δημοκρατία θεωρούνται και είναι ιερά και απαραβίαστα. Η ριζοσπαστική ανομία και παραβατικότητα, όπως εκδηλώνεται στη νοοτροπία των καταλήψεων: «ρεμπελιό,  αντάρτικο, πλιάτσικο», είναι παρακμιακή και καταστροφική για τη δημοκρατία.

     Το Σύνταγμα κατοχυρώνει και διασφαλίζει πλήρως την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και την προσωπική ελευθερία των πολιτών στο Άρθρο 5:

«1. Kαθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Xώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.

2. Όλοι όσοι βρίσκονται στην Eλληνική Eπικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Eξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο.Aπαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού που διώκεται για τη δράση του υπέρ της ελευθερίας.

3. H προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Kανένας δεν καταδιώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιορίζεται, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος».

Η ιδεολογία της πολιτικής ανυπακοής και η νοοτροπία της ανομίας του ριζοσπαστισμού των καταλήψεωνμε αντικειμενικό σκοπό την κοινωνική αναταραχή για την συστημική ανατροπή συνέβαλε σε μέγιστο βαθμό στη χρεοκοπία και την παρακμή της ελληνικής πολιτείας και οικονομίας.Στη δημοκρατία οι νόμοι, πουψηφίζονται ελεύθερα και δημοκρατικά από το Κοινοβούλιο, είναι απολύτως σεβαστοί από όλους τους πολίτες είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν ριζικά με κάποιες διατάξεις ή συνολικά με το περιεχόμενό τους.  Ο Αριστοτέλης (384-322 π.Χ σύγκρινε την πόλη που δεν έχει νόμους με το ανθρώπινο σώμα χωρίς την ψυχή:«Ωσπερ σώμα στερηθέν ψυχής πίπτει, ούτω και πόλις, μη όντων νόμων, καταλύεται: Οπως το σώμα, όταν στερηθεί της ψυχής πεθαίνει, έτσι και η πόλη, όταν δεν υπάρχουν νόμοι, καταστρέφεται».

 

3. Δημοκρατική ιδεολογία ελευθερίας και δικαιοσύνης

Στηρίγματα της δημοκρατικής ιδεολογίας είναι οι ατομικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημιουργική συμμετοχή στα κοινά, ο κοινωνικοπολιτικός διάλογος και η υπακοή στους νόμους, δηλαδή η δημοκρατική νομιμότητα με σταδιακές αλλαγές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Αντίθετα,  στη ριζοσπαστική ιδεολογία κεντρικό ρόλο ασκούν η κοινωνική ισότητα, η πολιτική ανυπακοή στους θεσμούς και οι επαναστατικές αλλαγές «με ένα νόμο και ένα άρθρο», χωρίς να αποκλείεται η χρήση πολιτικής βίας για «καλό σκοπό».Για να μπορέσει το άτομο να εμπεδώσει την αυτονομία του σε μια σύγχρονη, διαφοροποιημένη κοινωνία θα πρέπει να προστατεύεται όχι μόνο από τον κρατικό αυταρχισμό αλλά και από τον κομματικό  τραμπουκισμό οργανωμένων αντιδημοκρατικών μειοψηφιών.

Στη σύγχρονη κοινωνία των δημοκρατικών πολιτών η έννοια της δημοκρατικότητας περιλαμβάνει αφενός τη δημιουργική συμμετοχή στα πολιτικά πράγματα και αφετέρου τον σεβασμό στο Σύνταγμα και τους Νόμους.  Άλλωστε και στην αρχαία εποχή ο Πλάτων (427-347 π.Χ.)  διατύπωσε την άποψη: «Άνθρωπος τελειωθείς βέλτιστον των ζώων, χωρισθέν δε νόμου και δίκης, χείριστον πάντων». Η υπεράσπιση της δημοκρατικής νομιμότητας, της ελευθερίας και της δημοκρατίας με τη δύναμη του λόγου και του δημοκρατικού διαλόγου, με τη διαλεκτική αναζήτηση της αλήθειας απαιτεί αισιόδοξες και φιλοπρόοδες πράξεις προς κάτι καλύτερο και όχι μόνο απαισιόδοξες πράξεις ενάντια σε κάτι, με το οποίο κάποιος πολίτης ή μια οργανωμένη μειοψηφίαδιαφωνεί διαρρήδην. Μετην εφαρμογή δημοκρατικών διαδικασιών για το κοινωνικό συμφέρον οι δράσεις των ατόμων και ομάδων εξυπηρετούν το «κοινό καλό».

Με βάση το τρίπτυχο  του Ανθρωπισμού, Ορθολογισμού και Δημοκρατισμού η συγκριτική διερεύνηση των πολιτικών ιδεολογιών αποτυπώνει τις    ομοιότητες και τις διαφορές, οι οποίες αφορούν την πολιτική ομαλότητα και τη δημοκρατική σταθερότητα, την οικονομική ανάκαμψη και την κοινωνική ευημερία, την καθημερινή ασφάλεια και την ανάπτυξη της κοινωνίας πάνω σε ευρωπαϊκά πρότυπα.Οι πολίτες καθημερινά καλούνται να δίνουν απάντηση στο πολιτικό δίλημμα, φιλελεύθερος Δημοκρατισμός ή αντιφιλελεύθερος Ριζοσπαστισμός.

 Ο ιδεολογικός προβληματισμός για τη δημοκρατικότητα και τη ριζοσπαστικότητα θα συνεχιστεί.

3Ιανουαρίου 2023                         https://www.politistikomellon.eu/2023/

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ετικετοσύννεφο

Αρέσει σε %d bloggers: