Ιστότοπος για τους Φιλιατες και οχι μονο- με νέα και παλιά, ειδήσεις και σχόλια, λαογραφικά και φωτογραφικά θέματα και την εφημεριδα μας ¨τα ΝΕΑ των Φιλιατών¨ σε ηλεκτρονική μορφή


Ημερήσια Διάταξη Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Τη Δευτέρα 9 Μαΐου και ώρα 10 π.μ. συνεδριάζει- στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου – η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, με θέματα ημερήσια διάταξης τα εξής:

 1. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η, α/α 6): «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 7200 ινδορνίθωνκρεατοπαραγωγής, στον αναδασμό Τ.Κ. Περιβλέπτου, Δήμου Ιωαννιτών , Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου.» Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η κα Κωνσταντίνα Πασχάλη.
 2. Γνωμοδότηση , επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η, α/α 6): «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 7.200 ινδορνίθωνκρεατοπαραγωγής, στον αναδασμό Τ.Κ. Περιβλέπτου, Δήμου Ιωαννιτών , Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου.» Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο κος Βασίλειος Τσιώνης
 3. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η, α/α 1): «Ε.Π.Ο. επέκτασης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 38.400 σε 70.400 ορνιθίωνκρεατοπαραγωγής, στην Τ.Κ. Δεματίου, Δήμου Ζαγορίου , Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου.» Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «ΠΑΠΑΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 4. , επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η, α/α 6): «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 7.200 ινδορνίθωνκρεατοπαραγωγής, στη θέση «Παλιούρι» Τ.Κ. Πρωτόπαππας, Δήμου Ζίτσας , Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου.»  Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο κος Βασίλειος Μακρής.
 5. επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 5η): «Λατομείο σχιστολιθικών πλακών, στη θέση «Στάνη Γκούρη», της Τ.Κ. Βαλανιδούσας Δήμου Πάργας, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου.»  Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η κα Αγγελική Μυλωνά.
 • Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η& 4η, α/α 6): «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής βιοαερίου από βιομάζα και σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας- θερμότητας, εγκατεστημένης ισχύος 0,999 MWel, σε αγροτεμάχιο στο Έλος Λαψίστας της Τ.Κ. Ασφάκας, της Δ.Ε. Εκάλης του Δήμου Ζίτσας ΠΕ Ιωαννίνων Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου.»  Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «ΠΡΑΣΙΝΗ ΗΠΕΙΡΟΣ Ι.Κ.Ε.».
 • Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η): «Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με ονομασία «Ράχη Στέρμου 3», συνολικής ισχύος 25 MW, στη θέση «Ράχη Στέρμου» και των συνοδών του έργων, στις Δ.Ε. Παραμυθιάς & Αχέροντα του Δήμου Σουλίου και στην Δ.Ε. Μαργαριτίου του Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου.»  Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «GREENREPOWERM.I.K.E.»
 • Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 5η): «Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με ονομασία «Ράχη Στέρμου 1», συνολικής ισχύος 20 MW, στη θέση «Ράχη Στέρμου» και των συνοδών του έργων, στις Δ.Ε. Παραμυθιάς & Αχέροντα του Δήμου Σουλίου και στην Δ.Ε. Μαργαριτίου του Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου.». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «GREENREPOWERM.I.K.E.».
 • επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας  Α2, ομάδα 10η , α/α 2): «Κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ονομασία «ΜΟΥΤΖΟΥΡΑ», ισχύος 50,00 MW, στη θέση «ΜΟΥΤΖΟΥΡΑ» και των συνοδών του έργων , στην Τ.Κ. Μαργαριτίου, Δ.Ε. Μαργαριτίου, Δήμου Ηγουμενίτσας και στην Τ.Κ. Αμπελιάς, Δ.Ε. Παραμυθιάς, Δήμου Σουλίου Π.Ε. Ηγουμενίτσας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «GREENREPOWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».
 1. επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας  Α2, ομάδα 10η , α/α 2): «Φωτοβολταϊκός σταθμός, ισχύος 40 MW, στη θέση «Πετροράχη», Τ.Κ. Αμμοτόπου, Δ.Ε. Ξηροβουνίου, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας& Δ.Ε. Φιλιππιάδας, Δήμου Ζηρού, Π.Ε.Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : « ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ι.Κ.Ε. ».
 2. επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η, α/α2 ): «Φωτοβολταϊκός Σταθμός, ισχύος 49,99 MW, επί γηπέδου στη θέση «Φελίκι», Δ.Ε Αράχθου, Κομποτίου, Δήμου Νικολάου Σκουφά, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου.» Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΕΝΩΝ ΙΚΕ».
 1. επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η& 11η, α/α2 ): «Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 25 MWp, στη θέση «Λιθάρι- Φλαμουριά», Δ.Ε Παραμυθιάς, Δήμου Σουλίου, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου.» Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
 2. επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 1η& 10η ): «Αιολικός σταθμός, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 42,0 MW, στη θέση «Αετός» Άρτας, Δ.Ε Ηρακλείας και Τετραφυλίας, Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου.» Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΡΤΑΣ ΑΕΤΟΙ Ε.Ε.»..
 3. επί του περιεχομένου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Προγράμματος «Μεταφορές» 2021-2027. Ο ηλεκτρονικός φάκελος της ΣΜΠΕ βρίσκεται αναρτημένος στη διαδικτυακή διεύθυνση:https://ymeperaa.gr/images/diavouleysi_metafores_2021-2027/ SMPE_Metafores_2021- 2027.pdf .
 4. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg Ελλάδα- Ιταλία 2021-2027 . Ο ηλεκτρονικός φάκελος της ΣΜΠΕ βρίσκεται αναρτημένος στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://greece-italy.eu/public-consultation-on-the-strategic-environmental-assessment- deadline-2-april-2022.
 5. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA III CBC Ελλάδα-Αλβανία 2021-2027. Η εν λόγω ΣΜΠΕ, βρίσκεται αναρτημένη στη διαδικτυακή διεύθυνση https://bit.ly/3qHOHzV (πλήρης σύνδεσμος: https://greece-albania.eu/blog/news/strategic-environmental-assessment-sea-the-cooperation-programme-interreg-ipa-iii-cbc-greece-albania- 2021-2027).
 6. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027. Η εν λόγω ΣΜΠΕ, βρίσκεται αναρτημένη στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://ymeperaa.gr/images/diavouleusi_perivallon_2021-2027/SMPE_Perivallon_2021-2027.pdf.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Την Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως υποδέχτηκε σήμερα στο Διοικητήριο της Περιφέρειας ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, την οποία ενημέρωσε για πρωτοβουλίες της Περιφέρειας αναφορικά με την επαγγελματική εκπαίδευση, την υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας, τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ειδικά σε ζητήματα κτιριακών υποδομών της Αρχιτεκτονικής Σχολής. Επίσης αναφέρθηκε και στην σταθερή θέση της Περιφέρειας για στήριξη των πανεπιστημιακών σχολών που λειτουργούν σε Άρτα- Πρέβεζα.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν Αντιπεριφερειάρχες και η βουλευτής κ. Μαρία Κεφάλα.

Σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για το Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας

Τηλεδιάσκεψη  με αντικείμενο το Πάρκο  Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας, πραγματοποιήθηκε χθες με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη κ, Αλέξανδρου Καχριμάνη, υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Ανάπτυξης και συναρμόδιων φορέων. Η συζήτηση, όπως είπε ο Περιφερειάρχης, πήγε πολύ καλά και διαπιστώθηκε ότι «είμαστε αρκετά προχωρημένοι από πλευράς μελετών και σε λίγο καιρό θα ενταχθεί το έργο στο πρόγραμμα».

Η επιδότηση του έργου,   επειδή αυτό θα έχει έσοδα, σύμφωνα με την ΥΓΟΣ θα είναι σε ποσοστό 50% και το υπόλοιπο ποσοστό θα γίνει με δανεισμό και θα γίνει βάσει εσόδων, που θα  υπάρχουν από τις επιχειρήσεις που έχουν δείξει ενδιαφέρον για το Πάρκο.

«Αυτή τη στιγμή ο προϋπολογισμός τροποποιείται σε όλα. Τα 20 εκ. ευρώ που ανακοινώθηκαν θα είναι το «ταβάνι». Με δεδομένο ότι οι σιδηροκατασκευές και ο σίδηρος έχουν  ανέβει τέσσερις φορές επάνω,  όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν με τα τεχνικά δελτία και τις τεχνικοοικονομικές μελέτες, που θα πρέπει να γίνουν με τις τρέχουσες τιμές», συμπλήρωσε ο Περιφερειάρχης, ενώ για  την ημερομηνία ένταξης του έργου, είπε ότι θα εξαρτηθεί από το χρόνο που θα απαιτηθεί για να λυθούν τα γραφειοκρατικά θέματα, που ήταν και το αντικείμενο της χθεσινής τηλεδιάσκεψης. Τέλος ανέφερε ότι φορέας διοίκησης και υλοποίησης θα είναι η ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ετικετοσύννεφο

Αρέσει σε %d bloggers: