Ιστότοπος για τους Φιλιατες και οχι μονο- με νέα και παλιά, ειδήσεις και σχόλια, λαογραφικά και φωτογραφικά θέματα και την εφημεριδα μας ¨τα ΝΕΑ των Φιλιατών¨ σε ηλεκτρονική μορφή


Η Περιφέρεια ανέλαβε από σήμερα το έργο της μεταφοράς του υπολείμματος από τη Μονάδα ΑΣΑ

Η Περιφέρεια Ηπείρου από σήμερα  19-11-2021 ανέλαβε  το έργο  της  μεταφοράς του υπολείμματος των απορριμμάτων από το εργοστάσιο επεξεργασίας αποβλήτων προς τους χώρους υγειονομικής ταφής. Πρόκειται για δικαίωμα και υποχρέωση που έχει από τη σχετική σύμβαση που είναι σε ισχύ και  αφού πρώτα εξαντλήθηκαν τα περιθώρια εξεύρεσης συναινετικής λύσης με τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δ.Ε Π.Ε. (ΦοΔΣΑ).

Η τιμή μεταφοράς που πέτυχε η Περιφέρεια Ηπείρου με την ανάθεση του έργου είναι κατά πολύ πιο συμφέρουσα σε σχέση με τις προηγούμενες που πετύχαινε ο ΦΟΔΣΑ, είτε με απευθείας αναθέσεις, είτε με δημόσιο διαγωνισμό, στο διάστημα που εκτελούσε τη μεταφορά. Συγκεκριμένα η τιμή από την Περιφέρεια διαμορφώθηκε σε 0,158  ανά τονοχιλιόμετρο(ποσοστό έκπτωσης πάνω από 30%), έναντι τιμής 0,225€ έως 0,235€ ανά τονοχιλιόμετρο των μέχρι σήμερα  συμβάσεων του ΦοΔΣΑ(ποσοστό έκπτωσης 0,04%). 

Ημερήσια Διάταξη Επιτροπής Περιβάλλοντος

Την Τετάρτη  24 Νοεμβρίου 2021 και ώρα  09.30 π.μ.  συνεδριάζει- μέσω τηλεδιάσκεψης-  η  Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Γνωμοδότησηεπί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η ,α/α 6) : « Έγκριση περιβαλλοντικών όρων ίδρυσης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 6.000 ινδορνίθωνκρεατοπαραγωγής, στη θέση «Καζίκια», Τ.Κ. Ροδοτοπίου, Δ.Ε. Πασσαρώνος, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Βασίλειος Σιαφάκας.
 2. Γνωμοδότησηεπί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 5η): «Λατομείο αδρανών υλικών στη θέση «Αγκώνι-Ρουσιανή», στην Τ.Κ. Πλαισίου, Δ. Φιλιατών, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «ΤΣΙΑΛΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΙΚΕ (ΛΙΘΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΚΕ».
 3. Γνωμοδότησηεπί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα  10η): «Μικρό Υδροηλεκτρικό έργο  Κάμπος, ισχύος 0,440 MW, επί του υδατορέματος πλησίον του οικισμού Βουργαρελίου, Δ.Ε. Αθαμανίας, Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η Παναγιώτα Κούρτη.
 4. Γνωμοδότησηεπί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η): «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 7.776 ινδιάνοι (γαλοπούλες), στη θέση «ΒΡΥΣΕΣ» της Τ.Κ. Φιλιππιάδας του Δ. Ζηρού/ Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου.  Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η Άννα Παπαγεωργίου.

Ανακοίνωση για τη διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων

Από την Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνονται τα εξής:

«Μετά  από  πολλά ερωτήματα και καταγγελίες στην Περιφέρεια για ανεπιτήρητα ζώα, ενημερώνονται οι πολίτες ότι βάσει του Νόμου 4056/2012 (ΦΕΚ. 52 τ΄Α) άρθρο 17  η διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπρόβατα – βοοειδή)  είναι αρμοδιότητα  των δήμων,  οι οποίοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή τους».   


Ορίστηκε η ημερομηνία για τις εξετάσεις Φαρμακοποιών

Το Υπουργείου Υγείας όρισε ως  ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων των υποψηφίων Φαρμακοποιώνγια την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, περιόδου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 τη Δευτέρα13-12-2021.

1.  Οι πρωτοεξεταζόμενοι υποψήφιοι καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους στις οικείες τους Περιφερειακές Ενότητες – Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας – Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων, οι οποίες με τη σειρά τους θα τα διαβιβάσουν στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, ώστε να πρωτοκολληθούν εκεί το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 06-12-2021.

 Όλοι οι υποψήφιοι πρωτοεξεταζόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν υποχρεωτικά έως 06-12-2021 μέσω e-mail στο gram.kesy@moh.gov.gr, ποια μαθήματα θα εξεταστούν ώστε να καθοριστούν οι χώροι που απαιτούνται.

2.  Αναφορικά με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικώνστις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και περισσότερες πληροφορίες  επικοινωνήστε στα παρακάτω τηλέφωνα:

α) Δ/νσηΔημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  Π.Ε. Ιωαννίνων

     –  Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων : 26510-87138 & 26510-87131

β) Δ/νσηΔημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  Π.Ε. Άρτας

     –  Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων : 26813-63511 & 26813-63512

γ) Δ/νσηΔημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  Π.Ε. Θεσπρωτίας

      –  Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων : 26653-60186 & 26653-60184

δ) Δ/νσηΔημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  Π.Ε. Πρέβεζας

     –  Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων : 26823-62113 & 26823-62112

ε) Υπουργείο Υγείας, Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, Εκτελεστική Επιτροπή, Δ/νση Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Διοικητικής – Γραμματειακής Υποστήριξης (κ. Ζαχαράκης) στα τηλέφωνα 2108208787, 2108208791 ή 2108208793

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (μόνο για πρωτοεξεταζόμενους) ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 40, ΑΘΗΝΑ)

3.  Όλοι οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να φέρνουν μαζί τους υποχρεωτικά μάσκα προσώπου και κατά την είσοδό τους στις εξετάσεις πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης  ή δήλωση αρνητικού ελέγχου (rapidtest) όπως προβλέπεται από την τρέχουσα Κ.Υ.Α.. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο

Αποφάσεις Ο.Ε. και  ενημέρωση για επίσκεψη

Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης – εξοπλισμό Νοσοκομείων

Στην επίσκεψη του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη και σε ζητήματα που αφορούν τα νοσοκομεία αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Υπουργός σε υπηρεσιακό επίπεδο – ανέφερε ο Περιφερειάρχης- ενημερώθηκε για το επίπεδο οργάνωσης της Περιφέρειας σε ζητήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης, διαπιστώνοντας τη μεγάλη πρόοδο που έχει γίνει στις υπηρεσίες της Περιφέρειας για την εξυπηρέτηση του πολίτη. 

Το άλλο μεγάλο ζήτημα που συζητήθηκε, είπε ο Περιφερειάρχης, ήταν οι νέες προοπτικές που δημιουργούνται στην Ήπειρο με την ίδρυση και λειτουργία του  Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας. Στον Υπουργό έγινε αναλυτική ενημέρωση με παρουσίαση των σχεδίων που έχουν υποβληθεί για χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης,  ο οποίος εξήρε την πρωτοβουλία και την προσπάθεια που έχει αναληφθεί και η οποία συμβάλει- όπως ανέφερε και σε δημόσια δήλωσή του- στην προσέλκυση νέων επενδύσεων στην Ήπειρο. Οι διαδικασίες για τη δημιουργία του «Πάρκου» και τη χρηματοδότηση του έργου δεν ανήκουν στο Υπουργείο του, παρ΄ όλα αυτά ο ίδιος  υποσχέθηκε να  συνδράμει σε ο, τι του  ζητηθεί. Σε συνέχεια της ενημέρωσης που του έγινε ο κ. Πιερρακάκης γνωστοποίησε την κατ΄ αρχήν πρόθεση του Υπουργείου του  να ιδρυθεί  κοντά στο  «Πάρκο»  ένα  Datacenter, το οποίο  θα  αναβαθμίσει περαιτέρω την περιοχή. Όλα αυτά τα ζητήματα, κατέληξε ο Περιφερειάρχης, θα εξεταστούν εκτενέστερα σε νέα επίσκεψη του Υπουργού.

Περί εξοπλισμού νοσοκομείων

Ο Περιφερειάρχης απαντώντας σε τοποθέτηση  για την πίεση που υφίστανται τα νοσοκομεία από την πανδημία του κορωνοϊού, είπε πρόκειται για πραγματικότητα και πρέπει να πειστούν όλοι να εμβολιαστούν.

Παράλληλα ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής και για τις χρηματοδοτήσεις μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων των νοσοκομείων, απαντώντας στις εκ νέου ανυπόστατες αναφορές του επικεφαλής της παράταξης «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ».

«Όλο αυτό το διάστημα – εξήγησε- η Περιφέρεια Ηπείρου, είναι η μόνη που  στήριξε τα νοσοκομεία της Ηπείρου μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Και πρέπει όσοι δεν το γνωρίζουν να το μάθουν,  ότι ούτε τα έργα του ΕΣΠΑ, ούτε του Interregμπαίνουν στον προϋπολογισμό των Περιφερειών, οι δε διαγωνισμοί γίνονται με ευρωπαϊκούς κανόνες και απόλυτη διαφάνεια.

Η Περιφέρεια Ηπείρου- συνέχισε- είχε στη διάθεσή της το Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020» 10 εκ. ευρώ για τα νοσοκομεία. Έχει συγκεντρώσει η 6η ΥΠΕ στοιχεία για τις ανάγκες των νοσοκομείων της Ηπείρου, αλλά η Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Υγείας- που διαχειρίζεται αποκλειστικά τα ζητήματα των νοσοκομείων-  δεν έχει ζητήσει ακόμη  από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας, την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης.

 Στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στις χρηματοδοτήσεις μέσω του προγράμματος Interreg. «Υπήρχαν – είπε- 6 εκ. ευρώ διαθέσιμα τα οποία συμφωνήσαμε να διατεθούν για τα νοσοκομεία της Ηπείρου, της Δυτικής Ελλάδος και των Ιονίων Νήσων. Από την Ήπειρο πρότειναν να χρηματοδοτηθεί μόνο το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Έγινε ολόκληρη φασαρία ,γιατί εγώ εξήγησα ότι δεν δέχομαι αυτή την κατανομή, εάν δεν περιληφθούν όλα τα νοσοκομεία, αναλαμβάνοντας για όσα δεν έχουν τεχνικές υπηρεσίες να υπογράψουν με την Περιφέρεια προγραμματικές συμβάσεις.  Τελικά όλοι πείστηκαν και δόθηκαν χρήματα για όλα τα νοσοκομεία της Ηπείρου, τα περισσότερα εκ των οποίων έχουν ζητήσει την υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων. Ως Περιφέρεια ποτέ δεν μειοψηφήσαμε. Στις διαδικασίες του Interregδεν ενεπλάκησαν τα Υπουργεία Εξωτερικών και  όλα αυτά που γράφτηκαν δεν υπάρχουν  πουθενά, παρά μόνο στο μυαλό ορισμένων».

Αποφάσεις για έργα

Η Οικονομική Επιτροπή, μεταξύ άλλων, έλαβε και τις παρακάτω αποφάσεις:

Α) Ανέδειξε τους οριστικούς αναδόχους των έργων:

 • «Κατασκευή-μόρφωση και καθαρισμός τάφρων και τεχνικών καθώς και εργασίες σήμανσης και ασφάλειας οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 350.000. Ανάδοχος Κων. Κώστας
 • «Αποκατάσταση τεχνικών απεγκλωβισμού υπόγειων υδάτων στην περιοχή μικρός αυχένας Κατάρας», προϋπολογισμού € 65.720. Ανάδοχος Ευθύμιος Κώστας
 • «Αποκατάσταση αποχετευτικού δικτύου Τ.Κ. Καστάνιανης Κόνιτσας», προϋπολογισμού 40.385 €. Ανάδοχος Παναγιώτης Γκάσιος.
 • «Αποκατάσταση οδικού δικτύου ορεινών βοσκοτόπων περιοχής Λάκμου», προϋπολογισμού € 62.000. Ανάδοχος Κωνσταντίνος Γκεσούλης.
 • «Άμεση βελτίωση βατότητας μονοπατιού προς Ι.Μ Βύλιζας Ματσουκίου Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 74.400. Ανάδοχος Γεώργιος Θ. Χριστογιάννης
 •  «Κατασκευή πεζοδρομίων και επέκταση ηλεκτροφωτισμού της 2ης επαρχιακής οδού ΠΕ Πρέβεζας (Β΄ Φάση)», προϋπολογισμού € 74.000. Ανάδοχος Γ. Μυριούνης.

Β) Ενέκρινε τις διαδικασίες  δημοπράτησης των έργων:

 • «Συντήρηση – βελτίωση οδού Ν. Σινώπη – Κανάλι – Εθν. Οδός Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας (Γ’ ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού € 120.000.
 •  «Ασφαλτοστρώσεις, βελτιώσεις, συντηρήσεις οδικών τμημάτων – τεχνικά στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 461.000.
 •   «Βελτίωση ορατότητας προς αποφυγή ατυχημάτων περιοχής Τετρακώμου», προϋπολογισμού 180.000 €.
 • «Αποκατάσταση ζημιών της 33ης επαρχιακής οδού προς Μαυρόπουλο», προϋπολογισμού € 74.400.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ετικετοσύννεφο

Αρέσει σε %d bloggers: