Ιστότοπος για τους Φιλιατες και οχι μονο- με νέα και παλιά, ειδήσεις και σχόλια, λαογραφικά και φωτογραφικά θέματα και την εφημεριδα μας ¨τα ΝΕΑ των Φιλιατών¨ σε ηλεκτρονική μορφή


ΘΕΜΑ:«Χαρακτηρισμός θαλάσσιων νερών κολύμβησης ακτών Π.Ε

               Θεσπρωτίας για το έτος 2021»

                                                       ΑΠΟΦΑΣΗ                                

                   Ο    ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Έχοντας υπ΄οψη:

1 Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

    Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου ,Π.Δ. 140/2010(ΦΕΚ 233/2010 τ.Α΄)

3. Την Απόφαση υπ’ αριθμ. οικ. 184270/11852/22-12-2020 «Ορισμός Χωρικών

     Αντιπεριφερειαρχών  Περιφέρειας Ηπείρου και μεταβίβαση επιπλέον

     αρμοδιοτήτων»  (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1085/30-12-2020)

4. Την  υπ’ αριθμ. οικ.: 138928/8845/12-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΥΧΗ7Λ9-ΕΩΒ) απόφαση    

     του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με θέμα «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής  «Με

     εντολή Περιφερειάρχη» στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας

      Ηπείρου» ΦΕΚ 3550/τ.Β/23-09-2019.

5. Την 46339/1352/86(ΦΕΚ 438/Β/86)ΚΥΑ (απαιτούμενη ποιότητα επιφανειακών

   νερών)σε εναρμόνιση 0δηγιών του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

6. Την Ε1β/221/65/ Υ. Δ « Περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων»

   όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.

7. Την με αριθ Η.Π 8600/416/Ε103/2009 ΚΥΑ’Περί ποιότητας και μέτρων

    διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας

    2006/7/ΕΚ «σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και

    την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ»του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

    Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006.

8. Το αριθ πρωτ Δ1δ/ΓΠ.οικ/28307/07-05-2021 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας  με

    Θέμα«Έλεγχος ποιότητας υδάτων κολύμβησης και έκδοση αποφάσεων 

    χαρακτηρισμού καταλληλότητας ακτών κολύμβησης  θερινής περιόδου 2021 ».

9.Την ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης των ακτών κολύμβησης και 

    χαρακτηρισμού των ακατάλληλων περιοχών για διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

10.Τα αποτελέσματα δειγματοληπτικών ελέγχων των καθορισμένων σημείων ακτών

     Κολύμβησης που έγιναν στην διάρκεια της θερινής περιόδου 2020 και αρχές

    θερινής περιόδου 2021 από την Δ/νσηΥγείας  -Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου σε

    συνεργασία με την Χημική  Υπηρεσία   Ιωαννίνων

                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χαρακτηρίζουμε:

1. Τα θαλασσινά νερά των ακτών κολύμβησης Π.Ε Θεσπρωτίας και συγκεκριμένα της Δ.Κ Ηγουμενίτσας – Τ.Κ Πλαταριάς – Δ.Κ Πέρδικας – Τ.Κ Συβότων – Τ.Κ Σαγιάδας , κατάλληλα για κολύμβηση

2. Τα θαλασσινά νερά

Των λιμένων και μόνιμων αγκυροβολίων

– Των εκβολών του ποταμού Καλαμά 100 μ. εκατέρωθεν

– Της θαλάσσιας περιοχής ,βραχώδη ακτή Ν.Α Ακρωτηρίου «Γωνιά» προς τον κόλπο

   Πλαταριάς και 200 μ εκατέρωθεν ακατάλληλα για κολύμβηση.

.

  Η Λιμενική αρχή στην οποία κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται για την

     επίβλεψη της τοποθέτησης των απαγορευτικών πινακίδων από τους ΟΤΑ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ                                                             Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1.Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας –Ηγουμενίτσα

2.Οργανισμό Λιμένα Ηγουμενίτσας-Ηγουμενίτσα                             ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ

3.Δήμο Ηγουμενίτσας –Ηγουμενίτσα

4.Δήμο Φιλιατών-Φιλιάτες

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.Γραφείο Περιφερειάρχη Ηπείρου

2.Υπουργείο Υγείας 

  Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας &Ποιότητας ζωής

 Δ/νση Δημ Υγείας &Υγιεινής Περιβάλλοντος

  Τμήμα Υγειον Διαχείρισης Περιβάλλοντος

  Αριστοτέλους 17 10187- Αθήνα

3.Τοπικά ΜΜΕ

4.Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε Θεσπρωτίας

5.Δ/νση Υδάτων

   5ο χιλ Εθν οδού Ιωαννίνων-Κοζάνης

   Ιωάννινα   

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ετικετοσύννεφο

Αρέσει σε %d bloggers: