Ιστότοπος για τους Φιλιατες και οχι μονο- με νέα και παλιά, ειδήσεις και σχόλια, λαογραφικά και φωτογραφικά θέματα και την εφημεριδα μας ¨τα ΝΕΑ των Φιλιατών¨ σε ηλεκτρονική μορφή


Προς: Περιφέρεια Ηπείρου

Κατά τη διάρκεια του 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων εργαστήκαμε για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν το σύνολο της περιοχής μας, προσπαθώντας, εν μέσω της χειρότερης υγειονομικής κρίσης των τελευταίων δεκαετιών, να δημιουργήσουμε για τους πολίτες ένα κλίμα αισιοδοξίας και προσδοκιών για ένα καλύτερο αύριο.

Στο πλαίσιο του Ν.3852/2010 σας ενημερώνουμε για τον Απολογισμό Πεπραγμένων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το οικονομικό έτος 2020.

Με την έναρξη του οικονομικού έτους 2020, η υπηρεσία είχε ήδη εγκεκριμένο προϋπολογισμό και ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (ΟΠΔ) με την υπ.αριθμ. 16163/15-11-2019 Εγκριτική Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, επικυρωμένη ως προς τη νομιμότητα με την υπ.αριθμ. 185646/6-12-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας.

Με την έναρξη του 2020, προκειμένου να είναι δυνατή η πληρωμή οφειλών που προέρχονται από το οικονομικό έτος 2019, η υπηρεσία συνέταξε πίνακα με λεπτομερή και ακριβή καταγραφή των οφειλών ανά ειδικό φορέα ΚΑΕ και κατηγορία δαπάνης. Τις οφειλές αυτές εισήγαγε στην Οικονομική Επιτροπή για τη διάθεση και έγκριση των σχετικών δαπανών, στον Προϋπολογισμό του έτους 2020.

Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2020 η υπηρεσία προέβη σε επτά αναμορφώσεις προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων και επτά αναμορφώσεις προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου.

Όλες οι παραπάνω αναμορφώσεις εισήχθησαν στην Οικονομική Επιτροπή, όπου και ελήφθησαν αντίστοιχες εγκριτικές αποφάσεις και στη συνέχεια πήραν την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Όλες οι παραπάνω τροποποιήσεις εγκρίθηκαν και ως προς τη νομιμότητα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας.

Συμμετείχα σε όλες τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του 2020, όπου ελήφθησαν συνολικά 2.303 Αποφάσεις.

Σας ενημερώνουμε ότι το οριστικό κλείσιμο της οικονομικής διαχείρισης του 2020 θα γίνει έως τις 31/07/2021, οπότε θα γίνει και η οριστική διαμόρφωση των ταμειακών υπολοίπων της Π.Ε. Ιωαννίνων.

Είχαμε καθολική συμμετοχή σε όλες τις συσκέψεις που πραγματοποίησε η Περιφέρειά μας σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία για τον προγραμματισμό και το συντονισμό όλων των ενεργειών σε επίπεδο Περιφέρειας. Το Μάρτιο, μάλιστα του 2020 με την έναρξη της πανδημίας, αναλάβαμε άμεσα πρωτοβουλία για την καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με τον COVID-19, με τη διακίνηση έντυπου υλικού (φυλλάδια και αφίσες) τα οποία διανεμήθηκαν και αναρτήθηκαν σε συνεργασία με την Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης σε όλες τις σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Ηπείρου, σε όλους τους υγειονομικούς και δημόσιους χώρους, αστικά & υπεραστικά λεωφορεία, ταξί, αεροδρόμιο και σε όλους τους σταθμούς διοδίων, καθώς και στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και ΜΜΕ της περιοχής, όπου δινόταν αναλυτικές πληροφορίες και μέτρα προστασίας της κοινότητας.

Είχαμε συμμετοχή σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία σε γενική σύσκεψη για θέματα πυρασφάλειας και προστασίας των δασών, καθώς και σε θέματα πλημμυρών και αντιμετώπισης ακραίων καιρικών φαινομένων, με όλους τους φορείς και εκπροσώπους Δήμων, Πυροσβεστικής , Στρατού, Αστυνομίας, ΕΚΑΒ, Ερυθρού Σταυρού κ.λ.π.

Αξίζει να αναφερθεί ιδιαίτερα η συμμετοχή και οι ενέργειες που έγιναν στη διαχείριση κατά της πανδημίας από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, πέραν του σημαντικού έργου που επιτελεί στον τομέα του ελέγχου σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.λ.π. όλο το 2020 ήταν υπεύθυνη για τη

διεκπεραίωση ιχνηλάτησης κρουσμάτων ώστε να περιοριστεί κατά το δυνατόν η διασπορά του COVID – 19.

Η Περιφέρεια Ηπείρου με χρηματοδοτικό εργαλείο το ΕΣΠΑ στήριξε με το ποσό των

6.074.240 ευρώ όλα τα Νοσοκομεία, ΕΚΑΒ, Κέντρα Υγείας της Ηπείρου στο πλαίσιο της καταπολέμησης του κορονοϊού για επικουρικό προσωπικό σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Μέσα στο έτος 2020 και πάντα με χρηματοδοτικό εργαλείο το ΕΣΠΑ, στηρίξαμε στο πρόγραμμα «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων πληττόμενων από τον COVID – 19» με τη μορφή επιδότησης συνολικού ποσού 45.000.000 ευρώ. Προς ενημέρωση σας αναφέρουμε ότι υπεβλήθησαν 7.972 αιτήσεις επιχειρήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα, με καταληκτική ημερομηνία την 23η Δεκεμβρίου 2020. Άξιο λόγου να αναφερθεί ότι η διαδικασία της αξιολόγησης ξεκίνησε άμεσα από τη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, κάτω από συνθήκες κορονοϊού και τηλεργασίας και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αναφέρουμε ότι έχει τελειώσει η αξιολόγηση και εδώ πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για το γρήγορο αποτέλεσμα στην προϊστάμενη αρχή και τους υπαλλήλους της παραπάνω Δ/νσης.

Όλοι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων συνεργάστηκαν με όλους τους πολίτες της Ηπείρου στο πλαίσιο του αμοιβαίου σεβασμού και της κατανόησης κάτω από τις δύσκολες υγειονομικές συνθήκες, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία, κατά το 2020 υλοποίησε έργα αντιπλημμυρικά, καθαρισμούς καναλιών, τάφρων και ρεμάτων, προκειμένου να υπάρχει όσο το δυνατόν καλύτερη διευθέτηση των ομβρίων υδάτων και αποστραγγιστικά έργα, όπου ήταν απαραίτητα.

Σημαντικά έργα περιλαμβάνονται στον κατάλογο έργων των Τεχνικών Υπηρεσιών και δρομολογήθηκαν το 2020. Ο Αναπτυξιακός Σχεδιασμός της Π.Ε. Ιωαννίνων έχει ως στόχο την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενή τομέα παραγωγής και ως βασικό πυλώνα την αποτελεσματικότερη προώθηση των τοπικών προϊόντων μας.

Κύριο μέλημά μας πρέπει να είναι η προστασία του καταναλωτή , αλλά ταυτόχρονα και του παραγωγού, κτηνοτρόφου, αγρότη, πτηνοτρόφου, με σκοπό την

παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, που αποτελούν το συγκριτικό πλεονέκτημα των Ιωαννίνων, αλλά και όλης της Ηπείρου.

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του μεγάλου προβλήματος της ανεργίας υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται προγράμματα κοινωφελούς απασχόλησης στην Π.Ε. Ιωαννίνων. Συμπληρωματικά αναφέρω ότι ήμουν ο κύριος εισηγητής για το πρόγραμμα απασχόλησης του ΟΑΕΔ μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, για απασχόληση στην Περιφέρεια.

Η καθημερινή μου επαφή και συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, τους Χωρικούς και Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες Ηπείρου, τους Δ/ντές, τους Προϊσταμένους και τους Υπαλλήλους όλων των Υπηρεσιών, λειτούργησε το παραπάνω χρονικό διάστημα σε ικανοποιητικό επίπεδο, με αποτέλεσμα την επίλυση πολλών ζητημάτων που ανέκυπταν σε καθημερινή βάση και σχετίζονταν με διάφορα θέματα των πολιτών.

Προτείνω η Πολιτεία μέσω των Δημοσίων Επενδύσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων να συμβάλλει στη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για να στηρίξει την απασχόληση, αλλά ταυτόχρονα και την παραγωγή, καθώς και τη στήριξη των επιχειρήσεων. Χρειάζονται δραστικά μέτρα για την καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας, την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και τη στήριξη των εργασιακών δικαιωμάτων, όπως και το δικαίωμα στην εργασία ατόμων με αναπηρίες, που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο κάθε κοινωνίας που σέβεται τους πολίτες της.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ετικετοσύννεφο

Αρέσει σε %d bloggers: