Ιστότοπος για τους Φιλιατες και οχι μονο- με νέα και παλιά, ειδήσεις και σχόλια, λαογραφικά και φωτογραφικά θέματα και την εφημεριδα μας ¨τα ΝΕΑ των Φιλιατών¨ σε ηλεκτρονική μορφή


Ζύμωση νέων ιδεών, μεθόδων και πρακτικών- Εκπαιδευτική,

Κοινωνική, Συνδικαλιστική και Πολιτικήβούληση ανοικτών οριζόντων–

Οι δυνητικοί ψηφοφόροι εξωτερικού ανέρχονται περίπου σε 500.000

Γιώργος Μαστορίδης

Διαχρονικά, σε όλες τις εποχές πάντα υπήρχαν και θα εξακολουθούν να υπάρχουν και οι «άλλοι Έλληνες», οι Έλληνες της Διασποράς. Οι λάτρεις μάλιστα της Ιστορίας αναζητούν ιστορικές ομοιότητες και αναλογίες.Για παράδειγμα,όπως οι ελεύθεροι Έλληνες στις ελληνικές παροικίες της Ευρώπης συνέβαλαν με πολλούς τρόπους (πνευματικά, οικονομικά, διπλωματικά κ.ά.)  τόσο στην προετοιμασία όσο και στην επιτυχία της Επανάστασης του 21, το ίδιο και στη σύγχρονη εποχή οι Απόδημοι γνωρίζονταςάλλες ιδέες, μεθόδους, πρακτικές, πρόσωπα,πράγµατα, «άλλους τόπους και άλλους ανθρώπους», μπορούν να είναι χρήσιμοιστο παρόν και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ελλάδας.

Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο κεφάλαιο του ελληνισμού εκτός των συνόρων παραμένει ανεκμετάλλευτο. Η ψήφιση του Νόμου  για την διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των εκλογέων που βρίσκονται εκτός Ελληνικής  Επικράτειας (4648/2019  ΦΕΚ 205/Α/16-12-2019) αναμένεται να  ενισχύσει τους δεσμούς των Ελλήνων του εξωτερικού με την Ελλάδα. Το όλο εγχείρημα αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση, που υπερβαίνει τα όρια μιας κυβέρνησης ή ενός κόμματος, καθώς θα είναι «κτήμα ες αεί». Στόχος του σίγουρα δεν είναι μόνο οι επόμενες εθνικές εκλογές, αλλά κάτι πολύ ευρύτερο. Η προοπτική είναι αφενός να οδηγήσει στη διασύνδεση των Ελλήνων του εξωτερικού με την πατρίδα και αφετέρου να ενισχύσει το αποτύπωμά τους εντός και εκτός των συνόρων. Ειδικά, η αξιοποίηση των απανταχού Ελλήνων για προώθηση ελληνικών θέσεων και η συμβολή τους στη βελτίωση της εικόνας της χώρας μας θεωρείται και είναι πολύ σημαντική.

Αντίστοιχη πρακτική εφαρμόζεται σήμερα από όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίεςέμπρακτα παρέχουν στους απόδημους πολίτες το δικαίωμα συμμετοχής στις εθνικές βουλευτικές εκλογές για τα εθνικά τους Κοινοβούλια π.χ. Ιταλία, Πορτογαλία, Γαλλία, Κροατία ή στη Γερουσία Γαλλία, Ιταλία. Οι απόδημοι των χωρών αυτών, ψηφίζουν είτε με την μέθοδο της επιστολικής ψήφου, που αποτελεί και την ευρύτερα χρησιμοποιούμενη πρακτική, είτε με εξουσιοδότηση, είτε σε εκλογικά τμήματα που οργανώνονται στις κατά τόπους πρεσβείες και προξενικές αρχές, όπου και εφόσον υπάρχει σημαντική παρουσία αποδήμων, είτε με συνδυασμό αυτών τωνμεθόδων. Επιπλέον, ορισμένες χώρες παρέχουν ή μελετούν τη δυνατότητα χρήσεως της ηλεκτρονικής ψήφου.

Το ελληνικό Συνταγματικό πλαίσιο του Νόμου 4648/2019

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χώρα μας έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως το 2010 από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για παραβίαση του άρθρου 3 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αφού επί δεκαετία δεν είχε ψηφίσει τον εκτελεστικό νόμο της διάταξης του άρθρου 51 παρ. 4 του Συντάγματος στερώντας έτσι από Έλληνες πολίτες την συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία. Είναι προφανές ότι για τους εκτός Ευρώπης διαμένοντες μονίμως Έλληνες πολίτες, η συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές είναι πρακτικά αδύνατη και απαγορευτική λόγω κόστους, χρόνου και αποστάσεων. Στο παρελθόν μάλιστα γινόταν συχνά αντικείμενο εκμετάλλευσης των κατά τόπους κομματικών οργανώσεων, οι οποίες διέθεταν αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό φθηνά μεταφορικά μέσα (ειδικές πτήσεις, παλαιότερα με μπλοκάρισμα θέσεων στην τότε κρατική Ολυμπιακή, κ.λπ.).    

Το δικαίωμα συμμετοχής των αποδήμων Ελλήνων στις εθνικές εκλογές είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο ήδη από το προηγούμενο σύνταγμα. Επιπλέον, στην τελευταία αναθεώρηση του συντάγματος, στο αντίστοιχο άρθρο (άρθρο 51 παράγραφος 4) προστέθηκε και επεξήγηση του τρόπου άσκησης αυτού του συνταγματικού δικαιώματος (επιστολική ψήφος). Συγκεκριμένα, Άρθρο 51 παρ. 4: «Οι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Επικράτεια. Νόμος που ψηφίζεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών μπορεί να ορίζει τα σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια. Ως προς τους εκλογείς αυτούς η αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών δεν κωλύει την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος με επιστολική ψήφο ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον η καταμέτρηση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων διενεργείται όποτε αυτό γίνεται και σε ολόκληρη την Επικράτεια». Ο σχετικός Νόμος 4648/2019 ήδη ψηφίστηκε με την απαιτούμενη συμφωνία των Πολιτικών Κομμάτων και τη συντριπτική πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών.

ΟΕλληνισμός ως ιστορικό –πολιτιστικό μέγεθος στη Νέα Εποχή

       Ο νόμος 4648/2019 αποτελεί μια θεσμική τομή στο ελληνικό πολιτικό σύστημα πολύ σημαντική. Μια θεσμική τομή προς την κατεύθυνση του ορθολογισμού και της περισσότερης Δημοκρατίας, προς όφελος πάντοτε της Πατρίδας. Μετά από 40 χρόνια ατέρμονων συζητήσεων, η Βουλή αποφάσισε να ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημα,οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό να ψηφίζουν από τον τόπο κατοικίας τους. Ο νόμος αυτός ουσιαστικά προσφέρει μια διευκόλυνση στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 51 του Συντάγματος,το δικαίωμα του εκλέγειν για τους Έλληνες πολίτες. Ο νόμος 4648/2019 θέτει ένα πλαίσιο βάσει του οποίου οι εκλογείς που βρίσκονται εκτός επικράτειας μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα από τη χώρα όπου διαμένουν. Να επισημανθεί επίσης ότι επιπλέον ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες έχουν υιοθετήσει την εκλογή και εκπροσώπων των αποδήμων πολιτών τους επιστολική ψήφο, η οποία παρά τις αρχικές προθέσεις δεν εγκρίθηκε από την ελληνική Βουλή. Οι δυνητικοί ψηφοφόροι εξωτερικού σύμφωνα με ορισμένες μετρήσεις περιορίζονται σε 500.000 περίπου, αλλά ο αριθμός τους είναι πολύ μεγαλύτερος.

Ωστόσο, και με αυτόν τον εκλογικό περιορισμό, ο οποίος μπορεί να αρθεί στο εγγύς μέλλον,  ο Ελληνισμός ως ιστορικό και πολιτιστικό μέγεθος και όχι ο «Ελλαδισμός» με τις καχεξίες των τελευταίων 200 χρόνων του μπορεί όχι απλά να υφίσταται, αλλά και mutatismutandis να μεγαλουργεί.Η εκλογική συμμετοχή των Ελλήνων του Εξωτερικού στις εθνικές βουλευτικές εκλογέςκαι τις ευρωεκλογές νοηματοδοτείμια νέα προοπτική με τη δυναμική να δώσει το μήνυμα μιας «Μεγάλης Ελλάδας» σε σύγχρονη εκδοχή. Να προωθήσει αλλαγές στην κοινωνική, συνδικαλιστική και πολιτική νοοτροπία αναπτύσσοντας αντισώματα χρήσιμα στην αντιμετώπιση της  ηθικής παρακμής, η οποία είναι χειρότερη από την οικονομική, με τηνμετακένωση, όχι απλή αντιγραφή αλλά ποιοτική ζύμωση, νέων ιδεών, μεθόδων και πρακτικών σε κρίσιμους τομείς, όπως η Εκπαίδευση, η Κοινωνία, η Πολιτεία, ο Συνδικαλισμός και γενικότερα ο Πολιτισμός. Για παράδειγμα η μονομερής προσήλωση στην παπαγαλική χρήση του σχολικού βιβλίου παρεμποδίζει την συνδυαστικήκαιφιλερευνητικήποιοτική χρήση πολλών βιβλίων στη σχολική βιβλιοθήκη, η οποία μπορεί να λειτουργήσει, όπως στις άλλες χώρες του πλανήτη, με τη σύγχρονη διαχειριστική μέθοδο του δωρεάν χρησιδανεισμού.

Τέλος, ο Νόμος 4648/2019 παρέχει τη δυνατότητα της «μητέρας Ελλάδας» να είναι ενεργητικά εξωστρεφής, όπως της επιβάλλειη μακραίωνη Ιστορία, λειτουργώντας με τη λογική και δομική διασύνδεση ενός δικτύου με κέντρο την Ελλάδα ως γεωγραφικό χώρο και πυρήνα διάδρασης που θα απλώνεται σε κάθε γωνιά της γης, όπου ζουν και δραστηριοποιούνται Έλληνες.Στον προβληματισμό γύρω απ’ αυτή τη διάσταση της αναμέτρησης των Ελλήνων με ζητήματα όπως η Γλώσσα,  η Εκπαίδευση και ο Πολιτισμός αναφέρεται αναλυτικά ο Γιώργος Πρεβελάκης  στο βιβλίο του «Ποιοι είμαστε; Γεωπολιτική της ελληνικής ταυτότητας» (Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ 2016). Μέχρι τις Εθνικές Εκλογές το 2023 και τις Ευρωεκλογές το 2024 υπάρχει χρόνος γιαειδικήή/και διεξοδική διερεύνηση του θέματος.

11 Απριλίου 2021

www.politistikomellon.eu/2020

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ετικετοσύννεφο

Αρέσει σε %d bloggers: