Ιστότοπος για τους Φιλιατες και οχι μονο- με νέα και παλιά, ειδήσεις και σχόλια, λαογραφικά και φωτογραφικά θέματα και την εφημεριδα μας ¨τα ΝΕΑ των Φιλιατών¨ σε ηλεκτρονική μορφή


Η ποιοτική δανειστική χρήση των σχολικών βιβλίων οδηγεί

στην αλλαγή της παιδαγωγικής  Λογικής, Ηθικής και Αισθητικής

στο σύγχρονο Δημόσιο Σχολείο

                                                   Γιώργος Μαστορίδης     

       Αναμφίβολα, η εκπαιδευτική πολιτική δεν πρέπει να αυτοεξαντλείται μόνο σε αλλαγές εξετάσεων αφήνοντας άθικτη την παπαγαλία και αδιαφορώντας για τις διαχρονικές παιδευτικές αξίες και την έλλειψη σύγχρονων μεθόδων. Η πρόταση για την πρακτική Εφαρμογή του Ν. 1566/85 (Άρθρα 2, παρ. 7  και 43, παρ.1), η οποία προβλέπει αφενός τον Ποιοτικό Τρόπο Χρήσης και την επαναχρησιμοποίηση των σχολικών βιβλίων και αφετέρου την σταδιακή λειτουργία Σχολικών Αναγνωστικών Βιβλιοθηκών με βιβλιοθηκονόμους σε όλα τα Σχολεία, συνδέεται άμεσα με τους τρεις κυριότερους κλάδους  της Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και της Πρακτικής Φιλοσοφίας: Λογική, Ηθική και Αισθητική.

      Φιλομάθεια και βιβλιοφιλία είναι θεωρητικές, δημιουργικές και πρακτικές παιδευτικές αξίες: ορθολογικές, ηθικές και αισθητικές. Η Πενταετής ενιαία Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των Σχολικών Βιβλίων και Βιβλιοθηκών καταπολεμά αποτελεσματικά την παθογένεια της προχειρότητας στον Διοικητικό Εκπαιδευτικό Προγραμματισμό. Η προχειρότητα αυτή αποτυπώνεται αφενός στην τραγική κατάσταση των σχολικών βιβλίων και αφετέρου στην έλλειψη Αναγνωστικών Βιβλιοθηκών στα Σχολεία, απαραίτητες για την πρακτική άσκηση βιωματικής και ερευνητικής, ατομικής και συλλογικής, μάθησης. Ή μήπως έχουμε χάσει εντελώς την επαφή με την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πραγματικότητα;

      Αυτονόητη είναι η ευθύνη της Κοινωνίας και Πολιτείας για τις πνευματικές έννοιες και αξίες-  ορθολογικές, ηθικές και αισθητικές-, οι οποίες καλλιεργούνται στο Σχολείο, ώστε να μπορεί να εκπληρώνει την αποστολή του για την διανοητική, ατομική και κοινωνική, ανάπτυξη. Να εξασφαλίζει όχι μόνο την  πρόσβαση στη γνώση αλλά και να συντελεί στην κατανόηση και την επίλυση πρακτικών προβλημάτων. Να χαρακτηρίζεται η σχολική νοοτροπία διδασκόντων και διδασκομένων από την προσήλωση σε πνευματικές έννοιες και αξίες, όπως η βιβλιοφιλία, η φιλομάθεια, η διερευνητική μάθηση και η ερευνητικότητα.

       Ο Αριστοτέλης (Μετά τα Φυσικά 1025b25κ.ε.) υποδιαιρεί σε τρεις τομείς την δυνατότητα του ανθρώπου ν’ αποκτήσει γνώση: θεωρητικό, πρακτικό και παραγωγικό (ποιητικό). Η διαφορά μεταξύ του θεωρητικού τομέα και των άλλων δύο, πρακτικού και παραγωγικού, έγκειται στο ότι ο θεωρητικός περιορίζεται στη γνώση της πραγματικότητας, ενώ οι άλλοι δύο, περιλαμβάνουν την δημιουργική και μεταπλαστική επενέργεια. Η πρακτική και βιωματική Παιδαγωγική, όπως η πρακτική φιλοσοφία (Ηθικά Νικομάχεια 1095a 5 κ.ε.), δεν ενδιαφέρεται μόνο για τη γνώση, αλλά κυρίως για την πράξη ή την επιτυχία της πράξης, ιδιαίτερα στους τρεις βασικούς τομείς της Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και της Πρακτικής Φιλοσοφίας: Λογική, Ηθική και Αισθητική.

       1.Παιδαγωγική Λογική

    Η αγάπη για τη γνώση, «η έμφυτη όρεξη του ειδέναι», η Φιλομάθεια πρέπει να κατευθύνουν τη σχολική μάθηση όχι μόνο στην θεωρητική, αλλά κυρίως στην πρακτική άσκηση, να μαθαίνει ο νέος ΠΩΣ να μαθαίνει, πώς να αξιοποιεί δημιουργικά,  και όχι καταστροφικά, όλες τις εργαλειακές πηγές της γνώσης και ειδικά τα βιβλία. Ν’ αποκτά θεωρητικές γνώσεις, οι οποίες προάγουν τον στρατηγικό συλλογισμό, την οξυδέρκεια και διορατικότητα, την επιμονή και αποφασιστικότητα, την δημιουργικότητα και την ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων. Να αποκτά βιωματικά, χωρίς τη μονοδιάστατη λογική της απόκτησης γνώσεων, πρακτικές και παραγωγικές ικανότητες- δεξιότητες, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τη ζωή. Δεξιότητες, απαραίτητες αφενός για την επίλυση ατομικών προβλημάτων και αφετέρου  για την αποτελεσματική κοινωνική συμμετοχή. Η σχολική φιλομάθεια και βιβλιοφιλία να διαμορφώνουν δημοκρατική και δημιουργική συνείδηση ελεύθερου και υπεύθυνου πολίτη, όπως τον οραματίστηκε ο Αριστοτέλης.

      2. Παιδαγωγική Ηθική

     «Ο ένας για τον άλλον να είναι δημοκρατικό και δημιουργικό περιβάλλον»! Η πειθαρχία, ως πειθώ σε αρχές και αξίες, είναι θεμελιακή και βασική συνεργατική προϋπόθεση στο Σχολείο. Πειθαρχία και ατομική ευθύνη Βιβλιοφιλίας και Φιλομάθειας! Η έλλειψη πειθαρχίας και ευθύνης είναι περιφρόνηση για τους άλλους και για τα σχολικά πράγματα. Περιφρόνηση για τη δημοκρατία. Η ιδιότητα του πολίτη προϋποθέτει πειθαρχία και ηθική ελευθερία, είναι συνεχής παιδευτική, αγωνιστική  και δημοκρατική διεργασία Η κατανόηση και η εφαρμογή πρακτικών διανοητικών ηθικών συνηθειών, όπως η ατομική ευθύνη και η συνεργασία στην Βιβλιοφιλία και την Φιλομάθεια, παρέχουν στα άτομα ικανότητες για να αντιμετωπίσουν καθημερινές καταστάσεις της ζωής, να ανταποκριθούν σε κοινωνικές περιστάσεις και να κινηθούν με τρόπο που θα φέρει θετικά αποτελέσματα σε κάθε προσπάθεια τους. Χωρίς ηθική ελευθερία και πειθαρχία, χωρίς Βιβλιοφιλία και Φιλομάθεια, κανένα άτομο ή ομάδα ή Σχολείο δεν δημιουργεί πνευματικό έργο.

     3. Παιδαγωγική Αισθητική

     Ο Ρίτσαρντ Λίβινγκστον στο περίφημο βιβλίο του «Το ελληνικό πνεύμα και η σημασία του για μας» (1912), αλλά και ο Αντρέ Μπονάρ στο τρίτομο έργο του για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό (1957-59), συμφωνούν ότι τα κύρια γνωρίσματα του αρχαίου ελληνικού πνεύματος ήταν: Η φιλοκαλία, δηλαδή η αγάπη για το ωραίο, το μέτρον, η ευθύτητα και η παρρησία, ο ανθρωπισμός, η αγάπη της ελευθερίας. Η σύγχρονη σχολική επιδίωξη «του ωραίου, του μεγάλου και του αληθινού» ενισχύεται και στηρίζεται με την βιβλιοκαλία, το ποιοτικό σχολικό βιβλίο στη δομή, το περιεχόμενο, αλλά κυρίως  με την φιλική και ποιοτική χρήση του. Με την τυπωμένη σφραγίδα της σχολικής βιβλιοφιλίας στα βιβλία διασφαλίζεται αισθητικά η φιλοκαλία, βελτιώνεται σταδιακά η ποιότητά τους και  ενισχύεται αποτελεσματικά η Φιλομάθεια.

        Ο παιδαγωγικός συνδυασμός του λατινικού ρητού «Mens et manus», το οποίο αποτελεί κεντρικό μήνυμα του αμερικανικού Πανεπιστημίου ΜΙΤ,  ενισχύει την πεποίθηση ότι «ο Νους και το Χέρι» είναι εξίσου σημαντικά εργαλεία για την ποιοτική και αποτελεσματική Αγωγή, στον στενότερο κύκλο του Σχολείου και στον ευρύτερο της Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Εφόσον η μάθηση είναι θεωρητική, πρακτική και δημιουργική, το σκισμένο σχολικό βιβλίο ως σχολικό γεγονός είναι συστημικό, δεν οφείλεται μόνο στον «κακό μαθητή», αλλά κυρίως στον «κακό δάσκαλο». Η βιβλιοκαταστροφή είναι σχολική, πρακτική και συστημική «ιδεολογία» της Αγωγής: «Χείρες Ησαύ και φωνή Ιακώβ»!  Όπως «το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι», έτσι και το βιβλίο σκίζεται από τον πολιτικό «δάσκαλο» και όχι από τον μαθητή. Η σημερινή ελληνική βαρβαρική ΕΙΚΟΝΑ των κακοποιημένων σχολικών βιβλίων και η ανυπαρξία Σχολικών Αναγνωστικών Βιβλιοθηκών με Βιβλιοθηκονόμους είναι αποτέλεσμα και «του μυαλού και του χεριού» της Πολιτείας, είναι αποτυχία και της διοικητικής πολιτικής ηγεσίας και της εκπαιδευτικής σχολικής λειτουργίας.

       Ο πρωταρχικός σκοπός και στόχος για την ποιότητα της σχολικής ζωής χωρίς ανοχή στην σχολική αθλιότητα της βιβλιοκαταστροφής, τόσο από την Κοινωνία όσο και από την Πολιτεία, προϋποθέτει εκπαιδευτική αλλαγή τόσο της διοικητικής όσο και της παιδαγωγικής νοοτροπίας:  Να δοθεί τέλος στην αφροσύνη της ετήσιας καταστροφής των σχολικών βιβλίων και παράλληλα συστημικά και συστηματικά να καλλιεργηθούν- ορθολογικά, ηθικά, αισθητικά- η σχολική Βιβλιοφιλία και Φιλομάθεια.

     Ασφαλώς η σχολική βιβλιοκαταστροφή δεν συνάδει με τις θεμελιώδεις αρχές της Παιδείας και του Πολιτισμού. Μπορεί και πρέπει να αλλάξει η διαχείριση με διπλή στοχοθεσία, την σταδιακή βελτίωση της Ποιότητας και την λειτουργία Σχολικών Βιβλιοθηκών με Βιβλιοθηκονόμους. Σύμφωνα με την Καντιανή ηθική, η αλλαγή και η εξέλιξη (evolution) έρχεται «από την ηγεσία, από πάνω», ενώ η επανάσταση (r-evolution), «από την κοινωνία, από κάτω». Η ποιοτική χρήση των σχολικών βιβλίων μπορεί να οδηγήσει σε μια επαναστατική αλλαγή της εκπαιδευτικής  Λογικής, Ηθικής και Αισθητικής στο Σχολείο, αλλά και γενικότερα, στην διαμόρφωση ορθολογικής κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής νοοτροπίας.

      Εκπαιδευτική r-evolution! Ειρηνική επανάσταση στην Εκπαίδευση. Αλλαγή! Απαιτείται συνδυαστική,  εξελικτική Εκπαιδευτική Πολιτική και επαναστατική συνδικαλιστική και κοινωνική διαδικασία, για την παιδαγωγική, διοικητική, περιβαλλοντική και δημοκρατική ΑΛΛΑΓΗ στο ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα! Η Ελλάδα, ως κοιτίδα της Παιδείας και του Πολιτισμού, αλλά και ως σύγχρονο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει ν’ ακολουθήσει τον δρόμο της πολυπαραγοντικής Ανάπτυξης, της πνευματικής και οικονομικής Ανάπτυξης. 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ετικετοσύννεφο

Αρέσει σε %d bloggers: