Ιστότοπος για τους Φιλιατες και οχι μονο- με νέα και παλιά, ειδήσεις και σχόλια, λαογραφικά και φωτογραφικά θέματα και την εφημεριδα μας ¨τα ΝΕΑ των Φιλιατών¨ σε ηλεκτρονική μορφή


ΓΗΡΟ  Κατά λεπτομερείς νεωτέρας πληροφορίας χθες ληφθείσας ή κατά τον παρελθόντα μήνα εν Γηρομερίω συμβάσα ληστεία μετά του τραγικού φόνου του ευπόρου κατοίκου Μήτση Κωλιούττα και του υπηρέτου αυτού έχει ακριβώς ως εξής:

«Ότι οι λησταί εισήλθον εις τον οίκον , θραύσαντες τας θύρας διά πελέκεως, εύρον την σύζυγόν του και εζήτησαν παρ’ αυτής να τοις υποδέιξη το δωμάτιον εν ω εκοίματο ο Μήτσης.

Επειδή αυτή είπεν ότι κατ’ εκείνην την εσπέραν είχε μεταβή εις Φιλιάτες, την ετραυμάτισαν εις αμφοτέρας τας χείρας, απειλήσαντες συνάμα ότι θα την φονεύσουν, ερευνήσαντες δε εν τη άνω οροφή συνέλαβον τον οικοδεσπότην ούτινος αμέσως απέκοψαν τας χείρας και ούτω παραμεμορφωμένον τον έσυρον εκ των ενδυμάτων του όπως τοις φανερώση το μέρος εν ω εκρύπτοντο τα χρήματα. Μα την ο ατυχής Κωλιούτας και η σύζυγος του εδείκνυον εις αυτούς το μέρος λέγοντες: «ιδού τα κλειδιά και πάρτε ό, τι θέλετε» εξηκολουθούν να κακοποιώσιν αυτόν μέχρις ότου τον αφήκαν νεκρόν. Αφού αφήρεσαν όσα εύρον χρήματα και ό,τι πολύτιμον το έστρωσαν και στο γλέντι τρώγοντες και πίνοντες, διέταξαν δε την νύμφην και την υπηρέτριαν του ατυχούς Κωλιούττα να ειδοποιήσωσι διά φωνών τους χωριανούς να μη εξέλθωσιν εις καταδίωξίν των, διότι παρέλαβον δήθεν και αυτάς ως αιχμαλώτους ούτω απήλθον οι λησταί ανενόχλητοι, πλήρεις λαφύρων, λαβόντες την προς το Χτίσμα αγούσαν, ενώ εν τη οικία του Κωλιούτα ο ακουόμενος θρήνος εσπάρασσε την καρδίαν των κατοίκων. Ο Αλάμπεης Αβδουλάχ βέης μετέβη εξ Ιωαννίνων εις Φιλιάτες μεθ’ ικανού στρατού και κατώρθωσε την σύλληψιν τριών ληστών, οίτινες κατ’ αρχάς ωμολόγησαν την ενοχήν και το έγκλημα των εκ δευτέρου όμως ανακριθέντες οι κακούργοι ούτοι ηρνήθησαν τα πάντα διά λόγους τους οποίους μόνον η Α. Εξοχότης γνωρίζει και οι οποίοι δεν δύναται να διαλάθωσι τους γνωρίζοντας τα εν Ηπείρω. Συνελήφθησαν δε ως ύποπτοι πολλοί τούρκοι εκ του τουρκικού χωρίου Σάλεσι και εκ των πέριξ , πρόσετι δε και οι εκ Σαγιάδος Κωνστ. Τάση Φράγκος και Αναστ. Γούλας όστις διατηρεί εμπορικόν κατάστημα εις Κονίσπολιν. Ελπίζεται ότι τας ημέρας αυτάς θ’ αφεθώσιν ελεύθεροι διότι ουδ’ ίχνος ενοχής ανεκαλύφθη εκ των γενομένων ανακρίσεων.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ετικετοσύννεφο

Αρέσει σε %d bloggers: