Ιστότοπος για τους Φιλιατες και οχι μονο- με νέα και παλιά, ειδήσεις και σχόλια, λαογραφικά και φωτογραφικά θέματα και την εφημεριδα μας ¨τα ΝΕΑ των Φιλιατών¨ σε ηλεκτρονική μορφή


 Φωτογραφία προφίλ του Σταύρου Κωστάρα

Σύμφωνα με τον «Κλεισθένη», η Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία έχει περισσότερους από 300.000 κατοίκους, εκλέγει 51 περιφερειακούς συμβούλους. Αποτελείται δε από τις εκλογικές περιφέρειες (περιφερειακές ενότητες) Ιωαννίνων (εκλεγόμενοι 25), Άρτας (εκλεγόμενοι 10), Πρέβεζας (εκλεγόμενοι 9) και Θεσπρωτίας (εκλεγόμενοι 7).

Οι υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι που θα περιλαμβάνονται σε κάθε ψηφοδέλτιο, μπορεί να είναι από 51 έως 67 εκ των οποίων το 40%, και ήτοι 20 στους 51, πρέπει να είναι του άλλου φύλλου. Ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων σε κάθε εκλογική περιφέρεια (δυνατότητα προσαύξησης 30% επί των εκλεγομένων), είναι: Ιωάννινα έως 33 υποψήφιοι, Άρτα έως 13 υποψήφιοι, Πρέβεζα έως 12 υποψήφιοι και Θεσπρωτία έως 9 υποψήφιοι.

Οι κάτοικοι της εκλογικής περιφέρειας Θεσπρωτίας μπορούν να βάζουν μέχρι 2 σταυρούς σε υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους της εκλογικής τους περιφέρειας, της Άρτας και Πρέβεζας μέχρι 3 και των Ιωαννίνων μέχρι 4.

Για να εκλεγεί κάποιος περιφερειάρχης από τον πρώτο γύρο, θα πρέπει ο συνδυασμός του να λάβει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων (50% +1 ψήφο). Αν δεν συμβεί αυτό τότε η διαδικασία επαναλαμβάνεται σε δεύτερο γύρο μεταξύ των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους στην αρχική εκλογική διαδικασία.

Για τις εκλογές αυτές ισχύει η απλή αναλογική στην εκλογή των περιφερειακών συμβούλων. Το εκλογικό μέτρο το οποίο προκύπτει από το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων σε όλη την περιφέρεια διαιρούμενο με τον συνολικό αριθμό εδρών των εδρών (51), καθορίζει από τον πρώτο γύρο τον αριθμό των περιφερειακών συμβούλων που θα εκλέξει η κάθε παράταξη.

Για να συμβεί αυτό λαμβάνεται υπόψη το ακέραιο πηλίκο που προκύπτει από την διαίρεση του αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων του κάθε συνδυασμού με το εκλογικό μέτρο. Στην συνέχεια, και εφόσον περισσεύουν αδιάθετες έδρες, λαμβάνονται υπόψη τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα του κάθε συνδυασμού (ακόμη και αυτών που δεν έλαβαν έδρα στην αρχική κατανομή) και με βάση τα υπόλοιπα αυτά κατανέμονται οι εναπομείνασες έδρες. Αν τυχόν υπάρχουν εκ νέου αδιάθετες έδρες αυτές κατανέμονται ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των ψήφων που έλαβε η παράταξη σε όλη την περιφέρεια, ξεκινώντας από τον πρωτεύσαντα συνδυασμό και σε φθίνουσα πορεία.

Με βάση τα ανωτέρω στις εκλογές του 2014 ο συνδυασμός του κ. Καχριμάνη, που εκλέχτηκε από την πρώτη Κυριακή, θα ελάμβανε συνολικά 26 έδρες (αντί 31 που έλαβε), της κ. Γεροβασίλη 13 ( αντί 10), του κ. Ζάψα 5 (αντί 4), της κ. Τσουμάνη 4 (αντί 3), του κ. Αναγνώστου 2 (χωρίς αλλαγή) και του κ. Ζήκου 1 (χωρίς αλλαγή).

Μετά την κατανομή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, των εδρών που δικαιούνται οι συνδυασμοί σε όλη την περιφέρεια, για τον κάθε συνδυασμό ξεχωριστά διαιρείται το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε ο συνδυασμός σε όλη την περιφέρεια με τον αριθμό των συμβούλων που εξέλεξε και το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί πλέον το εκλογικό μέτρο του κάθε συνδυασμού χωριστά. Σύμφωνα με αυτό το εκλογικό μέτρο κατανέμεται κατά περιφερειακή ενότητα ο αριθμός των συμβούλων που δικαιούται να εκλέξει ο κάθε συνδυασμός.

Για να συμβεί αυτό τα έγκυρα ψηφοδέλτια που έλαβε ο κάθε συνδυασμός σε κάθε περιφερειακή ενότητα, διαιρούνται με το εκλογικό του μέτρο, όπως αυτό προέκυψε στην προηγούμενη παράγραφο. Έτσι, σε κάθε συνδυασμό, κατανέμονται αρχικά, κατά περιφερειακή ενότητα, τόσοι περιφερειακοί σύμβουλοι όσο και το ακέραιο πηλίκο που προκύπτει. Στη συνέχεια, ανάλογα με τα αδιάθετα υπόλοιπα που έχει ο κάθε συνδυασμός σε κάθε περιφερειακή ενότητα, και ξεκινώντας από τον μικρότερο σε εκλογική δύναμη συνδυασμό που δικαιούται έδρα, κατανέμονται οι υπόλοιπες έδρες, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών που δικαιούται κάθε συνδυασμός. Οι έδρες κατανέμονται στην περιφερειακή ενότητα όπου ο συνδυασμός διαθέτει το μεγαλύτερο αδιάθετο υπόλοιπο.

Με βάση τα ανωτέρω στις εκλογές του 2014 ο συνδυασμός του κ. Καχριμάνη στην Θεσπρωτία θα ελάμβανε μόνο 4 (με πολύ μικρή πιθανότητα να γίνουν 3) έδρες, αντί των 6 που έλαβε, της κ. Γεροβασίλη 1 ή 2, και οι εναπομείνασες έδρες ή έδρα θα κατανέμονταν στους λοιπούς συνδυασμούς.

Παρατήρηση: Τυχόν δεκαδικό υπόλοιπο του εκάστοτε εκλογικού μέτρου παραλείπεται και το εκλογικό μέτρο προσαυξάνεται στην επόμενη μονάδα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΝ «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ»

Για την περιφέρεια Ηπείρου οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες θα είναι και πάλι 4 (όσες και οι περιφερειακές ενότητες), αλλά θα ορίζονται πλέον με απόφαση του περιφερειάρχη εκ των συμβούλων που εκλέχτηκαν στις αντίστοιχες περιφερειακές ενότητες. Οι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες θα είναι μέχρι 6 και θα ορίζονται από τον περιφερειάρχη μεταξύ όλων των περιφερειακών συμβούλων.
Αντιπεριφερειάρχες μπορούν να ορίζονται και από την αντιπολίτευση, αν όμως το εγκρίνει η πλειοψηφία των μελών της παράταξης στην οποία ανήκει ο προτεινόμενος.
Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου εκλέγεται υποχρεωτικά από την παράταξη του περιφερειάρχη, με διαδικασία που προβλέπει ψηφοφορία μεταξύ των συμβούλων της παράταξής του. Άλλος υποψήφιος μπορεί να εκλεγεί μόνον αν συγκεντρώσει τα 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του περιφερειακού συμβουλίου.
Παράταξη η οποία έχει τουλάχιστον 3 μέλη μπορεί να προβεί σε διαγραφή μέλους της.
Επιτρέπεται η προσχώρηση περιφερειακού συμβούλου σε άλλη παράταξη, αν αυτή εγκριθεί από τα 2/3 των μελών της παράταξης στην οποία προσχωρεί.
Δύο ή και περισσότερες παρατάξεις μπορούν να συνενωθούν σχηματίζοντας νέα παράταξη, αν συμφωνήσει και υπογράψει το σύνολο των μελών των παρατάξεων.
Αλλάζει ο τρόπος εκλογής των μελών της οικονομικής επιτροπής, η οποία θα γίνεται με ξεχωριστά ψηφοδέλτια των παρατάξεων και κατανομή των εδρών των μελών της επιτροπής ανάλογα με τις ψήφους που θα λάβει η κάθε παράταξη.
Η άρνηση ψήφου ή η λευκή ψήφος δεν θα προσμετράται ως αρνητική ψήφος.

Σταύρος Κωστάρας

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ετικετοσύννεφο

Αρέσει σε %d bloggers: