Ιστότοπος για τους Φιλιατες και οχι μονο- με νέα και παλιά, ειδήσεις και σχόλια, λαογραφικά και φωτογραφικά θέματα και την εφημεριδα μας ¨τα ΝΕΑ των Φιλιατών¨ σε ηλεκτρονική μορφή


ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 Πρόσκληση μελών σε Τακτική Συνεδρίαση 4η έτους 2018

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 5η του μηνός Μάρτη  του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.      Έγκριση  οικονομικών καταστάσεων  Ισολογισμού χρήσης 2014 ( 01/01/2014 – 31/12/2014) του Νομικού Προσώπου του Δήμου Φιλιατών ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

2.      Έγκριση  οικονομικών καταστάσεων  Ισολογισμού χρήσης 2015 ( 01/01/2015 – 31/12/2015) του Νομικού Προσώπου του Δήμου Φιλιατών ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

3.      Έγκριση  οικονομικών καταστάσεων  Ισολογισμού χρήσης 2016 ( 01/01/2016 – 31/12/2016) του Νομικού Προσώπου του Δήμου Φιλιατών ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

4.      Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων  Ισολογισμού χρήσης 2017 ( 01/01/2017 – 31/12/2017) του Νομικού Προσώπου του Δήμου Φιλιατών ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

5.      Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Ισολογισμού (Απογραφής)έναρξης της 1//1/2014 του Νομικού Προσώπου του Δήμου Φιλιατών ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

6.      Έγκριση της Α΄αναμόρφωσης του Προυπολογισμού εσόδων και δαπανών έτους 2018 του Νομικού Προσώπου του Δήμου Φιλιατών ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

7.      Ψήφισμα υποστήριξης για το Σύλλογο Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α

Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

 

8.      Ψήφισμα σχετικά με τις μεταθέσεις Ιατρών από το Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών Θεσπρωτίας .

Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

 

9.      Αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη στην Ήπειρο. Πρόταση της επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας και παρατηρήσεις, επ’ αυτής, του Υπουργού.

Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

 

10.   Κατανομή χρηματοδότησης στις σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολικών μονάδων Α΄τριμήνου 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

11.   Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2018.

-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

12.   Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στην υπηρεσία καθαριότητας για το έτος 2018.

-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

13.   Απόφαση ένταξης Τοπικών Κοινότήτων Δήμου φιλιατών στο πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με δολοματικούς ψεκασμούς.

-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

14.   Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαικής αγοράς στον Παύλο Παππά του Ιωάννη, κάτοικο Τ.Κ. Σαγιάδας .

-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

15.   Εκμίσθωση , μέσω δημοπρασίας , δύο καταστημάτων στο ισόγειο του τέως Δημαρχείου του Δήμου Φιλιατών , για τη λειτουργία Καταστημάτων Κοινού Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ( Κ.Υ.Ε.).

-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

16.   Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών βάση του άρθρου 219 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών του Ν. 4412/216 της διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου που συστάθηκε με την αρ. 10/2018 απόφαση Δ.Σ.

-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

17.   Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών – Υπηρεσιών των οχημάτων του Δήμου.

-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

18.   1.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικού έργου Δήμου Φιλιατών (Περιοχή Λιάτσιλα)».

-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.   Μποροδήμος Κωνσταντίνος

19.   Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου «Κατασκευή συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης Φιλιατών.

-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

20.   Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ»

-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

21.   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην τ.κ. Ασπροκκλησίου».

-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

22.   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων στην τ.κ. Σίδερης».

-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

 

23.   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή διαβάσεων στην περιοχή κάμπου Ραγίου».

-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

24.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τεχνικού στον κάμπο Βρυσέλλας, ρέμα Χωνί».

-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

25.   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων πόλης Φιλιατών».

-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

26.   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων στην τ.κ. Ασπροκκλησίου».

-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

 

27.   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων στην δ.κ. Φιλιατών».

-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

28.   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην δ.κ. Φιλιατών».

-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

29.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων κάμπου Σαγιάδας».

-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

30.   Σύσταση επιτροπής οριστικής  παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στην τ.κ. Ασπροκκλησίου».

-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

31.   Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αξιοποίηση γεώτρησης στην τ.κ. Σμέρτου».

-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

32.   Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση δημοτικών οδών Δήμου Φιλιατών».

-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

 

33.   Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση πηγής Ραβοστίβας».

-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

34.   2.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – βελτίωση οδικού δικτύου του Δήμου Φιλιατών Ν. Θεσπρωτίας».

-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

35.   Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου  «Αντικατάσταση εσωτερικών  δικτύων ύδρευσης σε Τ.Κ. της κεντρικής και ανατολικής Μουργκάνας.

-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

 

 

 

Αντίγραφα εισηγήσεων μπορείτε να παραλάβετε από το γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, από την κα Λώλη Άννα – Μαρία .

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

Γκίζας Ν.  Χρήστος

 

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ετικετοσύννεφο

Αρέσει σε %d bloggers: