Ιστότοπος για τους Φιλιατες και οχι μονο- με νέα και παλιά, ειδήσεις και σχόλια, λαογραφικά και φωτογραφικά θέματα και την εφημεριδα μας ¨τα ΝΕΑ των Φιλιατών¨ σε ηλεκτρονική μορφή


 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 11

(Συνεδρίαση Παρασκευής 23 Φεβρουαρίου 2018)

Την Παρασκευή 23-02-2018 και ώρα 9.30  συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 16-02-2018 συνεδρίασης.

 1. Κατάρτιση του σχεδίου της 1ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2018 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Έγκριση του από 07-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης πρανών στην γέφυρα Σπηλιωτοπούλου επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων Κοζάνης», προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ.
 3. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Eργασίες διαμόρφωσης οδοστρώματος(φρεζάρισμα) σε επικίνδυνες στροφές στην επαρχιακή οδό από Γέφυρα Πλάκας έως Καλέντζι και από Ελληνικό έως Κουτσελιό λόγω ολισθηρότητας και παγετού (παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 15.000,00 € με ΦΠΑ.
 4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Μάρτιος και Απρίλιος 2018 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
 5. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 28-12-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 41Γεπαρχιακής οδού από 43ο χλµ. Παλαιάς Εθνικής οδού Ιωαννίνων – Τρικάλων έως οροπέδιο Πολιτσών Χρυσοβίτσας», προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α.
 6. Έγκριση του από 22-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 521.000,00 με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
 7. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Μελέτη αποκατάστασης βλαβών και βελτίωσης οδικής λειτουργίας υφιστάμενων γεφυρών της Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 44.550,72 με ΦΠΑ.
 8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Μάρτιος και Απρίλιος 2018 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
 9. Έγκριση πρακτικού Νο 4/22-02-2018 της Επιτροπής Διενέργειας Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Α/Α Συστηματος:43942) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, για το σχολικά έτη 2017-2018 & 2018-2019 (έως 31/08/2019), συνολικού προϋπολογισμού 7.663.432,56 €  ευρώ, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης & Φ.Π.Α.
 10. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ανταλλακτικών αντλητικού συγκροτήματος Q=960m3/h, Hm= 9 MYΣ και ηλεκτρολογικού υλικού αντλιοστασίου αποστράγγισης του ΤΟΕΒ Λάμαρης», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2014ΕΠ53000008.
 11. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια γενικού διακόπτη Μ.Τ SF6-630Α – 24KV αποστραγγιστικού αντλιοστασίου Αμμουδιάς και καλωδίων -ακροκιβωτίων – ασφαλειών (Μ.Τ) –διακόπτη Ισχύος 1000Α – Πίνακα Αντιστάθμισης στο αντλιοστασίου Γλυκής του ΤΟΕΒ Αχέροντα – Γλυκής», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2014ΕΠ53000008.
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Μάρτιος και Απρίλιος 2018.
 13. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (οδοιπορικά μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2018).
 14. Έγκριση ανάκλησης αναλήψεων δέσμευσης της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2018.
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αντιδραστηρίων μέτρησης για το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 17. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση του δρόμου που συνδέει τον οικισμό Κούνιες με την 16η επαρχιακή οδό (Καλλονή – Ράμια)», προϋπολογισμού € 250.000,00 με ΦΠΑ.
 18. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάσταση της 24ης Ε.Ο. (κατασκευή τάφρου) στη θέση Ελάτη Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ.
 19. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας (Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτας «Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ»).
 20. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών αποθήκευσης χώρων συντήρησης τροφίμων 1-4οC – αποθηκευτικούς χώρους για ξηρό φορτίο και υπηρεσίες φορτοεφόρτωσης με ηλεκτροκίνητα περονοφόρα στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).
 21. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση των υπαλλήλων της Π.Ε. Άρτας Γούλα Διογένεια και Γρύλλια Μαρίας στην Αθήνα από 28-2-2018 έως και 1-3-2018 για την συμμετοχή τους σε ημερίδα με θέμα : «Άδεια Εγκατάστασης & Εφοδιαστική Αλυσίδα», η οποία θα λάβει χώρα  την 1/03/2018, και διοργανώνεται από την Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
 22. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 28-11-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Διαγράμμιση – σήμανση εθνικής οδού 19 τμήματος Παραμυθιά – Γλυκή», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
 23. Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης για τα άγονα και νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών τα σχολικά έτη 2017-18 και 2018-19 της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 24. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2018 (μεταφορά μαθητών / καύσιμα).
 25. Έγκριση επικαιροποίησης της αριθμ. 40/1942/30-11-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την προμήθεια ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων – μηχανημάτων έργου της ΠΕ Θεσπρωτίας.
 26. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 17-01-2018, για επείγουσες επεμβάσεις για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας (ισχυρές βροχές – καταιγίδες – χιονοπτώσεις) που έπληξε τον Νομό Θεσπρωτίας στις 12/01/2018, σύμφωνα με την αριθμ. 5871/218/17-01-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίαςκαι την αριθμ. 4/199/01-02-2018 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 27. Έγκριση δαπάνης για επιστροφή χρηματικού ποσού στον Κόνη Κωνσταντίνο του Ηρακλή, το οποίο κατέβαλε εκ παραδρομής στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για τέλος μεταβίβασης –αδείας οχήματος, λόγω ακύρωσης της μεταβίβασης.
 28. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.
 29. Έγκριση ανάθεσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας της Π.Ε. Πρέβεζας.
 30. Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση της υπαλλήλου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πρέβεζας, Σιάρκου Παναγιώτας, στην Αθήνα στις 2/3/2018, για την παρακολούθησηημερίδας που θα πραγματοποιήσει η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για την Άδεια Εγκατάστασης & την Εφοδιαστική Αλυσίδα σύμφωνα με το ν. 4512/2018.
 31. Έγκριση δαπανών ημερήσιας αποζημίωσης, για τη μετακίνηση των υπαλλήλων του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, Ρέπα Φιλία και Κωνσταντινίδη Ευγενία για την συμμετοχή τους στη πρώτη συνάντηση του Εθνικού Δικτύου Συντονισμού του προγράμματος «ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 και Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 στην Αθήνα. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής θα καλυφθούν από τη Διαχειριστική Αρχή.
 32. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 33. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών για εργασίες συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

 

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ετικετοσύννεφο

Αρέσει σε %d bloggers: