Ιστότοπος για τους Φιλιατες και οχι μονο- με νέα και παλιά, ειδήσεις και σχόλια, λαογραφικά και φωτογραφικά θέματα και την εφημεριδα μας ¨τα ΝΕΑ των Φιλιατών¨ σε ηλεκτρονική μορφή


1 ΠΕΡΙΦ       Την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11.ο0 π.μ. συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, με θέματα ημερήσια Διάταξης τα εξής:

Επικύρωση αποφάσεων 8ου /2017 Πρακτικού της έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού <& Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων Γ. ΧΑΤΖΗΚΏΣΤΑ για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση χώρου στάθμευσης Γενικού Νοσοκομείου Χατζηκώστα» προϋπολογισμού 400.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού/Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου: «Αναστύλωση οικίας Πλακίδα στο Τ.Κ. Κουκουλίου ( Β Φάση)» προϋπολογισμού 247.340,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Σκλίβανης»προϋπολογισμού 180.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
 4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού <& Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και της Ιερός Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σκαμνελίου»προϋπολογισμού 150.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρτας και της Ιερός Μητρόπολης Αρτας για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση – απεντόμωση ξυλόγλυπτου τέμπλου και των εικόνων του τέμπλου του καθολικού της Ιερός Μονής Αγίας Αικατερίνης Καταρράκτη Αρτας (παροχή υπηρεσιών)» προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρτας και της Ιερός Μητρόπολης Νικοπόλεως & Πρεβέζης για την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες αφαίρεσης υπάρχουσας σκάλας και κατασκευή νέας από ξύλο, τοποθέτηση ξύλινου ταβανιού και εφαρμογή ξύλινης επένδυσης στο στηθαίο του γυναικωνίτη στο εσωτερικού του ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Φιλοθέη Αρτας» προϋπολογισμού 10.300,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
 7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και του Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες στεγανοποίησης λαογραφικού Μουσείου Βίτσας» προϋπολογισμού20.000. 00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο ( 2) μελών από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ου έργου.
 8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε> Πρέβεζας και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος, με τίτλο: «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣΤΟΞΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ΚΟΛΠΟ (Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2018», προϋπολογισμού45.000. 00 € και ορισμό δύο ( 2) μελών από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του ερευνητικού προγράμματος.
 9. Τροποποίηση της υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και του ΤεχνολογικούΕκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ. Ε. I.) Ηπείρου – Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών για το έργο: «Προσδιορισμός και ταυτοποίηση καινοτόμων προϊόντων Π.Ο.Π. ή Π. Γ. Ε. Αμβρακικού συγκεκριμένων ειδών της ιχθυοπανίδας του Αμβρακικού κόλπου στο πλαίσιο της αξιοποίησης και της αειφόρου διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων του κόλπου», ως προς την παράταση του χρονοδιαγράμματος μέχρι 31.10.2018.
 10. Τροποποίηση της από 25-10-2016 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου , και των Αναγκαστικών Συνδέσμων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης και 2Πς Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου για την πράξη: « Επέκταση και μετατροπή υφιστάμενων ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 12.348.205,36 € με ΦΠΑ)
 11. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και του Δήμου Ζαγορίου για την προμήθεια «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης στην Τ.Κ. Φραγκάδων του Δήμου Ζαγορίου (προμήθεια σωλήνων)» προϋπολογισμού 6.851,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο ( 2) μελών από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προμήθειας.
 12. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την προμήθεια «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης πολυαιθυλενίου για την ενίσχυση ύδρευσης Τ.Κ. Αμπελοχωρίου και ελέυθερο πλέγμα επένδυσης πρανών» προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο ( 2) μελών από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προμήθειας.
 13. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και του Μετσόβου για την προμήθεια «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 (Φ110,125,160) και υδραυλικών υλικών για την αποκατάσταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Μαυροβούνιου του Δήμου Μετσόβου» προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο ( 2) μελών από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προμήθειας.
 14. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και του ΤΟΕΒ Αχέροντα Γλυκής για την προμήθεια «Προμήθεια γενικού διακόπτη Μ.Τ. SF6 -630Α- 24KV αποστραγγιστικού αντλιοστασίου Αμμουδιάς και καλωδίων – ακροκιβωτίων- ασφαλειών (Μ.Τ.) – διακόπτη ισχύος 1000Α – πίνακα αντιστάθμισης στο αντλιοστάσιο Γλυκής του ΤΟΕΒ Αχέροντα Γλυκής» προϋπολογισμού 23.808,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο ( 2) μελών από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προμήθειας.
 15. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και του ΤΟΕΒ Κερασώνα – Παναγιάς για την προμήθεια «Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων Q=550m3/h,Hm=70 και αποκατάσταση βλαβών από πλημμύρες στο αρδευτικό αντλιοστάσιο του ΤΟΕΒ Κερασώνα – Παναγιάς» προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο ( 2) μελών από την Περιφέρεια Ηπείρου και τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 16. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και του ΤΟΕΒ Αάμαρης για την προμήθεια «Προμήθεια ανταλλακτικών αντλητικών συγκροτημάτων Q=960pr3/h, Ηητ=9 ΜΥΣ και ηλεκτρολογικού υλικού αντλιοστασίου αποστράγγισης του ΤΟΕΒ Αάμαρης» προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο ( 2) μελών από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή ΕπιτροπήΠαρακολούθησης της προμήθειας
 17. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορίας Α2, ομάδα 10Π , α/α 05): « Ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά- βιοέλαια, ισχύος 0,5 MW , η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση « τεμ. 457-ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΑΚΡΥΧΩΡΑΣ» της Τ.Κ. Μαρίνας του Δ. Ηγουμενίτσας/ Π.Ε. Θεσπρωτίας. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία:«Κ[Μ_ ENERG ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΑΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΐΑ».(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 18. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων (Μ.Π.Ε.) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η ): «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 40.000 πτηνών πάχυνσης, (ήτοι 1601.Ζ), στη θέση «Νεγρέσι», της Τ.Κ. Νεγρέσι της Δ.Ε. Ξηροβουνίου, του Δ. Αρταίων (υπαγωγή στην οδηγία IED)». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Θεόδωρος Γεωργαγγέλης.(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος ά Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 19. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. και έναρξη δημόσιαςδιαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10Π, α/α 6, 6Β, 6Γ, 11 ): «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιοαερίου , ονομαστικής ισχύος 2 MW, στο Ο.Τ. 2Γ της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: « BIOENERSY PLANTSΜ.I.Κ.Ε.».(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 20. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. και έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η, α/α 6 ): «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιοαερίου , ονομαστικής ισχύος 2 MW, στο Ο.Τ. 6Α της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: « KIEFER ΤΕΚ Ε.Π.Ε».(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος Λ Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 21. Γνωμοδότηση , επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. και έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 4η, α/α 11 ): «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιοαερίου , ονομαστικής ισχύος 2 MW, στο4Ο.Τ. 6Γ της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου η της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: « ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Μ.Ι.Κ.Ε.». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 22. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. και έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 4\ α/α 11 ): «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιοαερίου , ονομαστικής ισχύος 2 ΜW, στο Ο.Τ. 16Γ της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: « BIOKOMPOST ENERGY Μ.Ι.Κ.Ε».(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος ά Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 23. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. και έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία A2, ομάδα 10η, α/α 6α, 6β, 6γ ): «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιοαερίου , ονομαστικής ισχύος 2 MW, στο Ο.Τ. 16Γ της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: « ΒΙΟΜΕΤ Μ.Ι.Κ.Ε.»

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ετικετοσύννεφο

Αρέσει σε %d bloggers: