Ιστότοπος για τους Φιλιατες και οχι μονο- με νέα και παλιά, ειδήσεις και σχόλια, λαογραφικά και φωτογραφικά θέματα και την εφημεριδα μας ¨τα ΝΕΑ των Φιλιατών¨ σε ηλεκτρονική μορφή


(απο την εφημερίδα ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΑ ΝΕΑ του 1948- γράφει ο αείμνηστος Κ.Γκόρτζος

από άσημο και φτωχό, γνωστό και παράδειγμα προς μίμησιν θα γράψωμε λίγα λόγια αρχίζοντας με το ποίημα του ποιητή μας Γ.Βουγίδη.

Άσημο χωριό κι ολίγα/

τα γεννήματα του ρήγα-

νη κι άλλα σαν ταύτη

που εύκολα κανείς δεν χάφτει.

Όμως έγινε το θάμμα

κι είναι το χωριό άλλο πράμμα.

Εκεί που η ρήγανη και νίλα

μύγδαλα,και καρύδια,μήλα.

Δουλευτής σταυρό που κάνει

στο έργο του προτού κινήσει

την Κωστάνα ας μην ξεχάση

της δουλειάς το παρακκλήσι.

Μύγδαλα ,καρύδια και μήλα φυτρώνουν τώρα εκεί που σ’έπερνε η νίλα από τη ρήγανη ,το μουσφακίδη και τα λοιπά παρόμοια που δεν τα χάφτει τα’ανθρώπινο μπουτένι.Βρέθηκε ένας ρέκτης και ρεξικέλευθος άνθρωπος ο Βασίλειος Σιορόγκας να ορκισθή στη γη και στη δύναμη της δουλειάς να μεταμορφώση τον κουμαρότοπο σε εξαίρετο δεν δροκομικό ποστάνι ,και κοντά σ’αυτόν αφού είδαν κι επίστεψαν οι Σταύρος Σιορόγκας,Θεοδ.Παπακώστας, ο Γιάννης Σιομούλης σε προοδευτικώτερη κλίμακα και ύστερα ποιος λίγο ποιος πολύ όλοι τους.Και αυτό εδώ και λίγα χρόνια ,χωρίς την κρατική βοήθεια ή άλλη ενίσχυση και χωρίς τα μέσα ,όπως η συγκοινωνία που θα μπορούσαν να προωθήσουν τα δενδροκομικά τους είδη στον τόπο της κατανάλώσεως και να τονώσουν την διάθεση των κατοίκων προς την δενδροκομία.Γι’αυτό έχομε και κατοίκους πούχουν χωράφι «ρίγανη» και αναγκάστηκαν να βρούν τα μήλα τα σύκα και τα ελαφροκαρύδια στο ταξείδι.

Η Κωστάνα έχει ταξειδεμένους και πολλούς μάλιστα.Οι περισσότεροι είναι χαλκουργοί ταξειδεύουν στη Θεσσαλία στην Πελοπόννησο και στη Ρούμελη. Μια μικρή ομάδα από τους κ. κ. Κων.Κώνσταν, Φωτ.Ζήσην και Χρ. Κώνσταν έχει εγκαταστηθή στο Γιοχάνεσμπουργκ. Τιμά πράγματι το Ηπειρώτικον όνομα εις την Αφρική.

Εργατικοί, φιλότιμοι, οικονόμοι και νοικοκυραίοι πρόκοψαν όπου πάτησαν το πόδι τους. Στην Αθήνα επεδόθησαν στην αρτοποιΐα. Έχομε πολλούς προοδεμένους αρτεργάτες. Επί κεφαλής των έρχεται ο πρόεδρος των Ελευθέριος Μπουρδούκης ζωντανός και δραστήριος τύπος που πήρε και έχει μία από τις καλές θέσεις στο συνδικαλιστικό κίνημα των αρτεργατών. Έκλεγείς κατ’επανάληψιν μέλος της Διοικήσεως του Σωματείου Αρτεργατών, ενός των μεγαλυτέρων Σωματείων της πρωτευούσης. Σ’αυτόν και την φιλοπρόοδο διάθεση του Συμβουλίου του που αποτελούν οι κ.κ. Γεωργ.Μπουρδούκης- Γεν.Γραμματεύς, Θωμ.Σιόρογκας- ταμίας και Δημ.Λιόντος, Στ.Κουτσός και Φωτ.Σιορόγκας- σύμβουλοι, οφείλεται η εξαιρετική επιτυχία του Χορού της Κωστάνης που έδωσε την 13ην Σ/βρίου εις το Άλσος του Παγκρατίου με μια μεγάλη συγκέντρωση Ηπειρώτικη με Θεσπρωτικόν χαρακτήρα. Παρευρέθησαν άνω των 400 ατόμων. Ένα γκρούπ το και αρχοντότερο εις εμφάνισιν απετέλεσαν οι κ.κ. Καζατζής πρώην Γενικός Διοικητής Ηπείρου, οι κ.κ. Π.Μπέμπης και Αρ.Τζάλλας πολιτευταί (πολιτικοί συμπέθεροι ήδη), ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσης κ. Δημ.Πιτούλης οι τέως Νομάρχαι κ.κ. Κοτσώνης και Σάκκας, ο κ.Σταύρος Κοτσώνης μετά της νύμφης του κ.Ασπασίας Κοτσώνη οι αδελφοί κ.κ.Νικόλαος και Ελευθέριος Κουφάλας.

Έτερον γκρούπ κοντά στη «Βλιόρα» στο λαό απετέλεσαν ο κ. Χρ.Παπασταύρου πρώην υπουργός με την αντιπροσωπεία της Πανηπειρώτικης Συνομοσπονδίας

Μεταξύ τούτων παρατηρήσομεν τους κ.κ. Διον.Καραμπίναν και Σπ.Ρέτζον μετά των κυρίων των κ.Γεωρ.Στρατήν οικογ/κως εκ Βαβουρίου τους κ.κ. Βασ. Μπότσαρην πρόεδρον Αδελφότητας Λειστών, την κ.Μπότσαρη μετά των υιών της, τους κ.κ. Δημ.Αθανασίου, Λέων.Σιούλην,  Ευαγ.Πόβλαν, Κων.Κούκαν, αδελφούς Παπαχρίστου, τον κ. και κ. Ανδρ. Παπαχρίστου εκ Λειά, τους Κονιτσιώτες κ.κ. Παπαδημητρίου και Τιμόθεου, τους Λιστινούς Στ.Στόλην, Σωτ.Σαφίκον ,Κων.Μήτσην, Σπ.Μήτσην  Γ.Αλεξίου, Σπ.Λέκκαν, Ευαγ.Ζήκον, Δ. και Α.Σκορπάν, Κων.και Ευάγ.Ρίζον, τον κ.Βασ. Τσιτόπουλον, πρόεδρον Αδελφότητος Γλούστης,τον κ. Ηλ. Τσιτόπουλον μετά της αδελφής του,τους κ.κ. Δημ. Μαρίνην ,Παν.Μούτσον, Ανδρ.Τσάνον, Παν Τσιμπούκην μετά των υιών του, τον κ.Κων.Κωνσταντίνου μετά της οικογενείας του τον κ. Ευάγ.Ρίζον και την κ.Βάσσω, τον κ. Ρ.Ρίζον Ιωάν.Τσοπόκην, Φ.Σκέρην, Σπ.Ζώτον εκ Γλούστης τους κ.κ. Σπ.Καραπάνον, Κων.Καπέλλον, Κων.Φωτίου, Δ.Τζούλην, Γ.Λίοντον, Δ.Μπέραν, Π.Βενέτην, Ι.Βενέτην, Ε.Μαλάμην, Δ.Λάππαν εκ Γαρδικίου με τον δάσκαλό τους κ.Βασ . Μπάραν τον κ.Θεοχ.Βότσην μετά των θυγατέρων του εκ Κουρεμαδίου, τον κ.Γεώρ.Τσίτον μετά της θυγατρός του, τον αιδ. Παπαχρίστου Αλεξίου, τους κ. κ.Γεώρ.Έξαρχον, Λέων.Έξαρχον, Βασ.Τσίτον, Χρ.Χρίστου εκ Βορτοποίων, τον κ.Ματ.Αθανασίου- πρόεδρον Αδελφότητος Μπράνιας και τους κ.κ. Χρ. Τσάφον και Λ.Τουμπογιάννην εκ Μπράνιας τον κ. και κ. Παν.Καραγιάννη Γεώρ.Ντούρον και Χριστ.Χάσκον εκ Γηρομερίου τον κ. Κων.Δ.Μπότον μετά των θυγατέρων του, τους κ.κ. Μ.Σιούτην, Δ.Μπότον εκ Φατηρίου τους κ. κ. Ιωάν.Μπέλλον πρόεδρον Κασσιτερωτών Μιχ.Παππάν, αδελφούς Σκόδρα, Σωτ.Παππάν, Παν.Λώλην εκ Ξεχώρων τον κ.Ανδρ.Τσεκούρα, τον κ.Σωτ.Τσεκούραν, τους κ.κ. Πέτρ.Δήμον εκ Λύκου ,τον κ.Σπυρ.Μόσχον- αρτοποιό, τον κ.Θεόδ.Ζώτον εκ Τσαμαντά, ομάδες Τσαρακλιμανιωτών, Λεπτοκαρυωτών, Κοσοβιτσιωτών, λαχταρώντας τους τιμήσαντας το γλέντι της Κωστάνης είπε μεταξύ άλλων τα εξής:

Η Αδελφότης Κωστάνης όπως και άλλοι αδελφότητες της Ηπείρου, συνεστήθη νέου εφέτος. Ο σκοπός της είναι αγαθοεργός και κοινωνικός. Ως πρώτη της φροντίδα έθεσε την ανοικοδόμηση της εκκλησίας μας, η οποία είναι ερειπωμένη από ετών. Ο πόλεμος, η κατοχή και τα υστερνά γεγονότα δεν μας έδωσαν την ευκαιρίαν να την ανοικοδομήσωμεν. Γι’αυτήν και εις μνήμην της δίδομεν το αποψινό μας δείπνο. Παράλληλα με την εκκλησιά θα φροντίσωμε για το Σχολειό, που έχει πάρα πολλές ελλείψεις .Έπειτα ακολουθούν άλλα έργα κοινωφελή τα οποία με την συνδρομή των μελών της Αδελφότητος και την υποστήριξη των φίλων της ελπίζομεν σιγά σιγά να το επιτύχωμεν.  Η αποψινή συγκέντρωση μας δίνη θάρρος και μας δυναμώνει την πίστιν της επιτυχίας. Εκφράζω και πάλιν τας ευχαριστίας της Αδελφότητος προς όλους όσοι παρευρίσκεσθε στο δείπνο μας και απευθύνω θερμόν χαιρετισμόν προς τα άλλα ταξειδεμένα στις άλλες πόλεις παιδιά της Κωστάνας ,που μ’ενθουσιασμό μας απήντησαν στην έκκλησί μας και πρόθυμα μας έστειλαν την ενίσχυσί τους.

Εύχομαι σ’όλους καλή Πατρίδα.

Έπειτα έγινε η κλήρωσις του λαχείου και εκέρδισαν οι αριθμοί 1065,943,181,446,1242,383,και το γλέντι εξηκολούθησε μέχρι τας εννιάς την άλλην ημέρα.

Είς την επιτυχίαν του χορού συνέβαλαν και οι Κωστανιώτες της Λάρρισας με την ηθική και υλική ενίσχυσή τους.

Εκ των Κωστανιώτων παρευρέθησαν οι κ.κ. Ελ.Μπουρδούκης ,ο κ. και η κ. Θωμ.Σώρογκα, η Δις Δημ.Σιορόγκα,οι κ.κ. Χρ.και Γεώρ.Μπουρδούκης ,Δημ.Λιόντος ,η Δις Βασ .Λιόντου ,ο κ. και η κ. Προκ.Μπουρδούκη, ο κ. και η κ. Σπ.Σιορόγκα ,οι κ.κ. Στ.Κουτσός ,Φωτ.Σιορόγκας, Λιόντος ,Στ.Κιλώνης,ο κ. Λ.Αθανασίου μετά της μνηστής του,ο κ. Λαζ.Αθανασίου μετά των συγγενών του και άλλοι… Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στους ολίγους αλλά εκλεκτούς Κωστανιώτες της Αθήνας.

Κ.ΓΚΟΡΤΣΟΣ

 

 

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ετικετοσύννεφο

Αρέσει σε %d bloggers: