Ιστότοπος για τους Φιλιατες και οχι μονο- με νέα και παλιά, ειδήσεις και σχόλια, λαογραφικά και φωτογραφικά θέματα και την εφημεριδα μας ¨τα ΝΕΑ των Φιλιατών¨ σε ηλεκτρονική μορφή


logo_dimosfiliatwnΔήμος Φιλιατών, γραφείο προέδρου Δ.Σ.

Πρόσκληση μελών σε Τακτική Συνεδρίαση  8η έτους 2017

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 10η του μηνός Απρίλη  του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.      Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή ειδικής συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής για το έτος 2016 σύμφωνα με το άρθρο 217 Ν 3463/2006.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς

2.      Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Δ.Σ. της Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φιλιατών.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία

3.      Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση εισόδου Β’ Δημοτικού σχολείου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

4.      Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων εντός οικισμού, συν. Ελαίας στην Δ.Κ. Φιλιατών».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

5.      Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από δεξαμενή προς πλατεία στο τ.δ. Τρικορύφου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

6.      Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση κοινόχρηστης  τουαλέτας στο τ.δ. Φοινικίου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

7.      Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην δ.κ. Φιλιατών».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

8.      Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις στο τ.δ. Κεστρίνης».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

9.      Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γέφυρας Αχλαδέας – Φοινίκι».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

10.   Έγκριση πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο νεκροταφείο συν. Νεροχωρίου στην Τ.Κ. Κοκκινολιθαρίου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

11.   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων στην τ.κ. Πλαισίου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

12.   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων και κατασκευή τοιχίου εντός οικισμού στην τ.κ. Κεραμίτσας«.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

13.   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις στην τ.κ. Πηγαδουλίων».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

14.   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και τεχνικού στη θέση Λάκκος Μπρίβιδα στο τ.δ. Βρυσέλλας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

15.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ‘Κατασκευή διαβάσεων στην περιοχή κάμπου Ραγίου»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

16.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων στην τ.κ. Ασπροκκλησίου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

17.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στη δ.κ. Φιλιατών».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

18.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποχέτευση όμβριων στην τ.κ. Πλαισίου

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

19.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα Σαγιάδας».

 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

20.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση εσωτερικών δρόμων τ.κ. Ραβενής».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

21.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην τ.κ. Ασπροκκλησίου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

22.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων πόλης Φιλιατών».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

23.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση δρόμου συνοικισμού Σαγιάδας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

24.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων στην δ.κ. Φιλιατών».

 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

25.   1.        Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών πόλης Φιλιατών».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

2.

 

26.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πτερυγότοιχων στα τεχνικά του δρόμου Αχλαδέας – Κάμπου Φοινικίου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

 

27.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων στην τ.κ. Κάτω Ξεχώρου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

28.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στη Δ.Κ. Φιλιατών»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

29.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου  «Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων στην τ.κ. Σίδερης».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

30.   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων στην τ.κ. Σίδερης».

 

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

Αντίγραφα εισηγήσεων μπορείτε να παραλάβετε από το γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, από την κα Λώλη Άννα – Μαρία .

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γκίζας Ν.  Χρήστος

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Ετικετοσύννεφο

Αρέσει σε %d bloggers: