Ιστότοπος για τους Φιλιατες και οχι μονο- με νέα και παλιά, ειδήσεις και σχόλια, λαογραφικά και φωτογραφικά θέματα και την εφημεριδα μας ¨τα ΝΕΑ των Φιλιατών¨ σε ηλεκτρονική μορφή


Αποτέλεσμα εικόνας για δημος φιλιατων

Ο Δήμος Φιλιατών την 19/12/2016 με μια ομόφωνη μάλιστα απόφασή του (απόφαση με αριθμό 246/2016), αποφάσισε την λύση και εκκαθάριση  της Κοινωφελούς  Δημοτικής του  Επιχείρησης (ΝΕΚΕΔΗΦ).

Την απόφαση βέβαια αυτή οφείλει να επαναλάβει και να τροποποιήσει αφού, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας,  όρισε εκκαθαριστές και θέλησε να πάψει το διοικητικό συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης από την 01/01/2017. Η νομοθεσία όμως προβλέπει ότι για να γίνει η λύση και εκκαθάριση θα πρέπει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού εγκριθεί από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης (να πάρει ΦΕΚ κατά τα κοινώς λεγόμενα)!

Με την ίδια απόφαση αποφασίστηκε να μεταφερθούν στο Δήμο Φιλιατών οι δραστηριότητες της Δημοτικής Επιχείρησης και συγκεκριμένα τα «Δημοτικά Σφαγεία»  και η  «Λαϊκή Αγορά». Ορίστηκε ακόμα ότι όσα περιουσιακά στοιχεία απομείνουν μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης να περιέλθουν στο Δήμο Φιλιατών.

Πέραν όμως του τυπικού μέρους της όλης υπόθεσης, που αφορά στην διαδικασία, υπάρχει και το ουσιαστικό μέρος, το οποίο αφορά κυρίως στα οικονομικά θέματα και στον τρόπο που υα δοθεί λύση σε αυτά!

Και αναφέρομαι φυσικά στις μεγάλες  οικονομικές εκκρεμότητες που έχει η δημοτική επιχείρηση και, φυσικά, στο ύψος των ποσών που θα κληθούν να καταβάλουν οι δημότες του δήμου, αν φυσικά ο Δήμος αποφασίσει να αναλάβει την εξόφληση των οφειλών αυτών.

Το σύνολο των προστίμων για φορολογικές παραβάσεις και του μη αποδοθέντος ΦΠΑ  για την περίοδο 2000 – 2007, για την οποία πρόσφατα και μετά από 9 και πλέον έτη   ολοκληρώθηκε ο έλεγχος,  ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 3.740.000 ευρώ περίπου. Αυτές αφορούν κυρίως μη έκδοση αποδείξεων, στοιχείων εσόδων και τιμολογίων, μη καταχωρήσεις ή ανακριβείς καταχωρήσεις ποσών ή και καταχωρήσεις με μολύβι σε βιβλία εσόδων, μη διαφύλαξη τιμολογίων, φορολογικών ,και λοιπών στοιχείων, διπλές εγγραφές, μη τήρηση βιβλίων και διάφορες άλλες παραβάσεις.

Από τις παραπάνω οφειλές ο ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 230.000 ευρώ. Αφορά κυρίως μη απόδοση ΦΠΑ για τα χρονικά διαστήματα από το 2000 έως και το 2004, παρακράτηση ΦΠΑ για το έτος 2005,  αλλά και κάποια μικρότερα ποσά για τα έτη 2006 και 2007. Από το 2000 έως και το 2004 και για τα 2006-2007 το ποσό του ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε ανέρχεται στο ύψος των 160.000 ευρώ περίπου και αφορά την ύδρευση της επιχείρησης, αφού πρόεκυψε ότι ο αποδοθείς ΦΠΑ είναι μικρότερος από αυτόν που οφειλόταν να καταβληθεί βάσει των φορολογικών στοιχείων. Για το έτος 2005 το ύψος του ΦΠΑ που διακρατήθηκε είναι περίπου 70.000 ευρώ. Η συνολική μη απόδοση Φ.Π.Α ύψους πλέον των 150.000 ευρώ για τα έτη 2000-2007 είναι άλλωστε και η αιτία που έγινε δέσμευση λογαριασμών όλων των προέδρων και αντιπροέδρων της Δημοτικής Επιχείρησης από το 2000 έως και το 2016!Ο νόμος ή μάλλον η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εσόδων, σε ένα κράτος που επιεικώς υπολειτουργεί, στρέφεται κατά δικαίων και αδίκων.

Οι οφειλές προς το ΙΚΑ ,μαζί με τις προσαυξήσεις, ανέρχονται, μέχρι τον Ιούλιο 2016, στο ποσό των 375.000 ευρώ περίπου. Από αυτά τα 315.000 ευρώ αφορούν ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων και τα υπόλοιπα προσαυξήσεις του ΙΚΑ. Από τις οφειλές αυτές ένα μεγάλο μέρος βρίσκεται ήδη στα ταμεία του Δήμου αφού η Δημοτική επιχείρηση δεν μπορεί να τα εισπράξει και να τα καταβάλει, λόγω έλλειψης ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας της επιχείρησης. Ακόμη και αυτά όμως αν αφαιρεθούν πάλι παραμένει μια οφειλή προς το ΙΚΑ ύψους 120.000 ευρώ περίπου.

Στην Περιφέρεια Ηπείρου η Δημοτική Επιχείρηση οφείλει επιπλέον να επιστρέψει ποσό 55.000 ευρώ περίπου διότι κρίθηκε ως αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέν. Το ποσό αυτό επιμερίζεται σε 3 αποφάσεις και αφορά το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι για το έτος 2011.

Τα  χρέη προς τους υπαλλήλους κυρίως και κάποιες άλλες υποχρεώσεις της επιχείρησης, τα οποία δεν έχουν καταβληθεί για παρελθόντα έτη, ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ. Σε αυτά φυσικά δεν υπολογίζονται τα χρήματα που έχουν εισπραχθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα από τον δήμο και παραμένουν στο ταμείο του, μιας και δεν μπορούν να αποδοθούν στους υπαλλήλους λόγω έλλειψης ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας της επιχείρησης.

Ο Δήμος λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, θα βρίσκεται εν αναμονή της, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απόφασης των αρμοδίων υπουργών με την οποία μπορούν να ρυθμιστούν και να διαγραφούν πρόστιμα, πρόσθετοι φόροι, προσαυξήσεις κλπ Αν υπολογίσουμε ότι η εκκαθάριση θα διαρκέσει σίγουρα 2 χρόνια και πιθανόν και τρίτο, αφού μπορεί να δοθεί παράταση, τότε ότι προκύψει θα αφορά την επόμενη Δημοτική Αρχή.

Ας ελπίσουμε ότι όλες οι φορολογικές και άλλες παραβάσεις που αφορούν την περίοδο 2000-2007 και ανέρχονται, πλην Φ.Π.Α, στο ύψος των 3.500.000 ευρώ περίπου, θα διαγραφούν και δεν θα κληθούν να τις καταβάλουν οι δημότες γιατί τότε θα έχουμε να κάνουμε με ένα υπέρογκο ποσό. Ο Δήμος όπως, με απόφασή που μπορεί να πάρει με απόλυτη πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, θα κληθεί σίγουρα να καταβάλει τα οφειλόμενα ποσά στο ΙΚΑ, στην Περιφέρεια, τον ΦΠΑ και τις δεδουλευμένες αποδοχές του προσωπικού,  τα οποία φαίνονται να ανέρχονται στο συνολικό ύψος των 500.000 ευρώ περίπου, και τα οποία θα επιβαρυνθούν, κατά κύριο λόγο, έμμεσα ή άμεσα οι δημότες.

Βέβαια αυτή είναι η ηπιότερη εκτίμηση διότι η υπουργική απόφαση μπορεί να μην διαγράψει ή να ρυθμίσει μόνο ένα μέρος από τα ποσά που προαναφέρθηκαν ανάλογα με την προέλευση!!

Το βέβαιο είναι ότι η Δημοτική Επιχείρηση οδεύοντας προς την λύση και εκκαθάριση φαίνεται να έχει μεγάλες οικονομικές εκκρεμότητες και οφειλές.

Υ.Γ Με τα παραπάνω θεωρώ ότι λύνονται οι απορίες φίλων και λοιπών οι οποίοι με  ρωτάνε γιατί παρέμεινα 2 μόνο μήνες την επιχείρηση και γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε!

Κωστάρας Σταύρος

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Ετικετοσύννεφο

Αρέσει σε %d bloggers: