Ιστότοπος για τους Φιλιατες και οχι μονο- με νέα και παλιά, ειδήσεις και σχόλια, λαογραφικά και φωτογραφικά θέματα και την εφημεριδα μας ¨τα ΝΕΑ των Φιλιατών¨ σε ηλεκτρονική μορφή


Imageαπο το

απο το φύλλο αρ. 5 του Οκτώβρη 1999

Στα… πεταχτά

*Ελπίδες για αναστροφή της αρ­νητικής εικόνας των δημοτικών πραγμάτων, μας άφησε η επίσκε­ψη του προέδρου του Δ. Σ κ. Γιώργου Δάλλα , στην εφημερίδα μας . Περιμένουμε δείγματα.

*Προς το Δ. Σ. του Νοσοκομείου μας : Τα ΝΕΑ μας τα στέλνουμε κά­θε μήνα. Τα δικά σας να δούμε πό­τε θα μας στείλετε…Η καταγγελία του συμπολίτη Παύλου Μίγγου που βρίσκεται;

*Είχε προγραμματισθεί φωτι­σμός έως την «παραλία «και Νοσοκομείο, γιατί σταμάτησε;

*Το προηγούμενο Δ. Σ του Άγιου Κοσμά παρακαλούσε την τότε Δημοτική Αρχή να ορίσει το δρόμο ,ώστε ο Σύλλογος να φτιάξει όμορ­φο πέτρινο τοίχο στην άκρη του δάσους που είναι το εκκλησάκι. Γιατί δεν προχωρά το νέο Δ.Σ;

*Οι βαρέλες μπετό που χρησι­μοποιούν οι οικοδόμοι , αφήνουν υπολείμματα και ψιλοκαταστρέφουν τους δρόμους. Ας το προσέ­ξει κάποιος.

*Λεφτά από τη συμμετοχή τους σε Σεμινάρια περιμένουν κάποιοι συμπατριώτες. Για να ψάξουν στις τσέπες τους οι υπεύθυνοι… μην τα πήραν και ξέχασαν να τα μοιρά­σουν.

*Δικαιολογημένα διαμαρτύρο­νται οι κάτοικοι της οδού Καλαμα. «Ο δρόμος μας είναι σε κακό χάλι και μένουμε σε αυτόν τον δρόμο περισσότεροι από 2 και 3 χωριά μαζί. Τι μετράνε τα χωριά ή τις ψυ­χές;»

*Φόλες τοποθέτησαν μεταξύ Ραβενης- Λύκου και φαρμά­κωσαν πέντε τσοπανόσκυλα -χρήσιμα στους κτηνοτρόφους μας και μια Αλεπού και ένα Κουνάβι -χρήσιμα στους οικολόγους της Αθήνας.

*Όλοι οι κάδοι έχουν μετατραπεί σε εστίες μόλυνσης και η αιτία εί­ναι ότι δεν εξασφαλίζουμε στεγα­νότητα στις σακούλες που πετάμε. Όμως θέλουν και πλύσιμο κόπου-κάπου. Επίσης να τοποθετηθούν 1-2 στην στάση «παραλία».

*Παράπονα από τους συνδρο­μητές της ΤΕΛΕΣΤΕΤ . Παρά την νέα κεραία στο Φαρμακοβούνι η λήψη είναι… άπιαστη.

*Στηθαία να μπουν στα Τσατσέϊκα. Να προστατευθούν αυ­τοκίνητα και ζωντανά.

*Τι γίνεται με τους τηλεοπτικούς μεταδότες; Κάθε μέρα αλλάζουν συχνότητες και δεν μπορούμε να δούμε τηλεόραση. Διαμαρτύρεται αναγνώστης μας . *Έχει δίκιο. Αν δεν σταθεροποιηθούν οι συχνότη­τες … δεν βλέπουμε τηλεόραση, φίλε    Β. Τ.

*Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Σκάλας; Ζει και … κοροϊδεύει.

*Πενήντα μέτρα δρόμο να πη­γαίνει σπίτι της θέλει η Σία του Στρουγγάρη.

*Μια πρόταση για τα πρώην Σχολεία, Κοινοτικά καταστήματα κλπ. Να παραχωρούνται για χρήση σε φορείς οι ιδιώτες με την υπο­χρέωση να τα συντηρούν. Είναι έ­να μέτρο προς την σωστή κατεύ­θυνση που θα βοηθήσει και στην α­ξιοποίηση αλλά και στην διατήρη­ση αυτών των κτιρίων.

*Ευχαριστούμε «το καφενείο του χωριού» την όμορφη δίμηνη έκδοση του Φοινικίου, για τις ευχές και τα καλά τα λόγια

*Κάποιος ασυνείδητος και πα­ρανοϊκός, ξύνει αυτοκίνητα. Αν τον πιάσουν θα τον λιντσάρουν αρκε­τοί Φιλιαταίοι.

 

 

                                           Ο κάμπος ψήφησε

            Πάντα μπροστάρηδες στους α­γώνες οι καμπίσιοι ζητούν αναθεώ­ρηση της μελέτης εκμετάλλευσης των νερών των Αναβρυστικών και της Λαγκάβιτσας που θα πλήξει τον Καλαμά και την τοπική οικονομία «για να τα κονομήσουν άλλοι».

                  ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΠΑΔΑΣ 24/9/99

Ομόφωνα αποφασίζει:

Να απαιτήσει από την Νομ­αρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας και τους αναφερόμενους στον πίνα­κα αποδεκτών φορείς την αναστολή των περαιτέρω διαδικασιών υλοποί­ησης του έργου και την επανεξέτα­ση της μελέτης, ούτως ώστε να προβλέπονται οι επιπτώσεις που θα έχει στον κάμπο του Δήμου και το Δέλτα του ποταμού Καλαμά.

Την ενημέρωση των δημο­τών για τις πιθανές ολέθριες επι­πτώσεις που θα έχει η υλοποίηση του έργου αυτού.

Διακηρύττει απευθυνόμενο προς κάθε κατεύθυνση και προειδο­ποιεί τους τοπικούς εμπλεκόμενους παράγοντες και φορείς πως σε πε­ρίπτωση που αδιαφορήσουν για την βούληση και απόφαση του Δημοτι­κού Συμβουλίου το οποίο είναι νόμι­μα εξουσιοδοτημένο να εκπροσωπεί το λαό της περιοχής και να διαχειρί­ζεται τα προβλήματα του, πως θα έλθουν αντιμέτωποι με δυναμικές α­ντιδράσεις και κινητοποιήσεις πλει­οψηφίας των κατοίκων, κινητοποιή­σεις οι οποίες θα προγραμματι­σθούν στο άμεσο μέλλον.

 Να επιδοθεί το παρόν ψήφι­σμα στον κ. Νομάρχη και να απο­σταλεί στους υπόλοιπους υπηρεσια­κούς φορείς

 

                                    ΣΤΟΝ ΝΟΜΑΡΧΗ

Τον Νομάρχη Θεσπρωτίας και παιδί της Επαρχίας επισκέφθηκε η Εφημερίδα μας. Εθιμοτυπική επίσκεψη στο συμπατριώτη και παν­θομολογούμενος ικανότατο  στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος.

Δημιουργικός, διορατικός, εργατικός και πολιτικός πάνω από όλα θα συνεχίσει επί μακρόν να αποτελεί πολιτικό στέλεχος πρώτης γραμμής, μιας και γνωρίζει όσο λίγοι τα Θεσπρωτικά πράγματα.

Η ενημέρωση που μας γίνεται από το Γραφείο Τύπου του είναι τακτικότατη και συνοπτική, έτσι δεν τον κουράσαμε να μας την επαναλάβει. Η Εφημερίδα ήθελε την προσωπική του τοποθέτηση πάνω σε δύο σημαντικά πράγματα που απασχολούν την Επαρχία μας και τα οποία αυτό τον καιρό συζητούνται πολύ. Οι συντομεύσεις των δρόμων και τα νερά των Αναβρυστικών. Και στα δύο η τοποθέτηση του ήταν σαφής και ολοκληρωμένη. Για μεν την συντόμευση του δρόμου Ηγουμενίτσας -Φιλιατών είπε ότι έχει κριθεί πρώτης προτεραιότητας έργο τόσο σε Νομαρ­χιακό όσο και σε Περιφε­ρειακό επίπεδο. Για την συντόμευση σου δρόμου προς τα Γιάννενα, από την Κεραμίτσα, είπε ότι γίνε­ται ξεκινώντας από την άλλη πλευρά, προκειμέ­νου να ολοκληρωθεί μελέτη προστασίας του παλιού δρόμου- καλτερίμη Λάγγαρη- το οποίο κάποτε μπορεί να αξιοποιηθεί τουριστικά.

Για τούς υδάτινους πόρους·: Αξιοποίηση των νερών Αναβρυστικών και Λάγκαβίτσας μας είπε ότι το θέμα είναι ζωτικής σημασίας για την Θεσπρωτία, όμως θα πρέπει να ο­λοκληρωθεί περιβαλλοντική μελέτη για να αποφύ­γουμε επιβαρύνσεις του οικοσυστήματος της περιο­χής και ειδικά του Καλα­μά. Η είδηση που βγάλαμε είναι ότι ο Δήμος Φιλια­τών θα έχει τον πρωταρχικό ρόλο της αξιοποίησης και εκμετάλλευσης. ‘Ετσι πιστεύουμε ότι θα αντιστραφεί το αρνητικό κλίμα των Δημοτών μας που το στήριζαν ότι τους στερούν τους φυσικούς πόρους και τους χαρίζουν στους πλούσιους γειτόνους.

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ

Τα NEA της Επαρχίας Φιλιατών  εύχονται στους πολυπληθείς συμπατριώτες της Αθήνας , που υποφέ­ρουν από τους τελευταίους σεισμούς της Αττικής γης, να ξεπεράσουν γρήγορα τα προβλήματα και απερίσπα­στοι  να συνεχίσουν την προσπάθεια της δημιουργίας και της προόδου. Γιο το Ζεφύρι είμαστε σίγουροι ό­χι θα γίνει το καλύτερο δυ­νατό. Έχουμε Δήμαρχο τον συμπατριώτη, αγωνιστή και μπροστάρη στα λαϊκά προ­βλήματα, Αποστόλη Ζέρβα.

Σεισμοπαθείς Δημότες

Περνώντας τα ερείπια που άφησε ο εγκέλαδος και ερχόμενος σε επαφή με σει­σμοπαθείς συμπατριώτες ( στην περιοχή αυτή των Αθηνών ζει μεγάλος αριθμός δημοτών μας) διαπίστωσα ό­τι οι καταστροφές είναι με­γαλύτερες από ότι αναφέ­ρονται και ότι δεν πρέπει να μας αφήσουν ασυγκίνητους οι σεισμοπαθείς που ζουν αγκαλιά με την δυστυχία και τον πόνο, εν όψει μάλιστα και των βροχών του χειμώ­να.

Ματώνει κυριολεκτικά η ανθρώπινη ψυχή, 84. 000 δρχ. παρέδωσαν στο διευ­θυντή των φυλακών Ναυπλίου οι κρατούμενοι για τους σεισμόπληκτους. Τα λόγια περιττεύουν για να ε­ξάρουν την χειρονομία αυ­τή. Έχουμε ιερά υποχρέω­ση: Δήμος, Δημοτικά διαμε­ρίσματα, Ομοσπονδία, Αδελφότητες και κάθε απλός πολίτης να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της ομάδας αυτής των ανθρώπων που α­πό πολλούς θεωρούνται πε­ριθωριακοί ώστε οι δοκιμα­ζόμενοι να μην αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι. » Ο άν­θρωπος εξαρτάται από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος στη­ρίζεται στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι μέρος του ανθρώπου». -Ευάγγελος Κολέλης Δημοτικός Σύμβουλος-

 

 

                                     Α. Τ. Ε ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Τριανταπέντε χρόνια ιστορίας έχει συμπλήρωση το κατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας Φιλιατών. Τώρα στο νέο του σύγχρονο κτίριο, στην κεντρική πλατεία μας, κόσμημα και στολίδι της, έχει αναδομήσει ουσια­στικά την προσφορά του. Χάρη στις άοκνες προσπάθει­ες του Δ/ντοΰ του κ. Κώστα Κούλα και του εξαίρετου προσωπικού του έχει μετατραπεί σε σημαντικό οικονο­μικό πνεύμονα της περιοχής, κερδίζοντας την εμπιστο­σύνη όλου του συναλλασσόμενου κόσμου.

 

                              ΛΟΥΤΣΑ αντί ΛΙΜΑΝΙ

Χάζευα στο σκάψιμο τον θεμελίων της νέας πτέρυγας του Γυμνασίου, εδώ και δύο χρόνια και είδα τα νερά της Λούτσας. Το μάτι μου καρφώ­θηκε σε αυτά και το μυαλό μου γύρισε 40 χρόνια πίσω. Τότε που δεν είχαμε να ζηλέψουμε τίποτε από την Σαγιάδα και την Ηγουμενίτσα.

Είχαμε την δικιά μας θά­λασσα στα πόδια μας. Και τι παιγνίδια δεν κάναμε σ αυτή.  Τα νερά της; Ιαματικά για τις ανέχειες της παιδικής μας ηλικίας. Γ.Κ

 

 

 

               ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

Μετά από αρκετά χρόνια ανυπαρξίας συνενώθηκαν ( τρία σε ένα) και απόκτησαν εκλεγμένο Δ. Σ. οι επαγγελ­ματίες κλπ της πόλης μας. Πρόεδρος ο κ. Ευάγγελος Γκαρώνης, αντιπρόεδρος Θρασύβουλος Καραμπίνας, Γ. Γραμματέας Χρήστος Σκευής., Ειδ. Γραμ. Γρηγόρης Μακρής, Ταμίας Αναστάσιος Γιαννέτας και μέλη Γιώργος Λαξος και Γρηγόρης Κολέλης.

Είναι γεγονός ότι η συσπείρωση και η αγωνιστική α­ντιμετωπίσει των θεμάτων του κλάδου είναι αναγκαία από χρόνια και μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να φέρει στη παραπαίουσα αγορά μας. Σιδεροκέφαλοι λοιπόν και δυο συμβουλές : Επέκταση του Συλλόγου σε όλη την Επαρχία και… μικρότερο τίτλο αδέρφια…

 

                               ΚΟΥΡΕΜΑΔΙΩΤΙΚΑ

Πηγαίνοντας για το χωριό- μετά την Λίστα- ο δρόμος είναι σε κακό χά­λι. Το χωριό πανέμορφο το πράσινο με την υπέρο­χη πλατεία του που την στολίζουν η εκκλησία, το άγαλμα του διακεκριμέ­νου τέκνου της παπαδάσκαλου Χαράλαμπου Μούλιου, το ανακαινι­σμένο σχολείο, το κοινο­τικό  κατάστημα,  κλπ. Επίσης στο ίδιο χώρο πανέμορφο και τεράστιο το Πολιτιστικό κέντρο δί­πλα στον κουκλίστικό Ξενώνα δημιουργήματα της Αδελφότητας και των ξεχωριστών μελών της τα ονόματα των οποίων είναι σκαλισμένα σε μαρμάρινη πλάκα. Μεταξύ αυτών και του υπουργού Αρι­στείδη Σουμάκη.

 

                                    ΙΕΡΟΣΥΛΙΑ

Από ιεροσυλία και βανδα­λισμό διακρίνονται μερικοί α­συνείδητοι κάτοικοι της πε­ριοχής μας αφού επιδράμουν στην μοναδική Βυζαντινή εκ­κλησία της Ραβοστίβας λεηλα­τώντας την. Όχι- όχι δεν είναι Αλβανοί. Δεν παίρνουν αυτοί της πέτρες και τις γωνίες. Συ­ντοπίτες μας είναι. Και είναι γνωστοί οι ιερόσυλοι σε αρκε­τούς Ραβοστιβιώτες που όμως δεν μιλούν φοβούμενοι τις συ­νέπειες των αγροίκων. Ποιος 8α πάρει το θάρρος να τους καταγγείλει; Η.Ζ

 

                                 ΕΡΓΩΝ ΜΠΕΡΔΕΜΑ

Αγαπητό ΝΕΑ της Επαρχίας Φιλιατών, διάβασα για τα παρα­κάτω έργα της Νομαρχίας και μπερδεύτηκα: Αποχέτευση και βιο­λογικός καθαρισμός Φιλιατών: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, υδραυλική, στατική, ηλεκτρομηχανική, καθορισμός αποδέκτη κλπ ύψους 40 εκατ. Ξέραμε όμως ότι και μελέτη υπήρχε και 150 εκατ, Τι γίνετε; Φτού κι από την αρχή; Επίσης μελέτη βελτίωσης οδικού άξονα Ηγουμενίτσας – Φιλιατών στον κόμβο ΚΤΕΟ, 15 ΕΚΑΤ. Εγώ θυ­μάμαι τον Νομάρχη στην συγκέντρωση απολογισμού της τότε δημοτικής αρχής (Δεκέμβρης 97) που είχε πει ότι υπάρχουν για αυτό το έργο ,αυτά που λεει τώρα με ένα μηδενικό στο τέλος-ελπίζω να μην σας μπέρδεψα κι εγώ;           –Ο ΜΠΕΡΔΕΜΕΝΟΣ

 

                                        ΕΣΤΙΕΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ

Απαράδεκτη χαρακτη­ρίζετε η κατάσταση των ε­γκαταστάσεων συλλογής και μεταφοράς των λυμά­των των Εργατικών Κατοι­κιών.

Τόσο στις εργατικές κατοικίες όσο και στην διαδρομή του το δίκτυο και το αντλιοστάσιο εκπέμπουν αφόρητη δυσοσμία – εστία μόλυνσης. Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι ρωτούν οι συμπολίτες;

 

                                                   ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ

Συμβούλων και Προέδρων Συμβουλίων τοπικών διαμερισμάτων Δήμου Φιλιατών

1. Ποιος είναι αρμόδιος να καθαρίσει τα χαντάκια του οδικού δικτύου του Δήμου, η Νομαρχία η ο Δήμος; Και πότε θα γίνουν; Αν πιάσει χειμώνας θα χάσουμε τους δρόμους.

2.Εχει παρθεί απόφαση να δοθούν στους Πρόεδρους των τοπικών από 120. 000 δρχ. για τις μικροδαπάνες των χω­ριών. Πολλοί τις έχουν δαπα­νήσει και κανένας δεν τις έχει πάρει.

3.Τι γίνεται με την μηνιάτικη αποζημίωση που ε­γκρίθηκε για τους προέδρους των τοπικών;

4.Γιατί η Δημοτική αρχή δεν λαμβάνει υπόψη την γνώ­μη των Προέδρων των τοπι­κών, στα θέματα των χωριών.

5.Την ΣΑΤΑ που περνάν οι κοινότητες την δικαιούνται κατοικίες όσο και στην διαδρομή του το δίκτυο και το αντλιοστάσιο εκπέ­μπουν αφόρητη δυσοσμία-εστία μόλυνσης. Ποιοι εί­ναι οι υπεύθυνοι ρωτούν οι συμπολίτες;

και τώρα; Ποιος θα μας το πει;

6.Στην Μουργκάνα δεν έχει γίνει τίποτε απολύτως.

7.Για το κλαδευτικό που ήρθε πρόσφατα, σε αντικατά­σταση του εκχιονιστικού, έ­πρεπε να επέμβει ο Αλέκος;

8.Το εσωτερικό οδικό δί­κτυο στην έδρα του Δήμου εί­ναι σε κακή κατάσταση, γιατί ο Δήμαρχος, αντιδήμαρχος (ο ευτραφής) και Νομάρχης εί­παν ότι το Φιλιάτι έχει πάρει πολλά λεφτά; Που τα έδωσαν και δεν το ξέρουμε:

9.Τι παιχνίδι παίζετε με την αντιπολίτευση:

10.Θα βγει τετραετία με αυτό το ξεκίνημα;

                              Για την αντιγραφή

                              ο Μουχτάρης

 

 

 

 

Comments on: "Τα ΝΕΑ… θυμούνται…" (1)

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ετικετοσύννεφο

Αρέσει σε %d bloggers: