Ιστότοπος για τους Φιλιατες και οχι μονο- με νέα και παλιά, ειδήσεις και σχόλια, λαογραφικά και φωτογραφικά θέματα και την εφημεριδα μας ¨τα ΝΕΑ των Φιλιατών¨ σε ηλεκτρονική μορφή


Image

απο την τελευταία σελίδα του φύλλου αρ. 5 του Οκτώβρη 1999…

                                         

                                             Ο κάμπος ψήφησεImage

            Πάντα μπροστάρηδες στους α­γώνες οι καμπίσιοι ζητούν αναθεώ­ρηση της μελέτης εκμετάλλευσης των νερών των Αναβρυστικών και της Λαγκάβιτσας που θα πλήξει τον Καλαμά και την τοπική οικονομία «για να τα κονομήσουν άλλοι».

                  ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΠΑΔΑΣ 24/9/99

Ομόφωνα αποφασίζει:

Να απαιτήσει από την Νομ­αρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας και τους αναφερόμενους στον πίνα­κα αποδεκτών φορείς την αναστολή των περαιτέρω διαδικασιών υλοποί­ησης του έργου και την επανεξέτα­ση της μελέτης, ούτως ώστε να προβλέπονται οι επιπτώσεις που θα έχει στον κάμπο του Δήμου και το Δέλτα του ποταμού Καλαμά.

Την ενημέρωση των δημο­τών για τις πιθανές ολέθριες επι­πτώσεις που θα έχει η υλοποίηση του έργου αυτού.

Διακηρύττει απευθυνόμενο προς κάθε κατεύθυνση και προειδο­ποιεί τους τοπικούς εμπλεκόμενους παράγοντες και φορείς πως σε πε­ρίπτωση που αδιαφορήσουν για την βούληση και απόφαση του Δημοτι­κού Συμβουλίου το οποίο είναι νόμι­μα εξουσιοδοτημένο να εκπροσωπεί το λαό της περιοχής και να διαχειρί­ζεται τα προβλήματα του, πως θα έλθουν αντιμέτωποι με δυναμικές α­ντιδράσεις και κινητοποιήσεις πλει­οψηφίας των κατοίκων, κινητοποιή­σεις οι οποίες θα προγραμματι­σθούν στο άμεσο μέλλον.

 Να επιδοθεί το παρόν ψήφι­σμα στον κ. Νομάρχη και να απο­σταλεί στους υπόλοιπους υπηρεσια­κούς φορείς

 

                                    ΣΤΟΝ ΝΟΜΑΡΧΗImage

Τον Νομάρχη Θεσπρωτίας και παιδί της Επαρχίας επισκέφθηκε η Εφημερίδα μας. Εθιμοτυπική επίσκεψη στο συμπατριώτη και παν­θομολογούμενος ικανότατο  στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος.

Δημιουργικός, διορατικός, εργατικός και πολιτικός πάνω από όλα θα συνεχίσει επί μακρόν να αποτελεί πολιτικό στέλεχος πρώτης γραμμής, μιας και γνωρίζει όσο λίγοι τα Θεσπρωτικά πράγματα.

Η ενημέρωση που μας γίνεται από το Γραφείο Τύπου του είναι τακτικότατη και συνοπτική, έτσι δεν τον κουράσαμε να μας την επαναλάβει. Η Εφημερίδα ήθελε την προσωπική του τοποθέτηση πάνω σε δύο σημαντικά πράγματα που απασχολούν την Επαρχία μας και τα οποία αυτό τον καιρό συζητούνται πολύ. Οι συντομεύσεις των δρόμων και τα νερά των Αναβρυστικών. Και στα δύο η τοποθέτηση του ήταν σαφής και ολοκληρωμένη. Για μεν την συντόμευση του δρόμου Ηγουμενίτσας -Φιλιατών είπε ότι έχει κριθεί πρώτης προτεραιότητας έργο τόσο σε Νομαρ­χιακό όσο και σε Περιφε­ρειακό επίπεδο. Για την συντόμευση σου δρόμου προς τα Γιάννενα, από την Κεραμίτσα, είπε ότι γίνε­ται ξεκινώντας από την άλλη πλευρά, προκειμέ­νου να ολοκληρωθεί μελέτη προστασίας του παλιού δρόμου- καλτερίμη Λάγγαρη- το οποίο κάποτε μπορεί να αξιοποιηθεί τουριστικά.

Για τούς υδάτινους πόρους·: Αξιοποίηση των νερών Αναβρυστικών και Λάγκαβίτσας μας είπε ότι το θέμα είναι ζωτικής σημασίας για την Θεσπρωτία, όμως θα πρέπει να ο­λοκληρωθεί περιβαλλοντική μελέτη για να αποφύ­γουμε επιβαρύνσεις του οικοσυστήματος της περιο­χής και ειδικά του Καλα­μά. Η είδηση που βγάλαμε είναι ότι ο Δήμος Φιλια­τών θα έχει τον πρωταρχικό ρόλο της αξιοποίησης και εκμετάλλευσης. ‘Ετσι πιστεύουμε ότι θα αντιστραφεί το αρνητικό κλίμα των Δημοτών μας που το στήριζαν ότι τους στερούν τους φυσικούς πόρους και τους χαρίζουν στους πλούσιους γειτόνους.

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ

Τα NEA της Επαρχίας Φιλιατών  εύχονται στους πολυπληθείς συμπατριώτες της Αθήνας , που υποφέ­ρουν από τους τελευταίους σεισμούς της Αττικής γης, να ξεπεράσουν γρήγορα τα προβλήματα και απερίσπα­στοι  να συνεχίσουν την προσπάθεια της δημιουργίας και της προόδου. Γιο το Ζεφύρι είμαστε σίγουροι ό­χι θα γίνει το καλύτερο δυ­νατό. Έχουμε Δήμαρχο τον συμπατριώτη, αγωνιστή και μπροστάρη στα λαϊκά προ­βλήματα, Αποστόλη Ζέρβα.

Σεισμοπαθείς Δημότες

Περνώντας τα ερείπια που άφησε ο εγκέλαδος και ερχόμενος σε επαφή με σει­σμοπαθείς συμπατριώτες ( στην περιοχή αυτή των Αθηνών ζει μεγάλος αριθμός δημοτών μας) διαπίστωσα ό­τι οι καταστροφές είναι με­γαλύτερες από ότι αναφέ­ρονται και ότι δεν πρέπει να μας αφήσουν ασυγκίνητους οι σεισμοπαθείς που ζουν αγκαλιά με την δυστυχία και τον πόνο, εν όψει μάλιστα και των βροχών του χειμώ­να.

Ματώνει κυριολεκτικά η ανθρώπινη ψυχή, 84. 000 δρχ. παρέδωσαν στο διευ­θυντή των φυλακών Ναυπλίου οι κρατούμενοι για τους σεισμόπληκτους. Τα λόγια περιττεύουν για να ε­ξάρουν την χειρονομία αυ­τή. Έχουμε ιερά υποχρέω­ση: Δήμος, Δημοτικά διαμε­ρίσματα, Ομοσπονδία, Αδελφότητες και κάθε απλός πολίτης να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της ομάδας αυτής των ανθρώπων που α­πό πολλούς θεωρούνται πε­ριθωριακοί ώστε οι δοκιμα­ζόμενοι να μην αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι. » Ο άν­θρωπος εξαρτάται από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος στη­ρίζεται στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι μέρος του ανθρώπου». -Ευάγγελος Κολέλης Δημοτικός Σύμβουλος-

 

 

                                     Α. Τ. Ε ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Τριανταπέντε χρόνια ιστορίας έχει συμπλήρωση το κατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας Φιλιατών. Τώρα στο νέο του σύγχρονο κτίριο, στην κεντρική πλατεία μας, κόσμημα και στολίδι της, έχει αναδομήσει ουσια­στικά την προσφορά του. Χάρη στις άοκνες προσπάθει­ες του Δ/ντοΰ του κ. Κώστα Κούλα και του εξαίρετου προσωπικού του έχει μετατραπεί σε σημαντικό οικονο­μικό πνεύμονα της περιοχής, κερδίζοντας την εμπιστο­σύνη όλου του συναλλασσόμενου κόσμου.

 

                            ΛΟΥΤΣΑ αντί ΛΙΜΑΝΙ

Χάζευα στο σκάψιμο τον θεμελίων της νέας πτέρυγας του Γυμνασίου, εδώ και δύο χρόνια και είδα τα νερά της Λούτσας. Το μάτι μου καρφώ­θηκε σε αυτά και το μυαλό μου γύρισε 40 χρόνια πίσω. Τότε που δεν είχαμε να ζηλέψουμε τίποτε από την Σαγιάδα και την Ηγουμενίτσα.

Είχαμε την δικιά μας θά­λασσα στα πόδια μας. Και τι παιγνίδια δεν κάναμε σ αυτή.  Τα νερά της; Ιαματικά για τις ανέχειες της παιδικής μας ηλικίας. Γ.Κ

 

 

 

               ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

Μετά από αρκετά χρόνια ανυπαρξίας συνενώθηκαν ( τρία σε ένα) και απόκτησαν εκλεγμένο Δ. Σ. οι επαγγελ­ματίες κλπ της πόλης μας. Πρόεδρος ο κ. Ευάγγελος Γκαρώνης, αντιπρόεδρος Θρασύβουλος Καραμπίνας, Γ. Γραμματέας Χρήστος Σκευής., Ειδ. Γραμ. Γρηγόρης Μακρής, Ταμίας Αναστάσιος Γιαννέτας και μέλη Γιώργος Λαξος και Γρηγόρης Κολέλης.

Είναι γεγονός ότι η συσπείρωση και η αγωνιστική α­ντιμετωπίσει των θεμάτων του κλάδου είναι αναγκαία από χρόνια και μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να φέρει στη παραπαίουσα αγορά μας. Σιδεροκέφαλοι λοιπόν και δυο συμβουλές : Επέκταση του Συλλόγου σε όλη την Επαρχία και… μικρότερο τίτλο αδέρφια…

 

                               ΚΟΥΡΕΜΑΔΙΩΤΙΚΑ

Image

Πηγαίνοντας για το χωριό- μετά την Λίστα- ο δρόμος είναι σε κακό χά­λι. Το χωριό πανέμορφο το πράσινο με την υπέρο­χη πλατεία του που την στολίζουν η εκκλησία, το άγαλμα του διακεκριμέ­νου τέκνου της παπαδάσκαλου Χαράλαμπου Μούλιου, το ανακαινι­σμένο σχολείο, το κοινο­τικό  κατάστημα,  κλπ. Επίσης στο ίδιο χώρο πανέμορφο και τεράστιο το Πολιτιστικό κέντρο δί­πλα στον κουκλίστικό Ξενώνα δημιουργήματα της Αδελφότητας και των ξεχωριστών μελών της τα ονόματα των οποίων είναι σκαλισμένα σε μαρμάρινη πλάκα. Μεταξύ αυτών και του υπουργού Αρι­στείδη Σουμάκη.Image

 

                                    ΙΕΡΟΣΥΛΙΑ

Από ιεροσυλία και βανδα­λισμό διακρίνονται μερικοί α­συνείδητοι κάτοικοι της πε­ριοχής μας αφού επιδράμουν στην μοναδική Βυζαντινή εκ­κλησία της Ραβοστίβας λεηλα­τώντας την. Όχι- όχι δεν είναι Αλβανοί. Δεν παίρνουν αυτοί της πέτρες και τις γωνίες. Συ­ντοπίτες μας είναι. Και είναι γνωστοί οι ιερόσυλοι σε αρκε­τούς Ραβοστιβιώτες που όμως δεν μιλούν φοβούμενοι τις συ­νέπειες των αγροίκων. Ποιος 8α πάρει το θάρρος να τους καταγγείλει; Η.Ζ

 

                                 ΕΡΓΩΝ ΜΠΕΡΔΕΜΑ

Αγαπητό ΝΕΑ της Επαρχίας Φιλιατών, διάβασα για τα παρα­κάτω έργα της Νομαρχίας και μπερδεύτηκα: Αποχέτευση και βιο­λογικός καθαρισμός Φιλιατών: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, υδραυλική, στατική, ηλεκτρομηχανική, καθορισμός αποδέκτη κλπ ύψους 40 εκατ. Ξέραμε όμως ότι και μελέτη υπήρχε και 150 εκατ, Τι γίνετε; Φτού κι από την αρχή; Επίσης μελέτη βελτίωσης οδικού άξονα Ηγουμενίτσας – Φιλιατών στον κόμβο ΚΤΕΟ, 15 ΕΚΑΤ. Εγώ θυ­μάμαι τον Νομάρχη στην συγκέντρωση απολογισμού της τότε δημοτικής αρχής (Δεκέμβρης 97) που είχε πει ότι υπάρχουν για αυτό το έργο ,αυτά που λεει τώρα με ένα μηδενικό στο τέλος-ελπίζω να μην σας μπέρδεψα κι εγώ;           –Ο ΜΠΕΡΔΕΜΕΝΟΣ

 

                                        ΕΣΤΙΕΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ

Απαράδεκτη χαρακτη­ρίζετε η κατάσταση των ε­γκαταστάσεων συλλογής και μεταφοράς των λυμά­των των Εργατικών Κατοι­κιών.

Τόσο στις εργατικές κατοικίες όσο και στην διαδρομή του το δίκτυο και το αντλιοστάσιο εκπέμπουν αφόρητη δυσοσμία – εστία μόλυνσης. Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι ρωτούν οι συμπολίτες;

 

                                                   ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ

Συμβούλων και Προέδρων Συμβουλίων τοπικών διαμερισμάτων Δήμου Φιλιατών

1. Ποιος είναι αρμόδιος να καθαρίσει τα χαντάκια του οδικού δικτύου του Δήμου, η Νομαρχία η ο Δήμος; Και πότε θα γίνουν; Αν πιάσει χειμώνας θα χάσουμε τους δρόμους.

2.Εχει παρθεί απόφαση να δοθούν στους Πρόεδρους των τοπικών από 120. 000 δρχ. για τις μικροδαπάνες των χω­ριών. Πολλοί τις έχουν δαπα­νήσει και κανένας δεν τις έχει πάρει.

3.Τι γίνεται με την μηνιάτικη αποζημίωση που ε­γκρίθηκε για τους προέδρους των τοπικών;

4.Γιατί η Δημοτική αρχή δεν λαμβάνει υπόψη την γνώ­μη των Προέδρων των τοπι­κών, στα θέματα των χωριών.

5.Την ΣΑΤΑ που περνάν οι κοινότητες την δικαιούνται κατοικίες όσο και στην διαδρομή του το δίκτυο και το αντλιοστάσιο εκπέ­μπουν αφόρητη δυσοσμία-εστία μόλυνσης. Ποιοι εί­ναι οι υπεύθυνοι ρωτούν οι συμπολίτες;

και τώρα; Ποιος θα μας το πει;

6.Στην Μουργκάνα δεν έχει γίνει τίποτε απολύτως.

7.Για το κλαδευτικό που ήρθε πρόσφατα, σε αντικατά­σταση του εκχιονιστικού, έ­πρεπε να επέμβει ο Αλέκος;

8.Το εσωτερικό οδικό δί­κτυο στην έδρα του Δήμου εί­ναι σε κακή κατάσταση, γιατί ο Δήμαρχος, αντιδήμαρχος (ο ευτραφής) και Νομάρχης εί­παν ότι το Φιλιάτι έχει πάρει πολλά λεφτά; Που τα έδωσαν και δεν το ξέρουμε:

9.Τι παιχνίδι παίζετε με την αντιπολίτευση:

10.Θα βγει τετραετία με αυτό το ξεκίνημα;

                              Για την αντιγραφή

                              ο Μουχτάρης

 

 

 

Comments on: "τα ΝΕΑ των Φιλιατών θυμούνται…" (1)

Γράψτε απάντηση στο neafiliaton Ακύρωση απάντησης

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ετικετοσύννεφο

Αρέσει σε %d bloggers: